Usprawnienia postępowań cywilnych - nowelizacja KPC weszła w życie

Kompleksowa nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego już obowiązuje. Nowe rozwiązania mają na celu przyspieszenie i usprawnienie przebiegu postępowań cywilnych oraz gospodarczych. Przedstawiamy przegląd najważniejszych zmian.

Usprawnienia postępowań cywilnych - nowelizacja KPC weszła w życie
  • Jakub Stasak
  • /
  • 7 lipca 2023

Odciążenie sądów okręgowych i przyspieszenie postępowań

Podniesienie wartości przedmiotu toczących się przed sądami okręgowymi sporów z 75 do 100 tysięcy złotych spowoduje znaczne ich odciążenie.

Aktualnie, jeśli wartość przedmiotu sporu będzie niższa niż 100 tysięcy złotych, sprawą zajmie się sąd rejonowy.

Kolejną znaczącą modyfikacją jest poszerzenie katalogu niedopuszczalnych wniosków o wyłączenie sędziego.

Zmiana ta ma wyeliminować praktykę masowego składania wniosków o wyłączenie wszystkich sędziów danego wydziału czy nawet całego sądu, w tym tych, niebędących w prowadzenie sprawy w żaden sposób zaangażowanymi.

Jak zdobyć zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego?Jak zdobyć zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego?Anna Pakaszewska-Cetera

Nowelizacja uniemożliwia złożenie wniosku o wyłączenie sędziego, który nie jest członkiem składu orzekającego.

Rozwiązanie powyższe przyczyni się do przyspieszenia postępowań.

Sprawniejsze procedury i odrębne postępowanie w sprawach konsumenckich

Nowe regulacje przyspieszają także przebieg posiedzeń przygotowawczych oraz sposób wydawania, uzasadniania i doręczania postanowień wydawanych na posiedzeniach niejawnych, aby usprawnić samo postępowanie, poszerzono również katalog pism uznawanych za nadużycie prawa procesowego.

Składanie takich pism będzie od tej pory skutkowało pozostawieniem ich w aktach sprawy bez podejmowania dalszych czynności.

Doprecyzowane zostały ponadto przepisy o doręczeniach komorniczych.

Przyspieszeniu rozpatrywania spraw konsumentów sprzyjać będzie wprowadzenie nowego postępowania z ich udziałem.

Nowelizacja zobowiązuje przedsiębiorców do przedkładania całego materiału dowodowego na początku postępowania.

Przedsiębiorca, który przed wytoczeniem powództwa nie podejmie próby dobrowolnego rozwiązania sporu, zechce uchylić się od udziału w sprawie, lub będzie uczestniczyć w niej w złej wierze, niezależnie od wyniku postępowania, może w całości bądź części zostać obciążony jego kosztami.

W uzasadnionych przypadkach dopuszczalne jest podwyższenie takich kosztów nawet dwukrotnie.

Nadzieja dla frankowiczów — kilka porad dotyczących sporu z bankiemNadzieja dla frankowiczów — kilka porad dotyczących sporu z bankiemRafał Stępniewski

Opisana procedura powinna przyczynić się zwłaszcza do usprawnienia przebiegu tzw. spraw frankowych.

Zmiany w e-licytacjach i podziale sumy uzyskanej z egzekucji komorniczej

Udoskonalenia w zakresie przebijania ofert wprowadzone zostały do elektronicznych licytacji komorniczych.

Ich głównym zadaniem jest przeciwdziałanie nadmiernemu przedłużaniu się przetargów, przy jednoczesnym zapobieganiu sytuacjom, w których zwycięzcą licytacji jest uczestnik, składający swoją ofertę w ostatniej sekundzie trwania aukcji.

Z nowymi rozwiązaniami mamy do czynienia również w przepisach o planie podziału sumy uzyskanej z egzekucji komorniczej.

Alimenty na dorosłe dziecko niepełnosprawne.Alimenty na dorosłe dziecko niepełnosprawne.Małgorzata Łaziuk

Pozwalają one zaspokoić nie tylko bieżące i zaległe, ale też przyszłe zobowiązania alimentacyjne.

W praktyce oznacza to na przykład, że w przypadku sprzedaży nieruchomości dłużnika, roszczenia jego wierzyciela alimentacyjnego mogą być zaspokojone na wiele lat do przodu.

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami prawnymi, zapraszamy do naszego serwisu ponownie!
Jeżeli podobał Ci się artykuł podziel się z innymi udostępniając go w mediach społecznościowych - poniżej masz szybkie linki do udostępnień.

Security Magazine

Czy ten artykuł był przydatny?

Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Zapisz się na newsletter, a raz na jakiś czas wyślemy Ci powiadomienie o najważniejszych tematach. Dla subskrybentów newslettera przygotowujemy specjalne wydarzenia np. webinaria. Nie pożałujesz!