Czy Prezes UOKiK ukaże Pocztę Polską?

Czy Poczta Polska wykorzystywała swoją pozycję rynkową do zniekształcania  konkurencji?

Czy Prezes UOKiK ukaże Pocztę Polską?
  • Jan Wróblewski
  • /
  • 4 marca 2021

Używanie pozycji rynkowej do zniekształcania konkurencji

Prezes UOKiK postanowił zobowiązać Pocztę Polską do zmiany stosowanych praktyk. Chodzi o doniesienia w sprawie wykorzystywania przez spółkę swojej pozycji rynkowej, w celu zniekształcania konkurencji.

Wspomniane zobowiązanie ma pozwolić niezależnym operatorom pocztowym na uczciwą rywalizację z rynkowym potentatem. UOKiK przypomina również, że Poczta Polska posiada status operatora wyznaczonego i tym samym ma obowiązek świadczyć powszechne usługi pocztowe. Co więcej, zasady świadczenia tych usług są przedmiotem szczególnych regulacji w prawie pocztowym.

Rywalizacja na zasadach wolnej konkurencji

W związku z tym, w przypadku niepowszechnych usług pocztowych, Poczta Polska  musi rywalizować z innymi podmiotami na zasadach wolnej konkurencji. Chodzi o firmy, które w części kraju samodzielnie świadczą usługi pocztowe w ramach własnej sieci pocztowej. 

W takiej sytuacji PP może występować w podwójnej roli, zarówno konkurenta, jak i kontrahenta. Ma to związek z tym, że niezależni przedsiębiorcy, posiadający własną infrastrukturę pocztową w wybranych miejscowościach Polski, często muszą korzystać z jej infrastruktury, w celu świadczenia usług pocztowych na rzecz swoich klientów na terenie całego kraju. Poczta Polska posiada na tym rynku silną pozycję i zgodnie z prawem konkurencji nie może jej wykorzystywać i zaburzać procesu konkurencji.

Jak czytamy na stronie Urzędu, Prezes UOKiK przeprowadził postępowanie, w wyniku którego uznał, że praktyki Poczty Polskiej mogły stanowić nadużywanie pozycji dominującej. W odpowiedzi na wyniki postępowania przedsiębiorca został zobowiązany do zmiany zachowań rynkowych.

Jak wyglądały dotychczasowe działania Poczty Polskiej?

Praktyki, które zostały zakwestionowane przez Urząd, trwały od 2016 r. Pierwsza z nich dotyczyła konieczności podawania Poczcie Polskiej przez jej kontrahenta informacji handlowych o klientach, dla których realizował usługę. W wyniku postępowania stwierdzono, że posiadanie tych danych przez PP na etapie kontraktowania nie miało żadnego uzasadnienia i mogło znacząco przyczynić się do odebrania klientów swoim konkurentom.

Kolejną praktyką stosowaną przez PP, był brak stałego cennika usług. W związku z tym wycena prowadzona była za każdym razem indywidualnie. W związku z tym niezależny przedsiębiorca świadczący usługi pocztowe nie był w  stanie zaproponować od razu wyceny na usługi pocztowe dla swoich klientów. To z kolei mogło negatywnie wpływać na jego atrakcyjność jako partnera handlowego.

Co więcej, kontrahent Poczty Polskiej musiał z góry dokładnie określić liczbę nadanych przesyłek w danym okresie rozliczeniowym. W sytuacji gdy było ich mniej, (nawet o jedną przesyłkę), cena na wszystkie mogła znacznie wzrosnąć, względem stawki oferowanej dla nieznacznej ilości nadań.

- Dzięki konkurencji otrzymujemy towary i usługi lepszej jakości i w niższej cenie. Dlatego w interesie konsumentów i przedsiębiorców jest uczciwa rywalizacja wśród operatorów pocztowych. Tymczasem działania Poczty Polskiej mogły powodować marginalizację konkurentów na rynku niepowszechnych usług pocztowych. W wydanej decyzji zobowiązałem spółkę do zmiany praktyk, co umożliwi innym operatorom uczciwą walkę o klientów – mówi Prezes UOKiK Tomasz Chróstny.

Na czym ma polegać zobowiązanie?

W ramach zobowiązania Poczta Polska nie będzie uzależniała przedstawienia warunków cenowych od informacji o klientach operatora. Ma to na celu uniemożliwienie PP przejęcia potencjalnych klientów swoich konkurentów.

Ponadto Poczta Polska przedstawi cennik usług, który będzie obowiązywał przez 12 miesięcy. W przypadku niezależnych operatorów pocztowych oznacza to, że będą oni mogli przewidywać warunki cenowe i tym samym pozwoli im to przedstawić z góry stawki swoim klientom. Wspomniany cennik będzie uwzględniał zarówno liczbę nadawanych przesyłek, jak i więcej niż dwa progi cenowe. Oznacza to, że w przypadku mniejszej od deklarowanej liczby przesyłek cena nie będzie mogła być drastycznie wyższa, tak jak miało to miejsce do tej pory. 

Warto też wspomnieć, że w ramach zobowiązania niezależny operator będzie mógł raz w ciągu okresu obowiązywania umowy dodać do niej nie tylko nowe, ale również wyższe przedziały wolumenu nadanych przesyłek. Umożliwi to dostosowanie warunków cenowych PP do jego indywidualnych potrzeb.

Od kiedy będą obowiązywały nowe warunki?

Nowe warunki zaczną obowiązywać nowych klientów od dnia uprawomocnienia się decyzji. Obecni kontrahenci mają zostać poinformowani przez PP o możliwości zmiany warunków umów zgodnie ze zobowiązaniami, w ciągu 2 miesięcy od dnia uprawomocnienia się decyzji. Jeśli zmiana zostanie zaakceptowana, to nastąpi ona niezwłocznie.

Co w ramach sprawozdania?

Co ważne, PP będzie miała obowiązek złożenia sprawozdania z realizacji zobowiązania, w ramach którego spółka będzie musiała przedstawić m.in. nowe wzory umów, informacje o podmiotach, które aneksowały umowy oraz nowych kontrahentach. Na tej podstawie, Prezes UOKiK sprawdzi, czy Poczta Polska wypełniła zobowiązanie. W przypadku niewykonania decyzji sankcja finansowa może wynieść do 10 tys. euro za każdy dzień zwłoki.

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami prawnymi, zapraszamy do naszego serwisu ponownie!
Jeżeli podobał Ci się artykuł podziel się z innymi udostępniając go w mediach społecznościowych - poniżej masz szybkie linki do udostępnień.

Security Magazine

Czy ten artykuł był przydatny?

Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Zapisz się na newsletter, a raz na jakiś czas wyślemy Ci powiadomienie o najważniejszych tematach. Dla subskrybentów newslettera przygotowujemy specjalne wydarzenia np. webinaria. Nie pożałujesz!