Wypłata pieniędzy z PPK - jakie są zasady?

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) funkcjonują od 2019 roku. Jest to dobrowolny program dodatkowego oszczędzania emerytalnego, na które składa się pracodawca i pracownik. Pieniądze można wypłacić w dowolnym momencie, ale należy liczyć się z pewnymi potrąceniami od uzbieranej kwoty. Istnieją jednak wyjątki od tej zasady. 

Wypłata pieniędzy z PPK - jakie są zasady?
  • Anna Pakaszewska-Cetera
  • /
  • 12 lipca 2023

Pracownicze Plany Kapitałowe

Pracownicze Plany Kapitałowe zostały uruchomione w roku 2019. Program ten polega na odprowadzaniu co miesiąc minimum 2 proc. pensji brutto pracownika na specjalne konto, do którego pracodawca dodatkowo dokłada równowartość minimum 1,5 proc. pensji brutto. Co roku budżet państwa dopłaca również 240 zł do konta pracownika. W ramach programu automatycznie zapisywani są wszyscy pracownicy w wieku od 18 do 55 lat, objęci ubezpieczeniem emerytalnym, choć mają możliwość zrezygnowania z udziału.

Według danych z ewidencji PPK, na dzień 31 stycznia 2023 r. liczba aktywnych rachunków wynosiła 2,91 miliona. Wartość aktywów netto funduszy sięgnęła 12,96 miliarda złotych, co stanowi wzrost o 960 mln zł w porównaniu z poprzednim miesiącem.

Wcześniejsza wypłata środków = potrącenia 

Osoby posiadające środki zgromadzone na koncie PPK mają możliwość skorzystania z nich w dowolnym momencie. Pracownik, który nie ukończył 60. roku życia, ma prawo do dokonania tzw. zwrotu, czyli wycofania wszystkich środków ze swojego rachunku. Ważne jest, że zwrot nie może być częściowy — oznacza to, że pracownik musi wypłacić całą zgromadzoną kwotę jednorazowo. 

Ponadto przy zwrocie należy mieć na uwadze fakt, że wypłata nie dotyczy całości zgromadzonych środków na koncie PPK. Kwota ta zostanie pomniejszona o dopłaty pochodzące ze środków publicznych — wpłatę powitalną i coroczne dopłaty. Dodatkowo zostanie potrącone 30% środków pochodzących z wpłat pracodawców oraz 19% podatku od zysków kapitałowych wypracowanych przez środki pochodzące z wpłat pracownika i pracodawcy. 

Wypłata środków bez potrąceń na wkład własny do kredytu

Wypłata środków z konta PPK, które będą przeznaczone na wkład własny do kredytu, nie będzie się wiązała z potrąceniami. Kredyt można wziąć na zakup mieszkania, domu, nieruchomości gruntowej, budowę domu, nabycie lokalu mieszkalnego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego. 

Czym są kredyty konsumenckie?Czym są kredyty konsumenckie?Redakcja dziennikprawny.pl

To rozwiązanie dostępne jest jedynie dla osób poniżej 45 roku życia. Osoby te mają możliwość wypłacenia nawet 100% zgromadzonych oszczędności na koncie PPK bez żadnych potrąceń. Pieniądze pobrane jako wkład własny muszą zostać zwrócone na konto PPK — można to traktować jako nieoprocentowaną pożyczkę. Na zwrot przeznaczone jest maksymalnie 15 lat od momentu wypłaty oszczędności, przy czym spłatę należy rozpocząć nie później niż po upływie 5 lat od daty pobrania środków. Ta opcja wypłaty może zostać wykorzystana tylko raz. Wypłata środków na wkład własny nie oznacza zakończenia programu oszczędzania. Po skorzystaniu z tej opcji, konto PPK nadal będzie otrzymywać wpłaty od pracodawcy, państwa i uczestnika programu.

Wypłata środków w przypadku poważnego zachorowania

Innym przypadkiem, w którym nie dochodzi do potrąceń ze zgromadzonych środków, jest wypłata oszczędności związana z poważnym zachorowaniem. Może to dotyczyć uczestnika PPK, jego małżonka lub niepełnoletniego dziecka. Bez względu na wiek, uczestnik PPK ma możliwość wypłacenia do 25% zgromadzonych środków bez żadnych konsekwencji.

Aby skorzystać z tej opcji, należy złożyć wniosek o wypłatę środków do instytucji finansowej prowadzącej konto PPK. Wniosek powinien być poparty orzeczeniem lub zaświadczeniem lekarza, potwierdzającym diagnozę poważnego zachorowania. Zakres chorób objętych tymi przepisami jest szeroki i został określony w ustawie — obejmuje m.in. nowotwory, zawał serca, udar, cukrzycę itp. Istotne jest, że taki wniosek można składać wielokrotnie, pod warunkiem że dotyczą one różnych jednostek chorobowych. Nie ma znaczenia, kiedy wystąpiło zachorowanie — czy to przed przystąpieniem do PPK, czy po. Nie ma również znaczenia, czy uczestnik aktywnie oszczędzał w ramach PPK, czy wcześniej zrezygnował z dokonywania wpłat i chce wypłacić zgromadzone środki na swoim koncie

Wypłata środków PPK po ukończeniu 60 roku życia

W przypadku domyślnej wypłaty po ukończeniu 60. roku życia, standardowa forma wypłaty z PPK obejmuje jednorazową wypłatę 25% zgromadzonych oszczędności oraz rozłożenie pozostałych 75% na co najmniej 120-miesięcznych ratach (10 lat). Taka forma wypłaty jest zwolniona z podatku od zysków kapitałowych. Oczywiście, liczba rat może być większa niż 120. W takim przypadku również nie będzie potrącony żaden podatek, a środki na koncie PPK nadal będą pracować.

Każda wypłata środków w mniej niż 120 ratach będzie wiązała się z koniecznością zapłaty tzw. podatku Belki. Ważne jest, że podatek zostanie naliczony tylko od zysków przypadających na 75% zgromadzonych środków. Zysk z 25% środków zawsze będzie zwolniony z opodatkowania, niezależnie od tego, czy wypłata jest jednorazowa czy w ratach.

Jeśli uczestnik PPK i jego współmałżonek ukończyli 60 lat i posiadają rachunki PPK w tej samej instytucji, mogą złożyć wniosek o połączenie swoich rachunków w jeden rachunek małżeński. Pieniądze z tego rachunku będą wypłacane w 120 ratach, a cała zgromadzona kwota będzie dostępna bez potrącenia podatku. Co więcej, w przypadku śmierci jednego z małżonków, drugi nadal będzie otrzymywał ustalone świadczenie w ratach, aż do wyczerpania środków.

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami prawnymi, zapraszamy do naszego serwisu ponownie!
Jeżeli podobał Ci się artykuł podziel się z innymi udostępniając go w mediach społecznościowych - poniżej masz szybkie linki do udostępnień.

Security Magazine

Czy ten artykuł był przydatny?

Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Zapisz się na newsletter, a raz na jakiś czas wyślemy Ci powiadomienie o najważniejszych tematach. Dla subskrybentów newslettera przygotowujemy specjalne wydarzenia np. webinaria. Nie pożałujesz!