Kto nie musi mieć kasy fiskalnej?

Kasa fiskalna umożliwia dokonanie spisu wszystkich dostępnych produktów czy usług oraz ewidencjonowanie ich sprzedaży. Powinni z niej korzystać wszyscy przedsiębiorcy sprzedający swoje produkty lub usługi osobom fizycznym i rolnikom ryczałtowym. Istnieją jednak wyjątki — kto nie musi mieć kasy fiskalnej?

Kto nie musi mieć kasy fiskalnej?
 • Anna Pakaszewska-Cetera
 • /
 • 28 listopada 2023

Kto jest zwolniony z obowiązku posiadania kasy fiskalnej?

Obowiązujące do 31 grudnia 2023 r. przepisy określają, że z kasy fiskalnej zwolnieni są przedsiębiorcy którzy:

 • sprzedają określone produkty i usługi (np. usługi pocztowe, kurierskie, usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków) lub
 • zanotowali obrót ze sprzedaży swoich produktów i usług osobom fizycznym, które nie prowadzą działalności gospodarczej, lub rolnikom ryczałtowym nieprzekraczający w poprzednim roku podatkowym 20 tys. zł.  

Zwolnienia nie dotyczą jednak przedsiębiorców, którzy sprzedają towary lub usługi objęte obowiązkiem ewidencjonowania. Ci przedsiębiorcy muszą ewidencjonować sprzedaż na kasie fiskalnej niezależnie od wielkości obrotu. Towary lub usługi objęte obowiązkiem ewidencjonowania na kasie fiskalnej to między innymi:

 • gaz płynny, części do silników spalinowych, nadwozia do pojazdów silnikowych, wyroby tytoniowe, napoje alkoholowe, perfumy i wody toaletowe,
 • usługi: przewozu osób i ich bagażu podręcznego taksówkami, naprawy pojazdów silnikowych i motorowerów, doradztwa podatkowego, świadczone przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, fryzjerskie, kosmetyczne i kosmetologiczne.

Warunki zwolnienia z obowiązku posiadania kasy fiskalnej

Istnieją specyficzne warunki zwolnienia z obowiązku posiadania kasy fiskalnej — różnią się one między przedsiębiorcami, którzy prowadzili sprzedaż w poprzednim roku podatkowym, a tymi, którzy rozpoczęli ją w bieżącym roku podatkowym.

Sprzedaż w poprzednim roku podatkowym — konieczne jest spełnienie co najmniej jednego warunku:

 • obrót na rzecz osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej, lub rolników ryczałtowych, w poprzednim roku podatkowym nie przekroczył 20 tys. zł, a jednocześnie przedsiębiorca nie miał obowiązku ewidencjonowania sprzedaży lub nie przestał spełniać warunków zwolnienia z tego obowiązku; zwolnienie traci ważność po 2 miesiącach, licząc od miesiąca, w którym przekroczony został limit 20 tys. zł,
 • firma sprzedaje towary lub usługi, które są zwolnione z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży, a udział obrotu z tej sprzedaży w całkowitym obrocie ze sprzedaży towarów lub usług osobom fizycznym, nieprowadzącym działalności gospodarczej, lub rolnikom ryczałtowym, był wyższy niż 80% zarówno w pierwszym, jak i drugim półroczu poprzedniego roku podatkowego (rozpatrywanych oddzielnie), oraz przez cały poprzedni rok podatkowy; zwolnienie traci ważność po 2 miesiącach, licząc od końca półrocza danego roku podatkowego, w którym korzystano z tego zwolnienia, jeśli udział procentowy obrotu był równy lub niższy niż 80% w tym okresie.

Masowe wykreślenia firm z rejestru VATMasowe wykreślenia firm z rejestru VATDamian Jemioło

Sprzedaż rozpoczęta w bieżącym roku podatkowym — konieczne jest spełnienie co najmniej jednego z dwóch warunków:

 • przewidywany obrót ze sprzedaży towarów lub usług osobom fizycznym, które nie prowadzą własnej firmy, oraz rolnikom ryczałtowym, nie przekroczy kwoty 20 tys. zł; obrót ten jest obliczany proporcjonalnie do okresu jego realizacji w danym roku podatkowym; zwolnienie traci ważność po 2 miesiącach, licząc od miesiąca, w którym przekroczony został limit 20 tys. zł., termin ten jest liczony od końca miesiąca, w którym limit został przekroczony,

 • jeśli sprzedaż towarów lub usług osobom fizycznym, które nie prowadzą działalności gospodarczej, oraz rolnikom ryczałtowym rozpoczęła się po 31 grudnia 2021 roku, i przewidziane jest, że przez pierwsze 6 miesięcy oraz za okres do końca roku (jeśli do końca roku pozostało mniej niż 6 miesięcy), udział procentowy obrotu z tej sprzedaży w całkowitym obrocie będzie wyższy niż 80%; zwolnienie traci ważność po 2 miesiącach, licząc od miesiąca, w którym udział procentowy obrotu z tej sprzedaży w całkowitym obrocie był równy lub niższy niż 80%.

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami prawnymi, zapraszamy do naszego serwisu ponownie!
Jeżeli podobał Ci się artykuł podziel się z innymi udostępniając go w mediach społecznościowych - poniżej masz szybkie linki do udostępnień.

Security Magazine

Czy ten artykuł był przydatny?

Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Zapisz się na newsletter, a raz na jakiś czas wyślemy Ci powiadomienie o najważniejszych tematach. Dla subskrybentów newslettera przygotowujemy specjalne wydarzenia np. webinaria. Nie pożałujesz!