Bezwarunkowy dochód podstawowy - co to?

Inflacja oraz rosnące raty kredytów mają duży wpływ na sytuację finansową Polaków. W wielu rodzinach znacząco pogorszyła się stopa życiowa. Czy w Polsce, wzorem niektórych krajów istnieje program, który zapewnia mieszkańcom uzyskanie pomocy materialnej bez względu na dochód, powszechnej, czyli przeznaczonej dla każdego?

Bezwarunkowy dochód podstawowy - co to?
  • Małgorzata Łaziuk
  • /
  • 1 sierpnia 2023

Bezwarunkowy dochód podstawowy  — definicja

Bezwarunkowy dochód podstawowy to koncepcja polityki społecznej, która zakłada regularne wypłacanie pieniężnego wsparcia każdemu obywatelowi kraju lub określonej grupie ludzi zamieszkującej dany region. Jest to forma świadczenia, która ma na celu zapewnienie minimalnego poziomu dochodu każdej osobie, niezależnie od jej sytuacji ekonomicznej, statusu społecznego czy aktywności zawodowej.

Istnieje wiele wariantów takiego rodzaju pomocy; różnią się zakresem, wysokością świadczenia oraz warunkami otrzymywania. Celem tego typu programów jest redukcja ubóstwa, eliminacja luki społecznej i zwiększenie równości ekonomicznej w społeczeństwie.

Jak skutecznie poradzić sobie z długami i z zadłużeniem?Jak skutecznie poradzić sobie z długami i z zadłużeniem?Małgorzata Łaziuk

Ma on na celu zapewnienie podstawowego wsparcia finansowego osobom znajdującym się w trudnej sytuacji ekonomicznej, bez potrzeby spełniania złożonych kryteriów kwalifikacyjnych. Jest to świadczenie o charakterze uniwersalnym, które może poprawić warunki życia i zapewnić podstawową stabilizację finansową dla wszystkich obywateli. Wspiera także osoby, które niekiedy napotykają trudności w dostępie do tradycyjnych programów pomocy społecznej.

Pomimo licznych zalet, koncepcja jest również przedmiotem debat i kontrowersji. Zwolennicy podkreślają, że może on przyczynić się do zredukowania biedy, a także zwiększyć autonomię i wybór życiowy obywateli. Przeciwnicy wskazują, że wprowadzenie takiego programu może wiązać się z wysokimi kosztami i potencjalnie wpłynąć negatywnie na motywację do pracy.

Istnieją kraje na świecie, które wprowadziły eksperymentalne projekty bezwarunkowego dochodu podstawowego lub mają obecnie działające programy tego typu, jednak wciąż jest to kwestia dyskusji i badań w celu zrozumienia pełnego wpływu takiej polityki na społeczeństwo i gospodarkę.

Czy w Polsce istnieją miejsca, w których wdrożono BDP?

Obecnie w Polsce nie istnieje pełnoprawny program w takiej formie, jak opisano wcześniej. Jednakże polski rząd wprowadził różne programy wsparcia finansowego dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji ekonomicznej. Niektóre z tych programów mają charakter socjalny i mają na celu redukcję ubóstwa oraz zapewnienie minimalnego wsparcia finansowego niektórym grupom społecznym.

Często wspomina się o wprowadzeniu programu, na początku nie w całym kraju, a jedynie w części jednego województwa: mazursko — warmińskiego. Mówi się o kwocie 1300 złotych. Być może w przyszłości także inni będą mogli w nim uczestniczyć.

Na jaką pomoc mogą liczyć najbiedniejsi?

Ubóstwo to trudna sytuacja, która dotyka wiele osób na całym świecie, w tym również w Polsce. Jest to stan, w którym brakuje środków do zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych, takich jak jedzenie, mieszkanie czy opieka zdrowotna. Jednak istnieją programy i inicjatywy, zarówno rządowe, jak i organizacje pozarządowe, które mają na celu udzielić wsparcia. Te programy oferują pomoc w zakresie żywności, schronienia, opieki zdrowotnej i wsparcia socjalnego, aby pomóc ludziom w trudnych sytuacjach wyjść z biedy i zacząć budować lepszą przyszłość dla siebie i swoich rodzin.

Polacy chcą oszczędzać, ale ich na to... nie stać!Polacy chcą oszczędzać, ale ich na to... nie stać!Monika Świetlińska

Pomoc można uzyskać zgłaszając się do następujących miejsc:

  • MOPS/GOPS: gminne i powiatowe ośrodki pomocy społecznej oferują różnego rodzaju wsparcie, w tym świadczenia pieniężne, żywność, ubrania czy pomoc w znalezieniu zatrudnienia;
  • Banków Żywności: Organizacje pozarządowe zbierają żywność i przekazują ją potrzebującym, aby zapewnić im odpowiednie wyżywienie;
  • Miejsc prowadzących programy aktywizacji zawodowej: takie inicjatywy pomagają osobom bezrobotnym lub zagrożonym ubóstwem znaleźć pracę, zdobyć nowe umiejętności i podnieść swoje kwalifikacje;
  • Fundacji i organizacji charytatywnych: w Polsce działa wiele organizacji, które oferują różnego rodzaju wsparcie dla osób ubogich, takie jak schronienie, opieka medyczna czy pomoc w uzyskaniu środków do życia;
  • Miejsc oferujących programy edukacyjne: inicjatywy edukacyjne są zwykle skierowane do dzieci i młodzieży z ubogich rodzin, które mają na celu zrównać szanse edukacyjne i umożliwić im rozwijanie swoich talentów i umiejętności

Te programy i instytucje działają w celu zniwelowania skutków ubóstwa i zapewnienia wsparcia osobom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej. Mają też pomagać wyjść z trudnych sytuacji i poprawić jakość życia. Polityka i prawo mogą ulegać zmianom w odpowiedzi na zmieniające się potrzeby społeczeństwa, sytuacje ekonomiczne i polityczne. Wprowadzenie bezwarunkowego dochodu podstawowego lub podobnych programów wsparcia finansowego może być przedmiotem debaty politycznej i dyskusji w przyszłości, zależy od działań rządu, podejmowanych decyzji i zmieniających się okoliczności.

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami prawnymi, zapraszamy do naszego serwisu ponownie!
Jeżeli podobał Ci się artykuł podziel się z innymi udostępniając go w mediach społecznościowych - poniżej masz szybkie linki do udostępnień.

Security Magazine

Czy ten artykuł był przydatny?

Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Zapisz się na newsletter, a raz na jakiś czas wyślemy Ci powiadomienie o najważniejszych tematach. Dla subskrybentów newslettera przygotowujemy specjalne wydarzenia np. webinaria. Nie pożałujesz!