Łatwiejsze założenie i prowadzenie firmy? - ministerstwo ma plan

Zgodnie z opublikowanym w rządowym serwisie internetowym komunikatem, do konsultacji społecznych trafił pierwszy pakiet deregulacyjny obejmujący prawo gospodarcze. Wśród proponowanych zmian znalazły się m.in. przepisy pozwalające na łatwiejsze założenie firmy, szybsze procedury administracyjne, rozwój najmniejszej działalności gospodarczej, w tym rzemiosła, czy krótszy czas kontroli.

Łatwiejsze założenie i prowadzenie firmy? - ministerstwo ma plan
  • Jakub Stasak
  • /
  • 25 kwietnia 2024

Trzy filary pakietu deregulacyjnego

Opracowany przez ekspertów Ministerstwa Rozwoju i Technologii pakiet deregulacyjny ma przyczynić się do poprawy środowiska prawnego i instytucjonalnego, w którym działają polskie firmy.

Zmiany w Kodeksie pracy — zdrowie pracowników będzie lepiej chronioneZmiany w Kodeksie pracy — zdrowie pracowników będzie lepiej chronioneJakub Stasak

Zawiera on 50 najbardziej oczekiwanych przez rodzimych przedsiębiorców rozwiązań, a proponowane zmiany obejmą aż 35 ustaw (w tym, chociażby Kodeks postępowania administracyjnego czy Kodeks cywilny).

Co niezwykle istotne, analizowane ułatwienia dotyczyły będą zarówno procedury rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej, jak i jej przyszłego rozwoju.

Składający się z trzech filarów projekt uwzględnia ponadto przepisy dotyczące zasad tworzenia prawa gospodarczego i oceny jego funkcjonowania.

Komentując inicjatywę kierowanego przez siebie resortu, minister Krzysztof Hetman stwierdził:

„Deregulacja przepisów prawa gospodarczego jest wynikiem wsłuchiwania się w głosy środowisk przedsiębiorców. Niektóre propozycje zawarte w projekcie, takie jak skrócenie czasu kontroli mikroprzedsiębiorców, wynikają z exposé premiera Donalda Tuska. Chcemy tworzyć prawo bardziej przyjazne przedsiębiorcom – bardziej stabilne, zrozumiałe i lepiej skonsultowane. Prawo powinno służyć przedsiębiorcom, dlatego dążymy m.in. do likwidacji starych obowiązków przedsiębiorców, jeśli wprowadzamy nowe”.

Łatwiejszy start

Pierwszy filar pakietu deregulacyjnego stanowi znaczne doprecyzowanie zasad, z którymi przedsiębiorcy mają styczność, gdy rozważają rozpoczęcie prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Czy student może zarejestrować się jako bezrobotny?Czy student może zarejestrować się jako bezrobotny?Katarzyna Leszczak

Mowa m.in. o:

• wprowadzeniu przepisu, na mocy którego osoby wykonujące działalność nierejestrową powinny co do zasady posługiwać się numerem PESEL,

• wyeliminowaniu wątpliwości praktycznych związanych z możliwością prowadzenia drobnej działalności przez obcokrajowców,

• wyeliminowaniu wątpliwości w zakresie liczenia karencji odnoszącej się do możliwości ponownego skorzystania z niższych składek na ubezpieczenia społeczne w ramach tzw. Małego ZUS Plus.

Uproszczenie zasad wykonywania działalności gospodarczej

Głównym założeniem filaru drugiego jest uproszczenie niektórych spoczywających na przedsiębiorcach obowiązków oraz poprawa ich relacji z organami administracji publicznej.

W jaki sposób ustalić wysokość wynagrodzenia za pracę?W jaki sposób ustalić wysokość wynagrodzenia za pracę?Anna Pakaszewska-Cetera

Proponowane rozwiązania to m.in.:

• skrócenie maksymalnego czasu kontroli mikroprzedsiębiorców z 12 do 6 dni,

• obowiązek doręczenia przedsiębiorcy przed wszczęciem kontroli wstępnej listy informacji i dokumentów (tym samym zwiększenie przejrzystości i przewidywalności procedur kontrolnych),

• rozszerzenie instytucji „wezwania miękkiego”,

• zmiana definicji rzemiosła i rzemieślnika (do rzemiosła zostaną włączone nowe zawody takie jak protetycy słuchu, a działalność rzemieślniczą będą mogły prowadzić również spółki kapitałowe),

• zmiany w zakresie dofinansowania wykształcenia młodych pracowników,

• wprowadzenie zachęt do mediacji i koncyliacji w postępowaniach sądowych i administracyjnych,

• wprowadzenie możliwości zawierania umów leasingu także poprzez wymianę dokumentów między stronami (w praktyce będzie to zaś oznaczało umożliwienie przeprowadzenia wspomnianego procesu drogą elektroniczną),

• wprowadzenie do obiegu gospodarczego weksla w formie elektronicznej (obok istniejącej obecnie tradycyjnej formy papierowej),

• elektronizacja postępowania przed Krajową Izbą Odwoławczą.

Przyjazne przedsiębiorcom prawo gospodarcze

Filar trzeci zwiększa stabilność systemu prawnego, minimalizując jednocześnie obciążenia regulacyjne nakładane na przedsiębiorców.

Ministerstwo zapowiada dotacje z KPO dla małych i średnich przedsiębiorstwMinisterstwo zapowiada dotacje z KPO dla małych i średnich przedsiębiorstwJakub Stasak

Jest to część pakietu, przewidująca m.in.:

• wprowadzenie zasady „one in, one out” (każdy nowy ciążący na firmie obowiązek będzie wiązał się z koniecznością likwidacji innego obciążenia),

• obowiązkową ocenę funkcjonowania aktu normatywnego (konieczność dokonania następczej ewaluacji oddziaływania przepisów w przypadku braku przeprowadzenia konsultacji publicznych),

• wydłużone vacatio legis (nie krótsze niż 6 miesięcy od dnia ogłoszenia), czyli więcej czasu dla przedsiębiorców na przygotowanie się do nowych rozwiązań,

• usprawnienia w zakresie corocznego przeglądu prawa gospodarczego,

• wprowadzenie obowiązku opracowywania rządowego programu regulacyjnego.

Pełny tekst analizowanego projektu nowych przepisów udostępniony został na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji.

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami prawnymi, zapraszamy do naszego serwisu ponownie!
Jeżeli podobał Ci się artykuł podziel się z innymi udostępniając go w mediach społecznościowych - poniżej masz szybkie linki do udostępnień.

Security Magazine

Czy ten artykuł był przydatny?

Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Zapisz się na newsletter, a raz na jakiś czas wyślemy Ci powiadomienie o najważniejszych tematach. Dla subskrybentów newslettera przygotowujemy specjalne wydarzenia np. webinaria. Nie pożałujesz!