Procedura Niebieskie Karty - Rzecznik Praw Dziecka alarmuje i wnioskuje o zmianę przepisów

Według obowiązujących aktualnie zasad procedura „Niebieskie Karty” nie wymaga przesłuchiwania dzieci. O jak najszybszą zmianę przepisów wnioskuje Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak.

Procedura Niebieskie Karty - Rzecznik Praw Dziecka alarmuje i wnioskuje o zmianę przepisów
  • Jakub Stasak
  • /
  • 12 czerwca 2023

Rzecznik pisze do minister

To, czy w procedurze „Niebieskie Karty” pod uwagę wzięty zostanie głos doznającego przemocy dziecka, zależy obecnie od subiektywnej oceny sytuacji, dokonywanej przez urzędnika zajmującego się sprawą danej rodziny.

Niestety, jak alarmuje Rzecznik Praw Dziecka, zaskakująco często głos najmłodszych jest w tym kontekście pomijany.

Przemoc wobec dzieci. Co możesz zrobić jako sąsiad?Przemoc wobec dzieci. Co możesz zrobić jako sąsiad?Monika Świetlińska

Mikołaj Pawlak, zwracając się do Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marleny Maląg, podkreśla, że polegająca na wprowadzeniu bezwzględnego nakazu wysłuchania dzieci zmiana przepisów dotyczących „Niebieskiej Karty”, pozwoli na pełniejszą realizację ich praw oraz lepsze zdiagnozowanie sytuacji związanej z zagrożeniem stosowania przemocy.

Prawo międzynarodowe

Będące świadkiem przemocy dziecko jest z mocy prawa uznawane za osobę przemocy tej doświadczającą.

Ponadto, jak zauważa Rzecznik Praw Dziecka, obowiązek zapoznania się z opinią dziecka (o ile pozwala na to jego rozwój psychofizyczny) jest powinnością, którą na swoich sygnatariuszy nakłada Konwencja ONZ o prawach dziecka.

Dokument przyjęty został przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych 20 listopada 1989 roku, a ratyfikowany przez nasz kraj 7 czerwca 1991 roku.

Artykuł 12. Konwencji stanowi, że:

„Państwa-Strony zapewniają dziecku, które jest zdolne do kształtowania swych własnych poglądów, prawo do swobodnego wyrażania własnych poglądów we wszystkich sprawach dotyczących dziecka, przyjmując je z należytą wagą, stosownie do wieku oraz dojrzałość dziecka”.

Czy prawo nakłada jakieś obowiązki na dzieci?Czy prawo nakłada jakieś obowiązki na dzieci?Jakub Stasak

W ustępie 2. cytowanego przepisu czytamy zaś:

„W tym celu dziecko będzie miało w szczególności zapewnioną możliwość wypowiadania się w każdym postępowaniu sądowym i administracyjnym, dotyczącym dziecka, bezpośrednio lub za pośrednictwem przedstawiciela bądź odpowiedniego organu, zgodnie z zasadami proceduralnymi prawa wewnętrznego”.

Czym jest „Niebieska Karta”?

„Niebieska Karta” to dokument służbowy zakładany przez Policję, Ośrodek Pomocy Społecznej czy Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w przypadku stwierdzenia przemocy w rodzinie.

Służy dokumentowaniu już zaistniałych faktów związanych z przemocą, a także ocenie zagrożenia nią w przyszłości.

„Niebieska Karta” może być dowodem w sprawach sądowych, jej wypełnienie nie jest jednak równoznaczne ze złożeniem zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa i samo w sobie nie stanowi podstawy do wszczęcia postępowania karnego.

Policja dostanie narzędzia do reagowania na brutalną przemoc wśród nieletnichPolicja dostanie narzędzia do reagowania na brutalną przemoc wśród nieletnichJakub Stasak

Zgromadzone w ramach „Niebieskiej Karty” materiały są dla Policji sygnałem, że w danej rodzinie dochodzi do przemocy, w związku z powyższym właściwy dzielnicowy ma obowiązek zapoznania się z sytuacją, systematycznego jej monitorowania, jak również ewentualnego udzielania rodzinie niezbędnej pomocy w trakcie comiesięcznych wizyt.

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami prawnymi, zapraszamy do naszego serwisu ponownie!
Jeżeli podobał Ci się artykuł podziel się z innymi udostępniając go w mediach społecznościowych - poniżej masz szybkie linki do udostępnień.

Security Magazine

Czy ten artykuł był przydatny?

Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Zapisz się na newsletter, a raz na jakiś czas wyślemy Ci powiadomienie o najważniejszych tematach. Dla subskrybentów newslettera przygotowujemy specjalne wydarzenia np. webinaria. Nie pożałujesz!