Renta socjalna - komu przysługuje?

Renta socjalna jest jednym ze świadczeń wspierających osoby niepełnosprawne. Pozwala ona na pokrycie codziennych wydatków, na przykład zakupów żywnościowych, może pokrywać także koszt środków wspierających rehabilitację.

Renta socjalna - komu przysługuje?
  • Małgorzata Łaziuk
  • /
  • 16 stycznia 2023

Dla wielu osób to ogromna pomoc — często ze względu na stan zdrowia mają one problem z podjęciem pracy zawodowej. Ile wynosi renta socjalna? W jakich przypadkach jest przyznawana? Zapoznaj się z najważniejszymi informacjami!

Komu przysługuje i ile wynosi renta socjalna?

Renta socjalna przysługuje osobom, których niepełnosprawność powstała przed 18 rokiem życia lub podczas nauki. Warunkiem jej otrzymania jest ukończenie osiemnastu lat (w przypadku kobiet, które wstąpiły w związek małżeński — szesnastu), złożenie wniosku w jednostce ZUS lub listownie (najlepiej listem poleconym), przedstawienie zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego stan zdrowia (OL9) oraz dokumentów medycznych, które wskazują na istnienie niepełnosprawności.

Ile można dorobić do renty socjalnej? Zmiana przepisów 2022Ile można dorobić do renty socjalnej? Zmiana przepisów 2022Martyna Kowalska

Inne dokumenty, które można przesłać to np.:

  • zaświadczenie pracodawcy (o przychodach, wywiad zawodowy — wypełniony druk OL-10),
  • ze szkoły lub szkoły wyższej,
  • potwierdzenie posiadania nieruchomości rolnej większej niż 5 ha (jako współwłaściciel, właściciel).

Kserokopie dokumentacji medycznej można dołączyć do wniosku lub zabrać na komisję lekarską. Badanie przeprowadzane jest przez lekarza orzecznika.

Świadczenie podlega waloryzacji. Renta socjalna aktualnie wynosi 1338,44 zł brutto, 1217,98 zł netto.

Osobom ją pobierającym przysługuje również 13 i 14 emerytura przesyłana wraz ze świadczeniem, nie trzeba o nie składać dodatkowych wniosków.

Na jaki czas przyznawana jest renta socjalna?

O przyznaniu świadczenia decyduje lekarz orzecznik. Czas, na który przyznawana jest renta socjalna jest zróżnicowany, zależny od stanu zdrowia oraz możliwości podjęcia pracy zawodowej. Może być ono przyznane na przykład na rok, trzy lata. Zdarzają się przypadki, że świadczenie zostaje przyznane bezterminowo.

Waloryzacja emerytur i rent 2023. Sejm podjął decyzjęWaloryzacja emerytur i rent 2023. Sejm podjął decyzjęMartyna Kowalska

Wiele osób zastanawia się także, czy pobierając rentę socjalną można pracować. Tak, jednak warto zanotować sobie najważniejsze informacje z tym związane: nie istnieje zakaz pracy, jednak istnieją progi kwotowe, których przekroczenie powoduje zmniejszenie świadczenie, a ustalane jest na kwartał. Aktualnie osoby zarabiające do 4536,50 zł będą otrzymywały je w całości, między 4536,50, a 8 424,90 będzie ono zmniejszane. Dopiero zarobki powyżej 8 424,90 spowodują zawieszenie świadczenia.

W przypadku, kiedy otrzymywane dochody przekraczają progi dochodowe można w odpowiedniej jednostce ZUS zawiesić pobieranie świadczenia.

Renta socjalna nie jest jedynym świadczeniem wspierającym niepełnosprawnych. Można także złożyć wniosek o zasiłek pielęgnacyjny. Osobom ze znacznym stopniem niepełnosprawności przysługuje świadczenie uzupełniające, musi jednak być orzeczona niezdolność do samodzielnej egzystencji. Opiekunowie osób z niepełnosprawnością mogą pobierać zasiłek opiekuńczy (od 1 stycznia 2023 wzrósł on z kwoty 2119 zł do 2457 zł.

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami prawnymi, zapraszamy do naszego serwisu ponownie!
Jeżeli podobał Ci się artykuł podziel się z innymi udostępniając go w mediach społecznościowych - poniżej masz szybkie linki do udostępnień.

Security Magazine

Czy ten artykuł był przydatny?

Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Zapisz się na newsletter, a raz na jakiś czas wyślemy Ci powiadomienie o najważniejszych tematach. Dla subskrybentów newslettera przygotowujemy specjalne wydarzenia np. webinaria. Nie pożałujesz!