Jak zdobyć zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego?

Zaświadczenie o niekaralności jest niezbędne przy rekrutacji na stanowiska takie jak nauczyciel, sędzia, policjant, czy przedszkolanka. Ponadto będzie potrzebny przed udziałem w przetargu i próbie uzyskania koncesji. Sprawdź, jak zdobyć takie zaświadczenie. 

Jak zdobyć zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego?
 • Anna Pakaszewska-Cetera
 • /
 • 15 czerwca 2023

Krajowy Rejestr Karny — jakie informacje są gromadzone i kto ma do nich dostęp?

Według ustawy o KRK, w Krajowym Rejestrze Karnym gromadzone są informacje o osobach:

 • prawomocnie skazanych za przestępstwa lub przestępstwa skarbowe,
 • przeciwko którym warunkowo umorzono postępowanie karne w sprawach przestępstwa lub przestępstwa skarbowe,
 • prawomocnie skazanych przez sądy państw obcych,
 • przeciwko którym prawomocnie umorzono postępowanie karne w sprawach przestępstwa lub przestępstwa skarbowe na podstawie amnestii,
 • wobec których prawomocnie orzeczono środki zabezpieczające w sprawach przestępstwa lub przestępstwa skarbowe,
 • nieletnich,
 • prawomocnie skazanych za wykroczenia na karę aresztu,
 • poszukiwanych listem gończym,
 • tymczasowo aresztowanych,
 • nieletnich umieszczonych w schroniskach dla nieletnich. 

Kto ma dostęp do powyższych informacji? Każda osoba fizyczna i każdy podmiot zbiorowy (np. spółka osobowa lub kapitałowa) ma prawo wnioskować o udzielenie informacji, czy w Krajowym Rejestrze Karnym znajdują się dane na jego temat. 

Ponadto podmiot zbiorowy ma prawo również uzyskać informacje na temat członków swoich organów lub swoich pracowników. W takiej sytuacji konieczna będzie podstawa prawna do uzyskania takiego zaświadczenia. 

Jak uzyskać zaświadczenie o niekaralności? 

Aby uzyskać zaświadczenie o niekaralności, należy wystąpić o zaświadczenie do Punktu Informacyjnego Krajowego Rejestru Karnego. Istnieją trzy sposoby, aby tego dokonać:

 • listownie lub osobiście składając wniosek w dowolnym Punkcie Informacyjnym KRK, znajdujących się przy sądach powszechnych lub w Biurze Informacyjnym KRK w Warszawie,
 • elektronicznie — poprzez system e-KRK, aby wystąpić o zaświadczenie będzie potrzebny dodatkowo profil zaufany lub podpis kwalifikowany.

Projekt Krajowego Systemu e-Faktur przyjęty przez rządProjekt Krajowego Systemu e-Faktur przyjęty przez rządAnna Petynia-Kawa

Zaświadczeniem o niekaralności będzie złożony wniosek lub zapytanie z przybitą przez pracownika punktu lub biura odpowiednią pieczątką informującą o niefigurowaniu w kartotece KRK. 

Gdy wniosek o wydanie zaświadczenia został wysłany drogą elektroniczną, wówczas na koncie w systemie e-KRK zostanie umieszczony dokument w postaci pliku XML, który może zostać zapisany na własnym nośniku danych. Należy pamiętać, że wydruk nie jest dokumentem — posługiwać się można tylko wersją elektroniczną. 

Jak długo trzeba czekać na zaświadczenie i ile kosztuje jego wydanie?

O tym, ile trzeba będzie czekać na zaświadczenie, decyduje sposób złożenia wniosku:

 • osobiście — zaświadczenie otrzymuje się od razu, w wyjątkowych sytuacjach maksymalnie do 7 dni od dnia złożenia wniosku,
 • listownie — do 7 dni od daty otrzymania wniosku przez punkt informacyjny,
 • elektronicznie — zaświadczenie wystawiane jest zazwyczaj tego samego dnia, nie później niż 7 dni od złożenia wniosku. 

Wydanie zaświadczenia metodą tradycyjną — osobiście lub listownie to koszt 30 zł. Opłatę można wnieść:

 • za pomocą znaków opłaty sądowej, które można zakupić w kasie sądu
 • w systemie e-Płatności 
 • gotówką w kasie Ministerstwa Sprawiedliwości lub w kasie dowolnego sądu
 • przelewem na rachunek bankowy Ministerstwa Sprawiedliwości

Koszt uzyskania zaświadczenia drogą elektroniczną wynosi natomiast 20 zł. Opłatę można wnieść jedynie za pomocą systemów płatności dostępnych w systemie e-KRK. 

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami prawnymi, zapraszamy do naszego serwisu ponownie!
Jeżeli podobał Ci się artykuł podziel się z innymi udostępniając go w mediach społecznościowych - poniżej masz szybkie linki do udostępnień.

Security Magazine

Czy ten artykuł był przydatny?

Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Zapisz się na newsletter, a raz na jakiś czas wyślemy Ci powiadomienie o najważniejszych tematach. Dla subskrybentów newslettera przygotowujemy specjalne wydarzenia np. webinaria. Nie pożałujesz!