fb

Za co możesz dostać dyscyplinarne zwolnienie z pracy?

Jeszcze w latach 90. normą było pracowanie w jednej firmie od ukończenia szkoły aż do emerytury. Dzisiaj takie sytuacje należą raczej do rzadkości. Według danych KPPP Lewiatan w ciągu całego życia zmieniamy miejsce zatrudnienia ok. 7 razy. Oczywiście zarówno przyczyny, jak i forma zakończenia współpracy między pracownikiem a przedsiębiorstwem mogą być bardzo różne. Idealnym trybem jest wypowiedzenie umowy za porozumieniem stron. W wyniku pewnych okoliczności może jednak dojść do zwolnienia dyscyplinarnego, zwanego potocznie „dyscyplinarką”. Kiedy możemy zostać wyrzuceni z pracy i jakie są tego konsekwencje?

Za co możesz dostać dyscyplinarne zwolnienie z pracy?
  • Alicja Skibińska
  • /
  • 25 października 2019

Oczywiście nikt nie może zostać zwolniony dyscyplinarnie bez powodu. Pierwszym z warunków, jakie muszą zostać spełnione podczas takiej procedury, jest więc upewnienie się przez pracodawcę co do zaistnienia obiektywnych przesłanek do takiej decyzji. Co ważne, jeżeli pracownik należy do związku zawodowego, właściciel firmy ma obowiązek skontaktować się z jego przedstawicielami, zaś oni mogą wyrazić swoje ewentualne zastrzeżenia w ciągu kolejnych 3 dni.

Jak wygląda procedura zwolnienia dyscyplinarnego?

Zwolnienie dyscyplinarne odbywa się poprzez tzw. jednostronne oświadczenie woli, najczęściej przybierające formę pisemnego oświadczenia o wypowiedzeniu. W jego treści muszą się znaleźć: dane pracodawcy lub pieczątka zakładu pracy, dane pracownika, informacja o rozwiązaniu umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia, przyczyna zwolnienia, pouczenie o możliwości odwołania się od tej decyzji do sądu pracy oraz podpis pracodawcy. W teorii na piśmie powinien się też znaleźć podpis pracownika, jednak w niektórych sytuacjach wystarczy notatka służbowa poświadczająca o wręczeniu dokumentu w obecności świadków. Co ważne, do skuteczności jednostronnego oświadczenia woli nie jest wymagana zgoda drugiej strony. Natomiast aby wypowiedzenie było ważne, pracodawca musi wręczyć je zatrudnionemu w ciągu miesiąca od dnia, w którym dowiedział się o jego przewinieniu lub od dnia uprawomocnienia się wyroku skazującego za popełnione przez niego przestępstwo.

Powody zwolnienia dyscyplinarnego

Zwolnienie dyscyplinarne jest wyjątkowym trybem, mogącym zaistnieć tylko w trzech przypadkach określonych w Kodeksie pracy:

  • ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych,

  • popełnienia przez pracownika w czasie trwania umowy o pracę przestępstwa, które uniemożliwia dalsze zatrudnianie go na zajmowanym stanowisku, jeżeli przestępstwo jest oczywiste lub zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem,

  • zawinionej przez pracownika utraty uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku. 

Najczęściej spotykanym powodem „dyscyplinarki” jest rażące naruszenie obowiązków pracowniczych. Co ciekawe, Kodeks pracy nie definiuje takiej sytuacji. To do pracodawcy należy decyzja o zobowiązaniach związanych z danym stanowiskiem. Ważne jest jednak to, by ich niedotrzymanie wynikało z premedytacji lub niedbalstwa osoby zatrudnionej. Przykładami takich zachowań mogą być np. pojawienie się w miejscu pracy w stanie nietrzeźwości, spożywanie alkoholu lub nielegalnych substancji psychoaktywnych w miejscu zatrudnienia, niewykonanie polecenia służbowego, nieusprawiedliwione opuszczenie miejsca pracy, ujawnienie konkurencji poufnych informacji na temat firmy, regularne wykorzystywanie służbowego sprzętu do celów prywatnych czy umyślne zniszczenie mienia pracodawcy lub współpracowników.

Aby popełnienie przestępstwa było wystarczającym powodem do zwolnienia dyscyplinarnego, musi dyskwalifikować jego sprawcę do pracy na konkretnym stanowisku. Dotyczy to m.in. wykonawców zawodów zobowiązujących do bycia niekaranym. Warto podkreślić, iż w tym przypadku nie wystarczą podejrzenia – musi dojść do przyłapania pracownika na gorącym uczynku lub prawomocnego wyroku sądu.

Natomiast zwolnienie z powodu utraty uprawnień zwykle ma miejsce w przypadku profesji, które ich wymagają, np. kierowców, prawników, pilotów czy lekarzy. Należy jednak pamiętać, że utrata uprawnień musi nastąpić z winy pracownika (przykładem może być odebranie prawa jazdy za jazdę pod wpływem środków psychoaktywnych).

CZYTAJ TEŻ Kontrola zwolnień lekarskich 2019. E-zwolnienia wykryją symulantów

Konsekwencje zwolnienia dyscyplinarnego

Niestety utrata źródła dochodu nie stanowi jedynej konsekwencji zwolnienia dyscyplinarnego. Przede wszystkim informacja o rozwiązaniu umowy w takim trybie jest wpisywana do świadectwa pracy, o którego przedłożenie może nas poprosić kolejny potencjalny pracodawca. Taki zapis może skutecznie utrudnić poszukiwanie nowej pracy również wiele lat po tego typu zdarzeniu. Oprócz tego osobie zwolnionej dyscyplinarnie nie przysługują odprawa oraz dni wolne na poszukiwanie nowej pracy. W dodatku bezrobotny, który otrzymał „dyscyplinarkę” w ciągu 6 miesięcy przed zarejestrowaniem się w urzędzie pracy, nie może otrzymać zasiłku przez 180 dni od momentu rejestracji. Z drugiej jednak strony zwolniony pracownik ma prawo do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego za cały niewykorzystany urlop, który mu przysługiwał.

CZYTAJ TEŻ Czy odchodząc z pracy mogę zatrzymać numer służbowej komórki?

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami prawnymi, zapraszamy do naszego serwisu ponownie!
Jeżeli podobał Ci się artykuł podziel się z innymi udostępniając go w mediach społecznościowych - poniżej masz szybkie linki do udostępnień.

Security Magazine

Czy ten artykuł był przydatny?

Jak odliczyć VAT z faktury zagranicznej?
podatki

Jak odliczyć VAT z faktury zagranicznej?

Prowadzisz działalność gospodarczą i podróżujesz po krajach Unii Europejskiej? Jeśli tankujesz lub kupujesz towary na fakturę, możesz wystąpić o zwrot zagranicznego podatku. Jak odliczyć VAT...

Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Zapisz się na newsletter, a raz na jakiś czas wyślemy Ci powiadomienie o najważniejszych tematach. Dla subskrybentów newslettera przygotowujemy specjalne wydarzenia np. webinaria. Nie pożałujesz!