Czy rejestracja znaku towarowego na osobę fizyczną jest opłacalna

Wcześniej możliwość rejestracji znaku towarowego mieli wyłącznie przedsiębiorcy. Poza tym firmy posiadające znaki towarowe służące do oznaczania towarów lub usług, które nie są przedmiotem ich działalności, nie mogły skorzystać z takiej ochrony. Jednak od 2000 roku znaki towarowe mogą być rejestrowane przez osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej. Co więcej, nie wymaga to ograniczania się do zakresu konkretnej działalności.

Czy rejestracja znaku towarowego na osobę fizyczną jest opłacalna
 • Monika Świetlińska
 • /
 • 5 sierpnia 2021

Jakie są korzyści z rejestracji znaku towarowego na osobę fizyczną?

Jedną z kwestii, którą rozważają przedsiębiorcy, jest fakt, czy bardziej opłaca się chronić nazwę czy firmowe logo. Drugą – czy zgłoszenie powinno być dokonane na osobę fizyczną, czy na firmę. Pierwsza opcja niesie ze sobą wiele zalet, wśród których można wymienić:

Możliwość zastrzeżenia przed założeniem działalności

Najistotniejsza korzyść płynąca z zastrzeżenia znaku towarowego na osobę fizyczną to fakt, że można zrobić to jeszcze przed założeniem firmy. Podmiot otrzymuje 5 lat na rozpoczęcie używania znaku, za to po upłynięciu tego czasu prawo nie jest mu odbierane z góry. Zamiast tego konkurencja zyskuje możliwość wnoszenia o wygaszenie prawa do ochrony, co ma zapobiec blokowaniu rynku. W sytuacji, w której podmiot zarejestrował znak na siebie jako osobę fizyczną, w chwili założenia firmy ma możliwość przeniesienia na prawa do znaku na swoją działalność.

Brak obowiązku prowadzenia firmy

W celu zabezpieczenia marki nie trzeba zakładać firmy. Można zarejestrować znak jako osoba fizyczna. Trudnością może być wyłącznie wymyślenie nazwy, która będzie wyjątkowa i autentyczna – pozwoli to wyróżnić się na tle konkurencji. Niejednokrotnie na założenie firmy czeka się miesiącami lub nawet latami, dlatego rejestracji można dokonać już na etapie budowania marki jako osoba fizyczna. 

Trzy paski Adidasa bez prawnej ochrony w Unii EuropejskiejTrzy paski Adidasa bez prawnej ochrony w Unii EuropejskiejMartyna Kowalska

Zabezpieczenie przed kradzieżą nazwy rozwijającej się firmy

To, że wymyśliliśmy swoją nazwę, nie daje nam automatycznie prawa autorskiego do marki. Jeśli ktoś będzie próbować przejąć nazwę, należy wnieść o unieważnienie tego znaku – niestety, ale jest możliwe, że przy atrakcyjnej nazwie konkurencja spróbuje przejąć rozwijającą się markę. W tym przypadku obowiązuje zasada pierwszeństwa. Jeśli więc pierwsi dokonamy rejestracji znaku, możemy z łatwością uniknąć prób zastrzeżenia naszej nazwy przez innych. 

Szansa na optymalizację podatkową 

Kolejna zaleta rejestracji znaku towarowego to fakt, iż można na nim zarabiać. Pozwala m.in. na optymalizację podatkową. Jeśli dany podmiot zarejestruje znak na siebie może udzielać odpłatnej licencji na korzystanie ze znaku innemu podmiotowi. Poza tym może wnieść znak aportem do spółki, co przyniesie mu istotne korzyści podatkowe. 

Ochrona marki w razie bankructwa

Rejestracja znaku towarowego pozwala też na ochronę marki w razie bankructwa. Gdy firma ma problemy i spółka nie będzie w stanie spełniać zobowiązań w postępowaniu likwidacyjnym, wówczas likwidator majątku spółki spienięża jej majątek – sprzedaje maszyny, samochody, czy nieruchomości (własność materialna) oraz patenty, prawa autorskie i znaki towarowe (własność niematerialna). Więcej informacji na temat ochronie marki poprzez rejestrację znaku towarowego znaleźć można na stronie https://rpms.pl/rejestracja-znakow-towarowych.

Bywa również tak, że spółka nie jest właścicielem znaku towarowego, tylko korzysta z niego na podstawie umowy licencyjnej. Wówczas syndyk nie sprzeda znaku, gdyż jest on formalną własnością osoby, na którą jest zarejestrowany. Dlatego jeśli spółka upadnie, to dany podmiot (osoba fizyczna) nadal posiada niezwykle cenne aktywo, jakim jest znak towarowy. Wtedy likwidator majątku nie ma prawa zajęcia znaku, gdyż w rzeczywistości nie stanowi on własności spółki. 

Co skarbówka robi ze skonfiskowanymi towarami?Co skarbówka robi ze skonfiskowanymi towarami?Jan Wróblewski

Opcja dokonania zmiany w rejestrze podmiotu zgłaszającego

Poza tym prawo ochronne na znak pozwala dokonać cesję na inny podmiot. Taka zmiana może być dokonana przez osobę uprawnioną oraz pozostałe podmioty mające w tym interes prawny, np. syndyk czy licencjobiorca. Aby dokonać zmiany w rejestrze należy wnieść opłaty w wysokości 70 zł na rachunek bankowy Urzędu Patentowego RP. Prawa zostaną przeniesione w chwili dokonania wpisu przeniesienia w odpowiednim rejestrze.

Do dokonania takich zmian konieczne jest złożenie wniosku zawierającego głównie:

 • Wskazanie wnioskodawcy i jego adresu. Jeśli wniosek składa pełnomocnik, to musi określić, w czyim imieniu działa oraz dodatkowo wskazać swój adres do korespondencji

 • Numer prawa wyłącznego

 • Szczegółowo przedstawione żądanie

 • Datę wniosku

 • Podpis wnioskodawcy albo jego przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika

 • Wykaz załączników

Do przykładowych dokumentów, które uzasadniają wpis zmiany w rejestrze zaliczamy:

 1. w przypadku zmiany nazwy lub siedziby uprawnionego – wyciąg pełny z KRES, postanowienia sądu rejestrowego o zmianie wpisu w KRS, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,

 2. w przypadku licencji – umowa licencyjna,

 3. w przypadku zastawu – umowa o ustanowieniu zastawu,

 4. w przypadku zmiany uprawnionego – darowizna, umowa sprzedaży, pismo, z którego wynika wniesienie aportu do spółki, notarialne poświadczenie dziedziczenia. 

Wnioski. Czy warto?

Zdecydowanie tak. Rejestracja znaku towarowego wiąże się z wieloma ważnymi korzyściami, dając bardzo szeroki zakres zabezpieczenia. Oprócz tego umożliwia czerpanie korzyści finansowych, np. w wyniku udzielania licencji na używanie marki. Właściciel ma też pełne prawo do znaku, a w razie naruszenia przez konkurentów czy próbę kradzieży marki może szybko i skutecznie chronić swoje oznaczenie. 

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami prawnymi, zapraszamy do naszego serwisu ponownie!
Jeżeli podobał Ci się artykuł podziel się z innymi udostępniając go w mediach społecznościowych - poniżej masz szybkie linki do udostępnień.

Security Magazine

Czy ten artykuł był przydatny?

Prawo w praktyce

REKLAMA / WSPÓŁPRACA

Sprawdź się

Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Zapisz się na newsletter, a raz na jakiś czas wyślemy Ci powiadomienie o najważniejszych tematach. Dla subskrybentów newslettera przygotowujemy specjalne wydarzenia np. webinaria. Nie pożałujesz!