Czy umowa przedwstępna musi mieć formę aktu notarialnego?

Umowa przedwstępna jest dokumentem, mającym zagwarantować stronom, że w przyszłości dojdzie do zawarcia umowy docelowej. Czy umowa przedwstępna musi zatem mieć formę aktu notarialnego? Wyjaśniamy.

Czy umowa przedwstępna musi mieć formę aktu notarialnego?
  • Jakub Stasak
  • /
  • 17 czerwca 2024

Umowa przedwstępna – definicja prawna

Umowa przedwstępna powinna jasno określać wszystkie najistotniejsze postanowienia umowy w niej przyrzeczonej.

Czym jest potwierdzenie zawarcia umowy?Czym jest potwierdzenie zawarcia umowy?Katarzyna Leszczak

W myśl paragrafu drugiego 389. artykułu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku (z późniejszymi zmianami) – Kodeks cywilny:

„Jeżeli termin, w ciągu którego ma być zawarta umowa przyrzeczona, nie został oznaczony, powinna ona być zawarta w odpowiednim terminie wyznaczonym przez stronę uprawnioną do żądania zawarcia umowy przyrzeczonej. Jeżeli obie strony są uprawnione do żądania zawarcia umowy przyrzeczonej i każda z nich wyznaczyła inny termin, strony wiąże termin wyznaczony przez stronę, która wcześniej złożyła stosowne oświadczenie. Jeżeli w ciągu roku od dnia zawarcia umowy przedwstępnej nie został wyznaczony termin do zawarcia umowy przyrzeczonej, nie można żądać jej zawarcia”.

Czego może dotyczyć umowa przedwstępna?

Analizowany typ dokumentu dotyczyć może różnych rodzajów umów cywilnoprawnych (np. przedwstępna umowa najmu czy darowizny).

Zdecydowanie najczęściej zawierane są natomiast przedwstępne umowy sprzedaży, których przedmiotem jest nieruchomość (sam lokal lub spółdzielcze własnościowe prawo do niego).

Co niezwykle istotne, w przypadku, gdy strona zobowiązana do zawarcia umowy przyrzeczonej uchyla się od jej zawarcia, druga strona może żądać naprawienia ewentualnej szkody, którą poniosła przez to, że liczyła na zawarcie umowy przyrzeczonej.

Jak bezpiecznie wysłać dokumenty?Jak bezpiecznie wysłać dokumenty?Katarzyna Leszczak

Ważne: Każda ze stron może w umowie przedwstępnej odmiennie określić zakres odszkodowania.

Wynikające z umowy przedwstępnej roszczenia, przedawniają się po roku od dnia, w którym umowa przyrzeczona miała być zawarta.

Jeżeli sąd oddali żądanie zawarcia umowy przyrzeczonej, roszczenia z umowy przedwstępnej przedawniają się zaś z upływem roku od dnia, w którym wspomniane orzeczenie stało się prawomocne.

Czy umowa przedwstępna musi mieć formę aktu notarialnego?

Nie.

Umowa przedwstępna, co do zasady, może zostać zawarta w dowolnej formie, zawsze warto jednak rozważyć nadanie jej formy aktu notarialnego.

Jakie wady nie podlegają rękojmi?Jakie wady nie podlegają rękojmi?Katarzyna Leszczak

Zgodnie bowiem z treścią paragrafu drugiego 390. artykułu Kodeksu cywilnego:

„Gdy umowa przedwstępna czyni zadość wymaganiom, od których zależy ważność umowy przyrzeczonej, w szczególności wymaganiom co do formy, strona uprawniona może dochodzić zawarcia umowy przyrzeczonej”.

Wobec powyższego, jeśli umowa przedwstępna zawarta została w formie aktu notarialnego, dochodzenie zawarcia umowy przyrzeczonej staje się możliwe bez zgody drugiej strony w postępowaniu sądowym.

W przeciwnym wypadku stronie uprawnionej przysługuje wyłączne roszczenie odszkodowawcze.

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami prawnymi, zapraszamy do naszego serwisu ponownie!
Jeżeli podobał Ci się artykuł podziel się z innymi udostępniając go w mediach społecznościowych - poniżej masz szybkie linki do udostępnień.

Security Magazine

Czy ten artykuł był przydatny?

Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Zapisz się na newsletter, a raz na jakiś czas wyślemy Ci powiadomienie o najważniejszych tematach. Dla subskrybentów newslettera przygotowujemy specjalne wydarzenia np. webinaria. Nie pożałujesz!