Za ukrywanie wysokości wynagrodzenia firma zapłaci karę

Już wkrótce w całej Unii Europejskiej wysokość wynagrodzenia nie będzie owiana tajemnicą. Parlament Europejski uchwalił przepisy gwarantujące pracownikowi swobodny dostęp do informacji o tym, ile zarabiają inni. Nowe prawo przewiduje również kary dla pracodawców, którzy nie zastosują się do obowiązku jawności wynagrodzeń.  

Za ukrywanie wysokości wynagrodzenia firma zapłaci karę
  • Anna Pakaszewska-Cetera
  • /
  • 5 kwietnia 2023

Nowa unijna dyrektywa

W ubiegły czwartek podczas sesji plenarnej posłowie Parlamentu Europejskiego przyjęli przepisy znoszące tajemnicę wynagrodzeń stosunkiem głosów 427/79 (76 posłów wstrzymało się od głosu). Po kolejnych procedurach, czyli przegłosowaniu dyrektywy przez Radę UE i jej publikacji w dzienniku urzędowym, państwa członkowskie w ciągu trzech lat będą musiały zmodyfikować swoje przepisy, by dostosować się do unijnego prawa.

Przepisy te obiecują pracownikom równe wynagrodzenie za taką samą pracę lub pracę o takiej samej wartości. Wszystkie kraje UE mają obowiązek zagwarantować pracodawcom "analityczne narzędzia lub metody służące wspieraniu i zapewnianiu wskazówek w ramach procesu oceny i porównywania wartości pracy". Pozwolą one firmom określić wynagrodzenia w taki sposób, aby wyeliminować jakąkolwiek dyskryminację, również ze względu na płeć. Kryteriami oceny pracy, które mają obowiązywać przy jej wycenie “obejmują umiejętności, wysiłek, zakres odpowiedzialności i warunki pracy, oraz — w stosownych przypadkach — wszelkie inne czynniki, które mają znaczenie w danym miejscu pracy lub na danym stanowisku."

Koniec z tajemnicą wynagrodzeń

Jawność wynagrodzeń będzie obowiązywała już na etapie rekrutacji, bowiem przepisy nałożą na pracodawcę wymóg podania w ogłoszeniu o pracę widełek lub pensji minimalnej obowiązujących na danym stanowisku. W ostateczności informacja o wynagrodzeniu powinna być przekazana kandydatowi jeszcze przed pierwszą rozmową rekrutacyjną. 

Płaca minimalna w 2023 r. Jaka stawka?Płaca minimalna w 2023 r. Jaka stawka?Monika Świetlińska

Dyrektywa umożliwi pracownikowi swobodny dostęp do informacji o wysokości wynagrodzeń wypłacanych innym pracownikom. Co więcej, zatrudnionemu będzie przysługiwać wgląd do kryteriów stosowanych przy określaniu poziomów wynagrodzenia oraz prognozowanych podwyżek. Dodatkowo, pracodawcy nie będą już mogli umownie zobowiązać pracowników do zachowania tajemnicy co wysokości swoich pensji. 

Będą kary za niedostosowanie się do przepisów 

Zatrudniający będą zobowiązani przygotowywać sprawozdania z wynagrodzeń. Jeśli dowiodą one 5-procentowej różnicy między kobietami a mężczyznami, będą wówczas zobligowani do sporządzenia oceny wynagrodzeń we współpracy z przedstawicielami pracowników. 

Pracodawcy, którzy nie dostosują się do unijnych przepisów, będą musieli ponieść konsekwencje w postaci skutecznych, proporcjonalnych i odstraszających sankcji, np. kar finansowych. 

Nieterminowe wynagrodzenie za pracę – co mogę zrobić?Nieterminowe wynagrodzenie za pracę – co mogę zrobić?Martyna Kowalska

Ponadto pracownik, który poniesie szkodę w wyniku złamania prawa, będzie mógł walczyć w sądzie o odszkodowanie. Jeżeli stwierdzi, że przełożony nie zastosował się do zasady równego wynagrodzenia, wówczas w sądzie to pracodawca będzie zobowiązany udowodnić, że nie doszło do dyskryminacji płacowej wobec pracownika.

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami prawnymi, zapraszamy do naszego serwisu ponownie!
Jeżeli podobał Ci się artykuł podziel się z innymi udostępniając go w mediach społecznościowych - poniżej masz szybkie linki do udostępnień.

Security Magazine

Czy ten artykuł był przydatny?

Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Zapisz się na newsletter, a raz na jakiś czas wyślemy Ci powiadomienie o najważniejszych tematach. Dla subskrybentów newslettera przygotowujemy specjalne wydarzenia np. webinaria. Nie pożałujesz!