Gdzie szukać pomocy prawnej? Adwokat czy prawnik?

Prawo towarzyszy nam każdego dnia – choćby wtedy gdy zawieramy umowę o pracę, gdy kupujemy mieszkanie, gdy otrzymujemy spadek, ale też w zwykłych sytuacjach takich jak codzienne zakupy. Większość z nas spotkała się w życiu z koniecznością zmierzenia się z jakimś problemem prawnym. W takim przypadku warto skorzystać ze wsparcia osoby posiadającej wiedzę i doświadczenie w kwestiach prawnych. Może jednak pojawić się wątpliwość – z czyjej pomocy skorzystać? Prawnika, adwokata czy może jeszcze innej osoby?

Gdzie szukać pomocy prawnej? Adwokat czy prawnik?
 • Monika Świetlińska
 • /
 • 30 czerwca 2021

Niniejszy artykuł ma na celu wyjaśnienie różnicy między prawnikiem a adwokatem, a także wskazanie, w jakich sprawach warto skorzystać ze wsparcia adwokata.

Aplikacje prawnicze

Prawnik to osoba, która ukończyła studia prawnicze. Absolwent prawa ma możliwość wyboru jednej spośród wielu ścieżek zawodowych. Może nie wybierać żadnej „specjalizacji”, wówczas jest po prostu prawnikiem i może podjąć pracę w różnych branżach, na przykład w dziale prawnym przedsiębiorstwa lub w urzędzie. Istnieje również możliwość odbycia aplikacji, która otwiera drogę do niektórych zawodów prawniczych.

Można wyróżnić następujące aplikacje:

 • adwokacka,

 • radcowska,

 • sędziowska,

 •  prokuratorska,

 • komornicza,

 • notarialna,

 • legislacyjna,

 • rzecznikowska,

 • kuratorska,

 • dyplomatyczno-kuratorska,

 • ogólna.

Aby dostać się na aplikację adwokacką, należy zdać egzamin wstępny. Aplikacja ma na celu przygotowanie do wykonywania zawodu adwokata. Podczas jej trwania aplikant zdobywa wiedzę, uczęszczając na wykłady i zdając egzaminy, a ponadto pozyskuje doświadczenie zawodowe pod nadzorem adwokata pełniącego funkcję jego patrona. Po pół roku aplikacji aplikant może występować przed sądami i innymi organami. Aplikacja kończy się egzaminem, obejmującym wiedzę z zakresu prawa cywilnego, karnego, gospodarczego, administracyjnego oraz etyki adwokackiej.

O ile większość osób orientuje się, czym zajmuje się sędzia, prokurator, komornik czy notariusz, o tyle wątpliwości mogą pojawić się w zakresie rozróżnienia pomiędzy adwokatem a radcą prawnym, a także tego, czym usługi świadczone przez te osoby różnią się od usług oferowanych przez prawnika, który nie ukończył aplikacji.

CZYTAJ TEŻPrawa konsumentów – gdzie szukać pomocy?

Czym zajmuje się adwokat?

Zadaniem adwokata jest świadczenie pomocy prawnej. Jak zostało wskazane w ustawie Prawo o adwokaturze, adwokatura powołana jest do udzielania pomocy prawnej, współdziałania w ochronie praw i wolności obywatelskich oraz w kształtowaniu i stosowaniu prawa. Adwokat przed rozpoczęciem wykonywania czynności zawodowych składa następujące ślubowanie: "Ślubuję uroczyście w swej pracy adwokata przyczyniać się ze wszystkich sił do ochrony praw i wolności obywatelskich oraz umacniania porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej, obowiązki swe wypełniać gorliwie, sumiennie i zgodnie z przepisami prawa, zachować tajemnicę zawodową, a w postępowaniu swoim kierować się zasadami godności, uczciwości, słuszności i sprawiedliwości społecznej".

Zarówno adwokat, jak i radca prawny mogą reprezentować klientów przed sądem. Główna różnica pomiędzy tymi zawodami polega na tym, że radca prawny może być zatrudniony w ramach stosunku pracy, natomiast adwokat nie ma takiej możliwości. Należy ponadto zauważyć, że dopiero od kilku lat przepisy pozwalają radcom prawnym na reprezentowanie klientów w sprawach karnych – wcześniej ta dziedzina była zarezerwowana wyłącznie dla adwokatów. W sądzie poznamy adwokata po czarnej todze z zielonym żabotem, natomiast toga radcy prawnego ma niebieski żabot.

W jakich sprawach warto skorzystać z pomocy adwokata?

Adwokat może wesprzeć nas w każdej sprawie z zakresu prawa, udzielając porad i przygotowując pisma. Ponadto może nas reprezentować w sądzie i przed innymi organami, takimi jak na przykład prokuratura czy policja, może również uczestniczyć w negocjacjach oraz podjąć inne potrzebne czynności. Warto jednak mieć na uwadze, że zwykle adwokaci specjalizują się w określonych rodzajach spraw. W związku z tym dobrze jest zasięgnąć informacji na temat tego, czy dany adwokat podejmuje się udzielania pomocy prawnej w sprawach z interesującej nas dziedziny.

Sprawy, w jakich możemy skorzystać z pomocy adwokata, można podzielić na kilka głównych kategorii. Pierwszą z nich jest szeroka kategoria spraw cywilnych. Wśród nich możemy wyróżnić między innymi sprawy dotyczące:

 • umów – np. kupno, najem, dzierżawa, umowa o dzieło, umowy deweloperskie i wiele innych (m.in. sporządzanie umów, analizowanie ich treści, ustalanie możliwości rozwiązania umowy),

 •  darowizn i spadków,

 • kwestii rodzinnych – np. rozwód, alimenty, ubezwłasnowolnienie, przysposobienie, ustalenie ojcostwa,

 • sprawy zniesienia współwłasności i inne sprawy związane z nieruchomościami.

Adwokat pomoże nam też we wszelkich sprawach związanych z prawem pracy. W obszarze działań adwokata znajdują się również sprawy karne – począwszy od postępowania przygotowawczego przed prokuraturą czy policją, poprzez postępowanie przed sądem, a w razie wydania wyroku również postępowanie wykonawcze. Adwokat może działać jako obrońca podejrzanego czy oskarżonego, a także jako pełnomocnik pokrzywdzonego.

CZYTAJ TEŻ Prawo zamówień publicznych 2021 — zmiany

Adwokat świadczy pomoc prawną zarówno osobom fizycznym, jak i osobom prawnym. Wsparcie adwokata jest bardzo cenne dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą oraz dla spółek. Adwokat może udzielić porady w konkretnej sprawie, ale również zająć się kompleksową obsługą przedsiębiorcy na wszystkich polach jego działalności. Inne dziedziny, w których może nas wesprzeć adwokat, to sprawy administracyjne oraz podatkowe. Należy przy tym podkreślić, że wymienione zostały jedynie przykładowe rodzaje spraw.

-Gdy potrzebujemy wsparcia prawnego, warto skontaktować się z adwokatem, który dokona analizy sprawy, wyjaśni wszystkie nasze wątpliwości i doradzi, jakie działania najlepiej podjąć w danej sprawie – wskazuje adwokat Agata Koschel-Sturzbecher z Kancelarii Adwokackiej Koschel-Sturzbecher z Poznania.

Pomoc adwokata w postępowaniu przed sądem

Nierzadko okazuje się, że dla osiągnięcia oczekiwanego przez nas rezultatu konieczne jest wszczęcie postępowania sądowego. Może zdarzyć się również taka sytuacja, że sprawa jest już w toku, a my zostaliśmy pozwani lub oskarżeni. Wówczas również warto skorzystać ze wsparcia adwokata. Podczas postępowania sądowego adwokat przygotuje dla nas pozew oraz wszelkie inne potrzebne pisma. Ponadto będzie nam towarzyszyć podczas rozpraw, przedstawiając stanowisko procesowe, przesłuchując świadków i podejmując inne stosowne działania. Adwokat może również w razie potrzeby uczestniczyć w mediacji, w negocjacjach lub w innych czynnościach. W przypadku niekorzystnego dla nas orzeczenia adwokat może sporządzić odwołanie oraz reprezentować nas przed sądem II instancji, a także przed Sądem Najwyższym.

Należy przy tym podkreślić, że adwokata wiąże tajemnica adwokacka. Nie musimy w związku z tym obawiać się, że informacje na temat naszej sprawy zostaną gdzieś ujawnione. Jest to tym bardziej istotne, że nierzadko sprawy, w których potrzebujemy porady prawnej, dotyczą kwestii związanych z naszym życiem prywatnym. Adwokata obowiązują ponadto zasady etyki adwokackiej uregulowane w Zbiorze Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu. Jest w nich mowa między innymi o tym, że adwokat powinien wykonywać czynności zawodowe według najlepszej woli i wiedzy, z należytą uczciwością, sumiennością i gorliwością, a przy tym jest jego obowiązkiem stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych i dążenie do utrzymania wysokiej sprawności zawodowej. Z uwagi na to powierzając naszą sprawę adwokatowi możemy oczekiwać, że dołoży wszelkich starań w celu uzyskania korzystnego dla nas rezultatu.

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami prawnymi, zapraszamy do naszego serwisu ponownie!
Jeżeli podobał Ci się artykuł podziel się z innymi udostępniając go w mediach społecznościowych - poniżej masz szybkie linki do udostępnień.

Security Magazine

Czy ten artykuł był przydatny?

Prawo w praktyce

REKLAMA / WSPÓŁPRACA

Sprawdź się

Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Zapisz się na newsletter, a raz na jakiś czas wyślemy Ci powiadomienie o najważniejszych tematach. Dla subskrybentów newslettera przygotowujemy specjalne wydarzenia np. webinaria. Nie pożałujesz!