Zadłużenie Polaków w sądach osiąga rekordowy poziom 1 miliarda zł

Ponad 171 tys. osób jest zadłużonych wobec wymiaru sprawiedliwości, zalegając z płatnościami takimi jak koszty sądowe czy grzywny, co łącznie sumuje się do 939 mln zł. Z danych Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor wynika, że od stycznia poprzedniego roku ich łączne zadłużenie wzrosło o prawie 190 mln zł. Kwota ta mogłaby pokryć koszty ponad miliona rozpraw sądowych.

Zadłużenie Polaków w sądach osiąga rekordowy poziom 1 miliarda zł
  • Monika Świetlińska
  • /
  • 3 kwietnia 2024

Sądowi dłużnicy omijają płatności

Wśród dłużników sądowych znajduje się grupa osób, które ignorują wyroki sądowe, unikając opłacenia kosztów rozpraw i, co częściej się zdarza, zasądzonych grzywien. Do marca bieżącego roku sądy wprowadziły do rejestru dłużników prowadzonego przez BIG InfoMonitor dane 171,2 tys. osób. Wśród nich niemal 129 tys. osób zostało zarejestrowanych za nieopłacone grzywny, a 103 tys. za niespłacone koszty sądowe.

Średnia wartość zaległości wynosi ponad 3 tys. zł za grzywnę i 905 zł za koszty sądowe związane z jedną sprawą. Istnieją przypadki osób, które zalegają z płatnościami za kilka takich spraw.

Wnioski o 800+ tylko przez internet!Wnioski o 800+ tylko przez internet!Joanna Gościńska

Dodatkowo 14 tys. osób skazanych nie uiściło należnej nawiązki, 3,5 tys. nie opłaciło nałożonej kary porządkowej, a blisko 600 osób nie wywiązało się z wykonania orzeczenia o przepadku mienia zdobytego w wyniku przestępstwa.

Mimo że liczba tych ostatnich dłużników jest stosunkowo mała, niezwrócona suma ponad 356 mln zł, pochodząca z przestępstw, stanowi znaczący ciężar w ogólnym bilansie długów wobec sądów. Największy udział w długach mają jednak zaległości z tytułu grzywien, których łączna wartość sięga niemal 390 mln zł i w ciągu ostatnich 14 miesięcy zwiększyła się o 60 mln zł.

Rosnące zaległości z tytułu kar porządkowych

Podczas gdy w 2022 roku zadłużenie wobec wymiaru sprawiedliwości oscylowało wokół 750 mln zł, to już w następnym roku znacząco wzrosło. W przeciągu 14 miesięcy do marca bieżącego roku, suma długów zwiększyła się o prawie 190 mln zł, osiągając 939 mln zł.

Liczba osób zalegających wzrosła o 9,5 tys., dochodząc do 171,2 tys. Wzrost zadłużenia napędziły nie tylko wcześniej omówione grzywny, ale również nawiązki zasądzone na rzecz poszkodowanych lub innych beneficjentów, które wzrosły o 74 mln zł, osiągając łączną sumę 80 mln zł.

Dodatkowo, obserwowany jest wzrost długów z tytułu kar porządkowych, które skoczyły z 1,4 mln zł w styczniu 2023 roku do ponad 19 mln zł w marcu tego roku, co może świadczyć o zwiększonej nerwowości podsądnych podczas rozpraw lub mniejszej tolerancji ze strony sędziów.

Dominacja mężczyzn i osób w średnim wieku w statystykach dłużników

Wśród dłużników sądowych dominują mężczyźni, którzy stanowią niemal 90% tej grupy i odpowiadają za podobny procent zaległości. Spośród 171,2 tys. dłużników, 21,5 tys. to kobiety, z długami przekraczającymi 107 mln zł.

Niezależnie od płci najwięcej problemów z uregulowaniem zobowiązań wobec sądów mają osoby w wieku 25-34 lata oraz 35-44 lata, co łącznie stanowi ponad 102 tys. dłużników.

Mandat za brak koszulki?Mandat za brak koszulki?Katarzyna Leszczak

Największe zadłużenie, przekraczające 310 mln zł, notowane jest wśród osób w przedziale wiekowym 45-54 lata. Wśród niepełnoletnich dłużników, których jest 38, w tym 2 dziewczynki i 36 chłopców, również kumulują się zaległości.

Długotrwałe konsekwencje zaległości sądowych

Grzegorz Pietraszkiewicz, radca prawny w BIG InfoMonitor, podkreśla, że niektórzy dłużnicy mogą liczyć na przedawnienie swoich zobowiązań, takich jak grzywny za wykroczenia czy koszty sądowe, które przedawniają się po trzech latach od momentu uprawomocnienia się wyroku. Jednak nawet po przedawnieniu informacje o tych zaległościach mogą być nadal dostępne w rejestrach BIG przez 6 lat od daty ich powstania.

Zaległości sądowe zaczęły być wpisywane do rejestrów dłużników BIG po zmianach w kodeksie karnym w 2015 roku, co było odpowiedzią na rosnący problem z unikaniem przez skazanych płatności nałożonych kar pieniężnych. Od tego czasu, sądy dołączyły do grona instytucji zgłaszających dłużników do BIG InfoMonitor, obok telekomów, firm pożyczkowych, windykacyjnych, ubezpieczeniowych oraz jednostek samorządowych, które rejestrują długi za nieopłacone czynsze czy kary za jazdę bez biletu.

Pietraszkiewicz zwraca również uwagę na to, że znalezienie się w rejestrze BIG może poważnie utrudnić życie. Firmy często weryfikują wiarygodność płatniczą konsumentów właśnie poprzez BIG InfoMonitor, co może skutkować odmową udzielenia kredytu, pożyczki czy zawarcia umowy, jeśli wykryją nieuregulowane zobowiązania.

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami prawnymi, zapraszamy do naszego serwisu ponownie!
Jeżeli podobał Ci się artykuł podziel się z innymi udostępniając go w mediach społecznościowych - poniżej masz szybkie linki do udostępnień.

Security Magazine

Czy ten artykuł był przydatny?

Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Zapisz się na newsletter, a raz na jakiś czas wyślemy Ci powiadomienie o najważniejszych tematach. Dla subskrybentów newslettera przygotowujemy specjalne wydarzenia np. webinaria. Nie pożałujesz!