Ile wynosi emerytura prezydencka?

1826 dni – tyle trwa jedna pięcioletnia kadencja Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. W tym okresie głowa państwa otrzymuje 60 pensji miesięcznych oraz liczne przywileje, z których większość traci po zakończeniu sprawowania urzędu. Z tą chwilą zyskuje jednak prawo do specjalnego świadczenia emerytalnego. Ile wynosi prezydencka emerytura? Sprawdzamy.

Ile wynosi emerytura prezydencka?
  • Jakub Stasak
  • /
  • 17 maja 2023

Wynagrodzenie Prezydenta RP, a wysokość emerytury

Wysokość prezydenckiej emerytury zależna jest od tego, jakie wynagrodzenie wypłacane było głowie państwa trakcie kadencji.

Kwota prezydenckiej pensji jest natomiast regulowana przepisami dwóch podstawowych aktów prawnych:

1. ustawy z dnia 31 lipca 1981 roku (z późniejszymi zmianami) o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe,

2. ustawy budżetowej.

Artykuł 2a. pierwszej z nich stanowi:

„Wynagrodzenie Prezydenta składa się z wynagrodzenia zasadniczego odpowiadającego 9,8-krotności kwoty bazowej oraz dodatku funkcyjnego odpowiadającego 4,2-krotności kwoty bazowej, której wysokość ustaloną według odrębnych zasad określa ustawa budżetowa, z tym że kwota bazowa jest corocznie waloryzowana o wzrost wynagrodzeń na dany rok budżetowy w stosunku do roku poprzedniego”.

Wysokość kwoty bazowej przewidziana w ustawie budżetowej na rok 2023 to 1789,42 zł.

Dla kogo Polski Ład okazał się korzystniejszy?Dla kogo Polski Ład okazał się korzystniejszy?Anna Petynia-Kawa

Prezydentowi przysługuje także tzw. dodatek za wieloletnią pracę, zgodnie z artykułem 22. ustawy z dnia 16 września 1982 roku (z późniejszymi zmianami) o pracownikach urzędów państwowych, jest on wyliczany według następującego schematu:

5% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego – po pięciu latach pracy,

• wzrost o 1% za każdy dalszy rok pracy.

Jak łatwo więc obliczyć, wynagrodzenie głowy państwa oscyluje obecnie w granicach 25 tysięcy złotych brutto (co potwierdza również oświadczenie Kancelarii Prezydenta).

Suma powyższa jest oczywiście pomniejszana o podatek dochodowy oraz składki ZUS.

Emerytura prezydencka oraz inne przywileje

Dożywotnie miesięczne świadczenie emerytalne wypłacane byłym prezydentom RP stanowi równowartość 75% wynagrodzenia zasadniczego i w 2023 roku wynosi 13 152,24 zł brutto, czyli niespełna 11 tysięcy złotych netto.

Wybory 2023. Kiedy samorządowe, kiedy parlamentarne?Wybory 2023. Kiedy samorządowe, kiedy parlamentarne?Damian Jemioło

Ustępujący prezydent nabywa lub zachowuje ponadto prawo do:

• odprawy w wysokości trzech miesięcznych pensji.

Co istotne, związana jest ona z ustąpieniem z urzędu, a nie zakończeniem kadencji, oznacza to, że nie przysługuje reelektowi.

• ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Odpowiada za nią Służba Ochrony Państwa, a wszelkie koszty wynikające z tego uprawnienia pokrywane są z budżetu państwa — z części do dyspozycji ministra spraw wewnętrznych.

• pochodzących z budżetu państwa środków finansowych, przeznaczonych na prowadzenie biura byłego prezydenta.

• darmowych świadczeń zdrowotnych dla siebie i członków najbliższej rodziny.

Obowiązki wynikające ze sprawowania urzędu

Realizując swoje kompetencje w ramach polityki krajowej, głowa państwa m.in.:

• posiada prawo łaski,

• posiada inicjatywę ustawodawczą oraz prawo weta ustawodawczego,

• podpisuje ustawy,

• nadaje tytuły profesorskie, inne tytuły i odznaczenia, obywatelstwo polskie,

• zwołuje pierwsze posiedzenie Sejmu i Senatu,

• powołuje rząd i przyjmuje jego dymisję,

• sprawuje zwierzchnictwo nad Siłami Zbrojnymi RP, • powołuje sędziów,

• ma możliwość zwołania Rady Gabinetowej.

"Próba odbudowy imperium rosyjskiego stanowi zagrożenie""Próba odbudowy imperium rosyjskiego stanowi zagrożenie"Jakub Stasak

Na arenie międzynarodowej prezydent m.in.:

• reprezentuje kraj w stosunkach zagranicznych z innymi państwami i organizacjami międzynarodowymi,

• ratyfikuje i wypowiada umowy międzynarodowe,

• mianuje i odwołuje ambasadorów i konsulów. 

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami prawnymi, zapraszamy do naszego serwisu ponownie!
Jeżeli podobał Ci się artykuł podziel się z innymi udostępniając go w mediach społecznościowych - poniżej masz szybkie linki do udostępnień.

Security Magazine

Czy ten artykuł był przydatny?

Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Zapisz się na newsletter, a raz na jakiś czas wyślemy Ci powiadomienie o najważniejszych tematach. Dla subskrybentów newslettera przygotowujemy specjalne wydarzenia np. webinaria. Nie pożałujesz!