Zmiany w przepisach dotyczących przeciwdziałania przemocy domowej

Zmiany w przepisach dotyczących przemocy domowej realizujące rekomendacje, jakie w tym zakresie przedstawił Rzecznik Praw Obywatelskich, już obowiązują. Chodzi m.in. o rozszerzenie form przemocy domowej o przemoc ekonomiczną i cyberprzemoc czy rozszerzenie zakresu podmiotowego o byłych małżonków lub partnerów, niezależnie od wspólnego zamieszkania.

Zmiany w przepisach dotyczących przeciwdziałania przemocy domowej
  • Jakub Stasak
  • /
  • 29 czerwca 2023

Rekomendacje Rzecznika weszły w życie

Zmiany obowiązujące od 22 czerwca 2023 roku wprowadziła ustawa z dnia 9 marca 2023 roku o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw.

Analizowana nowelizacja obejmuje postulaty zgłaszane od lat przez Rzecznika Praw Obywatelskich, mają one przede wszystkim jak najpełniej odzwierciedlić w krajowych regulacjach prawnych postanowienia Konwencji stambulskiej.

Procedura "Niebieskie Karty" — Rzecznik Praw Dziecka alarmuje i wnioskuje o zmianę przepisówProcedura "Niebieskie Karty" — Rzecznik Praw Dziecka alarmuje i wnioskuje o zmianę przepisówJakub Stasak

W uzasadnieniu projektu zmian czytamy:

„Rozwiązania zawarte w projektowanej ustawie mają na celu ochronę przed przemocą domową oraz poprawę funkcjonowania systemu przeciwdziałania przemocy na szczeblu centralnym, regionalnym oraz na szczeblu samorządu terytorialnego”.

Istotna zmiana terminologiczna

Wspomniana już Konwencja stambulska definiuje przemoc domową jako:

„Wszelkie akty przemocy fizycznej, seksualnej, psychologicznej lub ekonomicznej zdarzające się w rodzinie, lub gospodarstwie domowym, lub między byłymi, lub obecnymi małżonkami, lub partnerami, niezależnie od tego, czy sprawca i ofiara dzielą lub dzielili miejsce zamieszkania, czy też nie”.

Przemoc wobec dzieci. Co możesz zrobić jako sąsiad?Przemoc wobec dzieci. Co możesz zrobić jako sąsiad?Monika Świetlińska

W związku z powyższym nowe przepisy zmieniają stosowaną w ustawie terminologię – sformułowanie „przemoc w rodzinie” w zaktualizowanym tekście zastąpione zostało właśnie pojęciem „przemocy domowej”.

Modyfikacja ta na pierwszy plan wysuwa jednostkę doświadczającą przemocy, a nie rodzinę jako taką, w której przemoc występuje.

Rzeczą oczywistą jest bowiem fakt, że przemocy w związkach doświadczają indywidualne jednostki, tak jak jej sprawcami są również konkretne osoby, a głównej przyczyny zjawiska nie należy upatrywać w dysfunkcjach rodziny jako podstawowej jednostki społecznej.

Nowe formy przemocy

Wobec postępujących niezwykle dynamicznie zmian społeczno-cywilizacyjnych, nowelizacja rozszerza ponadto występujący w dokumencie katalog form przemocy o przemoc ekonomiczną i cyberprzemoc.

Zmieniony został także zakres podmiotowego zastosowania ustawy.

Policja dostanie narzędzia do reagowania na brutalną przemoc wśród nieletnichPolicja dostanie narzędzia do reagowania na brutalną przemoc wśród nieletnichJakub Stasak

Krąg osób, na które oddziaływać będą aktualne przepisy, z chwilą ich wejścia w życie objął także byłych małżonków i partnerów lub inne osoby pozostające obecnie bądź w przeszłości w trwałej relacji uczuciowej czy fizycznej niezależnie od wspólnego zamieszkiwania i gospodarowania.

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami prawnymi, zapraszamy do naszego serwisu ponownie!
Jeżeli podobał Ci się artykuł podziel się z innymi udostępniając go w mediach społecznościowych - poniżej masz szybkie linki do udostępnień.

Security Magazine

Czy ten artykuł był przydatny?

Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Zapisz się na newsletter, a raz na jakiś czas wyślemy Ci powiadomienie o najważniejszych tematach. Dla subskrybentów newslettera przygotowujemy specjalne wydarzenia np. webinaria. Nie pożałujesz!