Cztery tarcze antykryzysowe - pomoc publiczna dla firm

Rząd przygotował program wsparcia gospodarki w postaci tzw. tarcz antykryzysowych. Część rozwiązań została skierowana tylko do sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz osób prowadzących działalność na własny rachunek.

Cztery tarcze antykryzysowe - pomoc publiczna dla firm
  • Jacek Szczęsny
  • /
  • 28 lipca 2020

Do Polski koronawirus dotarł w marcu br. Epidemia w Chin trafiła na kontynent europejski już na początku roku. Najpierw uderzyła we Włochy, Hiszpanię, następnie w kolejne kraje. Rządy zaczęły się bronić przed pandemią zakazując swobodnego poruszania się, izolując ludzi, aby wzajemnie się nie zarażali. Tam gdzie było to możliwe firmy skorzystały z dobrodziejstwa pracy zdalnej, a tam gdzie nie można było zastosować tego rozwiązania – zostały wprowadzone restrykcyjne normy czystości.

Nie dało się jednak zażegnać kryzysu gospodarczego, który stopniowo obejmował wszystkie branże. Najwcześniej odczuły to hotele, gastronomia, transport osobowy, a najmocniej drobne przedsiębiorstwa, które nie miały wystarczających zasobów finansowych, aby przetrwać lockdown i lockout.

Nie chcąc dopuścić do masowych upadłości i wysokiego bezrobocia i przeciwdziałać gospodarczym skutkom COVID-19, rząd wsparł przedsiębiorców pakietami pomocy publicznej w postaci tzw. tarcz antykryzysowych. 31 marca 2020 r. weszła w życie pierwsza. 18 kwietnia pojawiła się kolejna, tzw. Tarcza Antykryzysowa 2.0; 15 maja 2020 r. w Dzienniku Ustaw opublikowana została tzw. Tarcza Antykryzysowa 3.0, zaś 23 czerwca 2020 r. — tzw. Tarcza Antykryzysowa 4.0. Elementami rządowego wsparcia są również m.in. ustawa o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców oraz ustawa o zmianie ustawy o systemie instytucji rozwoju (PFR).

Jakie instrumenty wsparcia zaoferował i jakie trzeba spełnić warunki aby móc je otrzymać?

Dofinansowanie wynagrodzeń (Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych)

Dla firm, które musiały zawiesić działalność można przez okres 3 miesiące otrzymywać ok. 1530 zł na jednego pracownika; w przypadku obniżenia czasu pracy pomoc wynosi ok. 2450 zł na jednego zatrudnionego. Warunki? Po pierwsze trzeba udokumentować spadek obrotów w 2020 r. Po drugie zawrzeć porozumienie z pracownikami o wprowadzeniu przestoju ekonomicznego lub obniżonego (maksymalnie o 20%) wymiaru czasu pracy. Po trzecie utrzymać zatrudnienie przez okres pobieranej pomocy (do 3 miesięcy), a po czwarte udokumentować brak zaległości podatkowych i ZUS na koniec III kwartału 2019 r.

Dofinansowanie wynagrodzeń (Fundusz Pracy).

Ten instrument przeznaczony jest tylko dla MSP. Maksymalnie przez okres 3 miesięcy pomoc wynosi w zależności od poziomu spadku obrotów nawet do ok. 2800 zł na jednego pracownika. Warunki to: spadek obrotów gospodarczych w 2020 r., utrzymanie zatrudnienia przez wskazany okres (do 3 miesięcy) oraz brak zaległości podatkowych i ZUS na koniec III kwartału 2019 r.

Pożyczka z możliwością częściowego umorzenia (Polski Fundusz Rozwoju)

Ten instrument jest dostępny tylko dla sektora MSP i udzielany pod tymi samymi warunkami co dofinansowanie wynagrodzeń. Wartość subwencji finansowej może przyjąć 4%, 6% lub 8% wartości przychodów przy ich spadku odpowiednio o minimum 25%, 50% i 75% (max 3,5 mln zł) albo jest określona procentowo w relacji do poziomu przychodów w 2019 r. oraz ich spadku z powodu COVID-19.

Dopłaty do oprocentowania kredytów obrotowych (Bank Gospodarstwa Krajowego)

Dopłaty mają wynieść max 800 tys. euro dla jednego przedsiębiorstwa przez 12 miesięcy. Dokładne warunki udzielenia dopłaty będą dopiero znane w momencie uruchomienia programu.

Gwarancje z Funduszu Gwarancji Płynnościowych (BGK)

Gwarancje skierowane do dużych i średnich przedsiębiorstw. Warunkiem ich otrzymania jest brak zaległości podatkowych oraz w banku kredytującym na 1 lutego 2020 r. i uregulowany ZUS. Gwarancja obejmuje zabezpieczenie do 80% kwoty kredytu (od 3,5 do 200 mln zł) przeznaczonego na zapewnienie płynności finansowej przez max 27 miesięcy i nie dłużej niż okres kredytu (+ 3 miesiące). Maksymalna kwota kredytu to 250 mln zł finansowanego przez banki komercyjne.

Gwarancje Biznesmax z dotacją (BGK)

tylko dla MSP pod warunkiem spełnienia jednego z kryteriów określonych przez BGK i posiadanie rezydencji podatkowej, czyli stałego miejsca dopełniania zobowiązań finansowych przez przedsiębiorcę w Polsce. Gwarancją jest objęte max 80% kwoty kredytu z dopłatą do oprocentowania kredytu.

Gwarancje de minimis (BGK)

Instrument dostępny tylko do MSP pod warunkiem braku zaległości ZUS i US na 1 lutego 2020 r. Obejmują do 80% kwoty kredytu.

Pożyczki, poręczenia i gwarancje na cele inwestycyjne i operacyjne (Instytucje zarządzające środkami UE)

Pożyczki mają być udzielane w wysokości: dwukrotności rocznej kwoty wynagrodzeń w 2019 r. (ew. ostatni okres za który dostępne są dane) lub 25% wartości łącznego obrotu za 2019 r. Dokładne warunki będą każdorazowo określane w ramach kolejnych naborów w momencie ich ogłoszenia.

Dotacja i pomoc zwrotna ze środków UE (Instytucje zarządzające środkami UE)

Dotacja ma wynieść maksymalnie 800 tys. euro dla jednego przedsiębiorstwa. Tu również dokładne warunki będą określone w ramach każdego z naborów w momencie ich ogłoszenia.

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami prawnymi, zapraszamy do naszego serwisu ponownie!
Jeżeli podobał Ci się artykuł podziel się z innymi udostępniając go w mediach społecznościowych - poniżej masz szybkie linki do udostępnień.

Security Magazine

Czy ten artykuł był przydatny?

Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Zapisz się na newsletter, a raz na jakiś czas wyślemy Ci powiadomienie o najważniejszych tematach. Dla subskrybentów newslettera przygotowujemy specjalne wydarzenia np. webinaria. Nie pożałujesz!