Zmiany w Kodeksie pracy - zdrowie pracowników będzie lepiej chronione

Zgłoszony przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej projekt zmian w Kodeksie pracy zyskał akceptację Rady Ministrów. Głównym celem wspomnianej nowelizacji jest jeszcze skuteczniejsza ochrona zdrowia pracowników.

Zmiany w Kodeksie pracy - zdrowie pracowników będzie lepiej chronione
  • Jakub Stasak
  • /
  • 24 kwietnia 2024

Zdrowie pracowników priorytetem

Analizowane zmiany obejmą treść artykułu 222. Kodeksu pracy – jest to przepis dotyczący ochrony osób zatrudnionych w warunkach narażenia na działanie substancji rakotwórczych i mutagennych.

Nowelizacja rozszerza katalog tych związków oraz umożliwia wydanie rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym, mutagennym lub reprotoksycznym w środowisku pracy.

Ile wynosi wynagrodzenie pracownika młodocianegoIle wynosi wynagrodzenie pracownika młodocianegoKatarzyna Leszczak

Nowa lista zostanie uzupełniona m.in. o toluen, styren, etoksyetanol, nitrobenzen, tlenek węgla, bisfenol A, estry kwasu ftalowego, metale.

Przyjęty przez Radę Ministrów projekt wdraża dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/431 z dnia 9 marca 2022 roku.

Czym są substancje reprotoksyczne?

Związki chemiczne o charakterze reprotoksycznym występują głównie przy produkcji i stosowaniu pestycydów, produkcji i przetwórstwie tworzyw sztucznych, w przemyśle gumowym, farmaceutycznym, metalurgicznym, kosmetycznym.

Mamy z nimi ponadto do czynienia w budownictwie, placówkach ochrony zdrowia, zakładach fryzjerskich, kosmetycznych oraz warsztatach samochodowych.

Substancje te wywierają niekorzystny wpływ na funkcje seksualne i płodność, a także na rozwój potomstwa – kontakt ze środkami reprotoksycznymi może zatem powodować poważny i nieodwracalny uszczerbek na zdrowiu nie tylko pracowników, ale również ich rodzin.

W jaki sposób ustalić wysokość wynagrodzenia za pracę?W jaki sposób ustalić wysokość wynagrodzenia za pracę?Anna Pakaszewska-Cetera

Stanowiący efekt prac kierowanego przez siebie resortu następująco skomentowała Agnieszka Dziemianowicz-Bąk:

„W trosce o zdrowie i życie Polek i Polaków wprowadzamy w kodeksie pracy zmiany, które chronią przed działaniem szkodliwych substancji. Miejsce pracy, w którym pracownice i pracownicy realizują się zawodowo, powinno być bezpieczne”.

Kiedy nowe przepisy wejdą w życie?

Sama ustawa nowelizująca Kodeks pracy najprawdopodobniej wejdzie w życie po upływie 14 dni od momentu jej ogłoszenia, wydane na podstawie aktualnego stanu prawnego przepisy wykonawcze zachowają jednak moc przez 30 dni od wejścia w życie niniejszych zmian.

Warto dodać, że opisywana nowelizacja Kodeksu pracy jest piątym z rzędu przyjętym przez Radę Ministrów projektem przygotowanym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Kary w miejscu pracy. Za co mogą być nałożone?Kary w miejscu pracy. Za co mogą być nałożone?Małgorzata Łaziuk

Poprzednie to odpowiednio:

• projekt ustawy wprowadzającej dodatki w wysokości 1000 złotych dla pracowników socjalnych, opiekunów w żłobkach samorządowych, pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych (przyjęty 19 marca),

• projekt ustawy o dodatkach w wysokości 1000 złotych dla zawodowych dla rodzin zastępczych (przyjęty 26 marca),

• projekt ustawy o ochronie sygnalistów (przyjęty 2 kwietnia),

• projekt ustawy „Aktywny Rodzic” (przyjęty 9 kwietnia).

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami prawnymi, zapraszamy do naszego serwisu ponownie!
Jeżeli podobał Ci się artykuł podziel się z innymi udostępniając go w mediach społecznościowych - poniżej masz szybkie linki do udostępnień.

Security Magazine

Czy ten artykuł był przydatny?

Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Zapisz się na newsletter, a raz na jakiś czas wyślemy Ci powiadomienie o najważniejszych tematach. Dla subskrybentów newslettera przygotowujemy specjalne wydarzenia np. webinaria. Nie pożałujesz!