Awaria sprzętu firmowego. Co robić?

rnW pracy awarie sprzętu mogą pojawić się niespodziewanie, zakłócając codzienną rutynę. Gdzie i komu zgłaszać incydenty? Czy pracodawca powinien przeprowadzić szkolenie pracowników?

Awaria sprzętu firmowego. Co robić?
  • Małgorzata Łaziuk
  • /
  • 22 listopada 2023

Zniszczony sprzęt: jakie czynności powinien wykonać pracownik?

W przypadku zniszczenia sprzętu firmowego należy podjąć działań w celu odpowiedniego zarządzania sytuacją. Przede wszystkim należy zadbać o bezpieczeństwo swoje oraz współpracowników, a także innych osób znajdujących się w pobliżu (klientów, rodziny, jeśli jest to praca zdalna) oraz upewnić się, że nie pojawią się kolejne zagrożenia. Jeśli uszkodzeniu uległ sprzęt elektroniczny warto sprawdzić, czy wszelkie źródła zasilania są wyłączone: takie postępowanie uniemożliwi powstawanie dalszych szkód, co może dawać nadzieję na pomyślną naprawę.

Kolejnym istotnym krokiem jest zgłoszenie zdarzenia odpowiednim osobom w przedsiębiorstwie: przełożonemu, czy zespołowi ds. IT. Warto dokładnie zidentyfikować zakres uszkodzeń sprzętu i, gdy jest to możliwe, sprawdzić, czy dane na nim są dostępne. Jeśli jest on wyłączony nie należy go ponownie uruchamiać.

Wylana kawa na laptopie – czy muszę zapłacić za służbowy sprzęt?Wylana kawa na laptopie – czy muszę zapłacić za służbowy sprzęt? Mikołaj Frączak

W przypadku, gdy sprzęt zawiera ważne dane, konieczne jest ich zabezpieczenie. 

Nie można również zapominać o sporządzeniu dokładnego raportu o zniszczeniu lub uszkodzeniu, uwzględniającego datę, miejsce, okoliczności i podjęte środki zaradcze. Ważne jest również skontaktowanie się z firmą ubezpieczeniową, jeśli sprzęt był objęty polisą.

Analiza przyczyn wystąpienia takiej sytuacji powinna być przeprowadzona w celu minimalizacji ryzyka podobnych incydentów w przyszłości. Jeśli zdarzenie może wpłynąć na działanie przedsiębiorstwa, warto również przygotować oświadczenie informujące o zaistniałej sytuacji. 

Szkolenia: czy są ważne?

Efektywne szkolenia odgrywają ważną rolę w tworzeniu bezpiecznego i odpowiedzialnego środowiska pracy: posiadanie odpowiedniej wiedzy może mieć wpływ na zmniejszenie ryzyko zniszczeń sprzętu. Szkolenia nie powinny ograniczać się jedynie do przekazywania informacji o obsłudze technicznej, ale powinny obejmować szerszy zakres zagadnień, takich jak zasady bezpieczeństwa, odpowiedzialność pracownicza oraz świadomość konsekwencji.

Skuteczne szkolenia powinny kłaść nacisk na rozwijanie świadomości pracowników w kontekście bezpieczeństwa w miejscu pracy. Powinny także koncentrować się na praktycznych aspektach obsługi sprzętu. Pracownicy, którzy mają umiejętności w zakresie obsługi są mniej narażeni na popełnianie błędów. Podczas nich należy też poświęcić czas na przekazywanie zasad bezpieczeństwa w sposób jasny i zrozumiały. To obejmuje korzystanie w określony sposób ze sprzętu, używanie odpowiednich narzędzi, przestrzeganie procedur bezpieczeństwa oraz stosowanie środków ochrony indywidualnej.

Czy pracodawca może nagrywać rozmowy pracownika i sprawdzać pocztę elektroniczną?Czy pracodawca może nagrywać rozmowy pracownika i sprawdzać pocztę elektroniczną?Małgorzata Łaziuk

Zatrudnieni w przedsiębiorstwie powinni być przeszkoleni w zakresie procedur awaryjnych. Wiedza na temat tego, jak reagować w sytuacjach awaryjnych jest bardzo przydatna: pozwala zachować bezpieczeństwo, może też znacząco zmniejszyć ryzyko powstania szkód, czy powstawania awarii.

Po zakończeniu szkoleń regularne audyty bezpieczeństwa oraz testy sprawdzające umiejętności pracowników pomagają monitorować skuteczność prowadzonych działań edukacyjnych i dostosowywać program do aktualnych potrzeb.

Działania dokształcające powinny wspierać kulturę bezpieczeństwa w miejscu pracy. To oznacza promowanie wzajemnej troski o bezpieczeństwo, otwartości na zgłaszanie potencjalnych problemów oraz wspólne zaangażowanie w utrzymanie bezpiecznego środowiska.

Wnioski z przeprowadzonych szkoleń nie tylko zwiększają kompetencje pracowników w obszarze bezpiecznej obsługi sprzętu, ale także budują świadomość, odpowiedzialność i zaangażowanie w utrzymanie bezpiecznego środowiska pracy. To kluczowy element w przeciwdziałaniu kolejnym zniszczeniom sprzętu w miejscu pracy.

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami prawnymi, zapraszamy do naszego serwisu ponownie!
Jeżeli podobał Ci się artykuł podziel się z innymi udostępniając go w mediach społecznościowych - poniżej masz szybkie linki do udostępnień.

Security Magazine

Czy ten artykuł był przydatny?

Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Zapisz się na newsletter, a raz na jakiś czas wyślemy Ci powiadomienie o najważniejszych tematach. Dla subskrybentów newslettera przygotowujemy specjalne wydarzenia np. webinaria. Nie pożałujesz!