Zwolnienia w opłacaniu składek przy jednoosobowej działalności gospodarczej

Przy rozpoczęciu prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej można liczyć na ulgę na start, czyli zwolnienie z opłacania składek na ZUS przez pierwsze pół roku działalności firmy. Kogo obejmuje ulga i z jakich konkretnie składek zwalnia? 

Zwolnienia w opłacaniu składek przy jednoosobowej działalności gospodarczej
  • Anna Pakaszewska-Cetera
  • /
  • 12 maja 2023

Ulga na start — kogo dotyczy?

Jest to zwolnienie z opłacania składek ZUS przez pierwsze 6 miesięcy działalności firmy. Mogą z niej skorzystać przedsiębiorcy, którzy po raz pierwszy zakładają firmę lub też wracają do prowadzenia firmy po 5 latach od momentu jej zamknięcia lub zawieszenia. 

Dodatkowym wymogiem, jaki muszą spełnić, aby móc korzystać z ulgi, jest niewykonywanie pracy na rzecz byłego pracodawcy, u którego pracowali w bieżącym lub poprzednim roku, wykonując ten sam zakres czynności, który obejmuje działalność obecnej firmy. 

Od 2023 roku PUE ZUS obowiązkowy dla każdegoOd 2023 roku PUE ZUS obowiązkowy dla każdegoMonika Świetlińska

Zwolnienie z opłat ubezpieczeń społecznych i Funduszy dotyczy jedynie osoby, która prowadzi działalność gospodarczą. Pracownicy, współpracownicy, zleceniobiorcy będą objęci ubezpieczeniem, a co za tym idzie, przedsiębiorca jest zobowiązany do odprowadzania za nich składek. 

Z jakich składek zwalnia ulga na start? 

Ulga zwalnia z obowiązku płacenia składek na rzecz ubezpieczeń społecznych, czyli emerytalnego, rentowego i wypadkowego oraz Funduszu Pracy i Funduszu Solidarnościowego. Ulga nie obejmuje natomiast składek na ubezpieczenie zdrowotne, co równoznaczne jest z obowiązkiem comiesięcznych opłat, od samego początku działalności. Istnieją pewne wyjątki — niektóre osoby będą również zwolnione i ze składek zdrowotnych — więcej o tym w dalszej części artykułu.

Korzystając z ulgi na start należy mieć na uwadze fakt, że przez ten okres nie są odkładane składki na emeryturę i rentę oraz to, że w razie choroby, czy wypadku, świadczenie nie będzie wypłacone. 

Jak długo można korzystać z ulgi?

Ulga zwalnia z płacenia składek na pełne 6 miesięcy. Jeżeli rozpoczęcie działalności następuje w połowie miesiąca, wówczas nie wlicza się go do tych 6 miesięcy, liczy się dopiero następny miesiąc, a w sytuacji, gdy działalności rozpoczyna się pierwszego dnia miesiąca, wtedy ten miesiąc już się liczy. 

Z ulgi można zrezygnować w dowolnym momencie, lub po 6 miesiącach. Jeśli w okresie korzystania z ulgi dojdzie do zawieszenia działalności, nie przerwie on biegu tych 6 miesięcy, wliczając się tym samym do okresu korzystania z ulgi. 

Ulga na start — dodatkowe zwolnienie ze składek zdrowotnych

W ramach ulgi na start, oprócz zwolnienia ze składek na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy i Solidarnościowy, można również liczyć na zwolnienie ze składek zdrowotnych. Nie wszystkich to jednak dotyczy. Kto może liczyć na dodatkową ulgę? 

  • emeryci i renciści, których świadczenie nie przekracza miesięcznie minimalnego wynagrodzenia, a przychody z działalności nie przekraczają miesięcznie 50% kwoty najniższej emerytury lub ci, którzy opłacają podatek dochodowy w formie karty podatkowej
  • niepełnosprawni lub niepełnosprawni w stopniu umiarkowanym lub znacznym, których przychody z działalności nie przekroczą miesięcznie 50% kwoty najniższej emerytury lub będą opłacać podatek dochodowy w formie karty podatkowej,
  • pobierający zasiłek macierzyński, którego wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty świadczenia rodzicielskiego
  • pracownicy, którzy łącznie spełniają następujące warunki:

                   -opłacają składki od wymiaru nie wyższego niż minimalne wynagrodzenie

                   -uzyskują miesięczne przychody z działalności gospodarczej w wysokości nieprzekraczającej 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia

                    -opłacają podatek dochodowy w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami prawnymi, zapraszamy do naszego serwisu ponownie!
Jeżeli podobał Ci się artykuł podziel się z innymi udostępniając go w mediach społecznościowych - poniżej masz szybkie linki do udostępnień.

Security Magazine

Czy ten artykuł był przydatny?

Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Zapisz się na newsletter, a raz na jakiś czas wyślemy Ci powiadomienie o najważniejszych tematach. Dla subskrybentów newslettera przygotowujemy specjalne wydarzenia np. webinaria. Nie pożałujesz!