Dziecko a orzeczenie o niepełnosprawności

Niepełnosprawność może być różna, jednak bardzo ważne jest, aby państwo wspierało osoby z problemami zdrowotnymi. Dziś poruszamy bardzo ważny temat: opisujemy, dlaczego dzieci powinny posiadać orzeczenie o niepełnosprawności, a także — co ono daje w życiu, jakie udogodnienia wynikają z jego posiadania.

Dziecko a orzeczenie o niepełnosprawności
  • Małgorzata Łaziuk
  • /
  • 28 kwietnia 2023

Orzeczenie o niepełnosprawności dla dziecka — po co?

W Polsce procedura oceny niepełnosprawności u dzieci jest regulowana ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.

W jej ramach na komisji lekarz orzekający przeprowadza badanie pod kątem zdolności do wykonywania czynności życiowych i społecznych,  bierze też pod uwagę rodzaj i stopień upośledzenia zdrowia. Wyniki są następnie przedstawiane w postaci punktów.

Jest ono ważne dla dzieci. Przede wszystkim pozwala na uzyskanie pomocy i wsparcia w zakresie rehabilitacji, terapii, specjalistycznej opieki medycznej i edukacji dostosowanej do indywidualnych potrzeb dziecka. Dzięki orzeczeniu rodzice mogą ubiegać się o dodatkowe środki finansowe na te cele, a dziecko może korzystać z różnego rodzaju ulg, np.w przejazdach środkami komunikacji. Dużo emocji budzi 10 podpunktów, które określają, jakie wsparcie powinno przysługiwać dziecku.

Zasiłek pielęgnacyjny. Komu przysługuje?Zasiłek pielęgnacyjny. Komu przysługuje?Małgorzata Łaziuk

Orzeczenie o niepełnosprawności może też wpłynąć na decyzję o wyborze placówki edukacyjnej: szkoły integracyjnej lub specjalnej, w zależności od jego potrzeb. Ponadto jest ono też ważne z punktu widzenia dorosłego życia, ponieważ pozwala na przygotowanie odpowiednich narzędzi i wsparcia dla osób z niepełnosprawnością w procesie szukania pracy, czy radzenia sobie w życiu codziennym.

Na podstawie orzeczenia szkoła ma obowiązek przygotować Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny (IPET), który będzie dostosowany do potrzeb i możliwości ucznia. W ramach IPET można przewidzieć np. dodatkowe zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, pomoc pedagoga specjalnego, tłumacza języka migowego czy asystenta nauczyciela. Pozwala również na zapewnienie pełnego wsparcia edukacyjnego i dostosowanie warunków nauki do indywidualnych potrzeb ucznia.

Warto zaznaczyć, że dokument ten ważny jest dla dzieci nie tylko z powodu konieczności uzyskania pomocy, ale również dla ich poczucia godności i przynależności społecznej. Dzięki wsparciu osoba niepełnosprawna może uzyskać uznanie i akceptację ze strony otoczenia, co wpływa pozytywnie na jego rozwój emocjonalny i społeczny.

Od wydanej decyzji w ciągu 14 dni (kalendarzowych) można się odwołać, sprawa zostanie ponownie rozpatrzona w Wojewódzkim Zespole ds. Orzekania o niepełnosprawności, a później — jeśli zajdzie taka konieczność — w sądzie.

PFRON i inne formy wsparcia: o co można wnioskować?

Wsparcie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych to naprawdę realna pomoc dla wielu niepełnosprawnych. Wnioski należy składać internetowo przez System Obsługi Wsparcia (SOW). Aby uzyskać pomoc należy posiadać orzeczenie o niepełnosprawności.

Złożyć wnioski o dofinansowanie między innymi do:

  • turnusu rehabilitacyjnego,
  • likwidacji barier technicznych, architektonicznych, komunikacyjnych,
  • sprzętu rehabilitacyjnego.

Pomoc w zaopatrzeniu w przedmioty ortopedyczne i środki poprawiające jakość życia osoby niepełnosprawnej jest jednym z wielu programów oferowanych przez PFRON dla osób z niepełnosprawnościami. Program ten ma na celu zapewnienie niezbędnych środków pomocniczych, takich jak protezy, wózki inwalidzkie, kule, aparaty słuchowe, soczewki kontaktowe, a także różnego rodzaju sprzęt rehabilitacyjny, jak np. rowerki rehabilitacyjne, hulajnogi, czy poduszki antyodleżynowe.

Uzyskanie dofinansowania z PFRON to nie jedyna pomoc. Rodzic dziecka z niepełnosprawnością może także złożyć wniosek o przyznanie

zasiłku rodzinnego wraz z dodatkiem, który przyznaje się z powodu nauki oraz rehabilitacji oraz opiekuńczego (620 zł, aby go otrzymać należy zrezygnować z pracy).O wsparcie w imieniu dzieci wnioskują rodzice lub opiekunowie prawni.

Jak starać się o orzeczenie o niepełnosprawności

W przypadku podejrzeń związanych ze zdrowiem dziecka rodzic powinien zgłosić się do lekarza pediatry, który przeprowadzi wstępne badania i wystawi skierowanie do specjalisty, jeśli będzie to konieczne.

W momencie, w którym zostanie postawiona diagnoza o niepełnosprawności należy złożyć wniosek o wydanie orzeczenia, dzięki któremu będą możliwe działania na przykład w kierunku rehabilitacji. Można to zrobić w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie lub w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.

Alimenty na dorosłe dziecko niepełnosprawne.Alimenty na dorosłe dziecko niepełnosprawne.Małgorzata Łaziuk

Wniosek powinien zawierać dane osobowe dziecka oraz rodziców lub opiekunów prawnych, opis stanu zdrowia dziecka, a także informacje o wcześniej przeprowadzonych badaniach. Trzeba także dołączyć zaświadczenie lekarskie oraz dokumenty medyczne, które potwierdzające stan zdrowia dziecka.

Po jego złożeniu Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności wystawia wezwanie na komisję, podczas której zostanie oceniony stan zdrowia dziecka i podjęta decyzja o przyznaniu lub odmówieniu wydania orzeczenia o niepełnosprawności.

Orzeczenie to uprawnia dziecko do korzystania z różnych form pomocy i wsparcia, takich jak np. specjalistyczna opieka medyczna, terapie, zajęcia rewalidacyjne czy dofinansowania do zakupu sprzętu medycznego.

Wszystko to dla dobra dzieci. Udogodnienia pozwalają na zwiększenie komfortu osoby niepełnosprawnej. To dla wielu pociech szansa na lepsze życie, na zapewnienie rehabilitacji, czy zakup potrzebnych sprzętów. Uzyskane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wsparcie pozwoli na usunięcie barier architektonicznych, czy komunikacyjnych.

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami prawnymi, zapraszamy do naszego serwisu ponownie!
Jeżeli podobał Ci się artykuł podziel się z innymi udostępniając go w mediach społecznościowych - poniżej masz szybkie linki do udostępnień.

Security Magazine

Czy ten artykuł był przydatny?

Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Zapisz się na newsletter, a raz na jakiś czas wyślemy Ci powiadomienie o najważniejszych tematach. Dla subskrybentów newslettera przygotowujemy specjalne wydarzenia np. webinaria. Nie pożałujesz!