Stopień niepełnosprawności. Gdzie się udać, by ustalić?

Ustalenie stopnia to jeden z pierwszych kroków, które powinna wykonać osoba z niepełnosprawnością, by uzyskać wsparcie. Gdzie się udać, by go ustalić?

Stopień niepełnosprawności. Gdzie się udać, by ustalić?
  • Małgorzata Łaziuk
  • /
  • 8 maja 2024

Po co potrzebne jest ustalenie stopnia niepełnosprawności?

Ustalenie stopnia niepełnosprawności ma znaczenie o wielu aspektach życia osób z niepełnosprawnościami oraz dla funkcjonowania społeczeństwa jako całości. Jest to proces, który przynosi konsekwencje prawne, społeczne i psychologiczne.

Przede wszystkim pozwala osobie z niepełnosprawnością uzyskać różnorodne świadczenia i wsparcie. Dzięki temu dokumentowi osoby niepełnosprawne mogą ubiegać się o zasiłki, opieki medycznej i różnych form pomocy finansowej i społecznej. Jest to istotne wsparcie, które pomaga w codziennym funkcjonowaniu i poprawie jakości życia.

Odgrywa również ważną rolę w procesie zatrudniania osób z niepełnosprawnościami. Posiadanie dokumentu potwierdzającego stopień niepełnosprawności jest często wymagane przez pracodawców. Ponadto, osoby niepełnosprawne mogą korzystać z różnych form wsparcia w miejscu pracy, co pomaga im w dostosowaniu się do wymagań zawodowych i skuteczniejszym funkcjonowaniu na rynku pracy.

Dziecko a orzeczenie o niepełnosprawnościDziecko a orzeczenie o niepełnosprawności Małgorzata Łaziuk

Ustalenie stopnia niepełnosprawności jest także istotne dla zapewnienia dostępu do przestrzeni publicznej i udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami. Można wtedy korzystać z różnych udogodnień, takich jak miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Ważne jest zapewnienia równego dostępu do życia społecznego, kulturalnego i ekonomicznego dla wszystkich obywateli, dlatego dostępne są zniżki lub darmowy dostęp.

Posiadanie takiego dokumentu mieć znaczenie symboliczne i psychologiczne, ponieważ potwierdza ono ich specyficzne potrzeby i trudności. Jest ważne dla budowania poczucia godności i akceptacji oraz mobilizacji do pokonywania różnych wyzwań związanych ze stanem zdrowia.

Jest to kluczowy element wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami oraz dla budowania społeczeństwa inkluzywnego i otwartego na różnorodność. Działa jako mechanizm, który umożliwia realizację praw osób niepełnosprawnych, zapewniając im równy dostęp do świadczeń społecznych, możliwości zawodowych i pełnego uczestnictwa w życiu społecznym.

Gdzie się udać, by ustalić?

W Polsce ustalanie stopnia niepełnosprawności odbywa się głównie poprzez działanie miejscowych organów, takich jak Miejskie lub Powiatowe Zespoły do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności oraz Wojewódzkie Zespoły do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (to druga instancja). Te instytucje mają za zadanie przeprowadzenie kompleksowej oceny zdolności do pracy i codziennego funkcjonowania osób zainteresowanych.

Renta socjalna — komu przysługuje?Renta socjalna — komu przysługuje?Małgorzata Łaziuk

Wspomniane jednostki zajmują się oceną stopnia niepełnosprawności na podstawie dokumentacji medycznej oraz wyników badań przeprowadzonych przez specjalistów. Osoby zainteresowane muszą złożyć wniosek do odpowiedniej komisji, która następnie zaprasza na konsultacje. Na podstawie analizy dokumentów i przeprowadzonych diagnoz komisja wydaje stosowne orzeczenie o niepełnosprawności, w którym przyznany jest jeden ze stopni: lekki, umiarkowany lub znaczny.

Działanie tych instytucji umożliwia uzyskanie rzetelnej oceny zdolności do pracy i funkcjonowania osób z niepełnosprawnościami oraz pozwala na uzyskanie odpowiednich dokumentów potwierdzających ten fakt.

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami prawnymi, zapraszamy do naszego serwisu ponownie!
Jeżeli podobał Ci się artykuł podziel się z innymi udostępniając go w mediach społecznościowych - poniżej masz szybkie linki do udostępnień.

Security Magazine

Czy ten artykuł był przydatny?

Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Zapisz się na newsletter, a raz na jakiś czas wyślemy Ci powiadomienie o najważniejszych tematach. Dla subskrybentów newslettera przygotowujemy specjalne wydarzenia np. webinaria. Nie pożałujesz!