Prawo zamówień publicznych 2021 - zmiany

Prawie dwa lata trwały prace nad nowymi rozwiązaniami w ramach Prawa zamówień publicznych (Pzp), które ostatecznie weszły do systemu prawnego z początkiem 2021 roku. Według zapewnień resortu rozwoju, pracy i technologii to ukłon w stronę wykonawców, szukających swych szans w przetargach publicznych. Co tak naprawdę zmieni się w tym zakresie i czy rzeczywiście przedsiębiorcom będzie łatwiej zaistnieć na tym rynku? Zobaczmy, co właśnie się zmienia.

Prawo zamówień publicznych 2021 - zmiany
  • Anna Malinowska
  • /
  • 4 stycznia 2021

Nowe Prawo zamówień publicznych

Zmiany w Pzp obowiązujące od 2021 roku, z oczywistych powodów zachwala resort rozwoju, pracy i technologii, który zwraca uwagę, że „uproszczone i przystępne procedury mają być mocnym wsparciem dla wykonawców startujących w przetargach publicznych”. Czy tak rzeczywiście się stanie, będzie można ocenić po pierwszych kwartałach działania nowych przepisów. Wiadomo jednak, że oferują one kilka korzystnych rozwiązań dla wykonawców, także tych, którzy prowadzą swój biznes jako małe i średnie przedsiębiorstwa.

Głównym celem wprowadzenia zmian jest w opinii ich autorów stworzenie „przyjaznego i stabilnego rynku zamówień publicznych”. Chodzi m.in. o zwiększenie ochrony prawnej wykonawców oraz podwykonawców, a także zapobieganie takim niekorzystnym sytuacjom jak problemy z płynnością finansową czy koniecznością kredytowania przez przedsiębiorców zamówienia publicznego.

Rola ceny w przetargu publicznym

Koniec z przekonaniem, że przetarg można wygrać tylko ceną. Zmiany w Prawie zamówień publicznych zawierają w sobie m.in. tzw. zasadę efektywności. To oznacza, że zamawiający w większym stopniu ma uwzględnić jakość usługi czy produktu, jej znaczenie dla społeczeństwa, gospodarki czy wpływ na środowisko naturalne. W ten sposób cena lub koszty usługi stracą na znaczeniu. Otwiera to drogę nie tylko do innowacyjnych realizacji, ale także poprawy trwałości, estetyki czy sposobu wykonania wielu inwestycji.

Tryb podstawowy w Prawie zamówień publicznych

Nowe przepisy wprowadzają uproszczoną procedurę przetargową w przypadku zamówień poniżej progów unijnych. W tym przypadku zamówienia krajowe będą udzielane w nowym, „podstawowym trybie”. Ma on umożliwić większą elastyczność m.in. „poprzez stworzenie możliwości swobodnego wyboru jednego z trzech wariantów, z których dwa przewidują prowadzenie negocjacji pomiędzy zamawiającym a wykonawcą”.

Wynagrodzenie w ramach zamówień publicznych

Każdy wykonawca w chwili podpisania umowy, będzie znał precyzyjne informacje o tym, w jaki sposób i na jakich warunkach otrzyma wynagrodzenie za swoją pracę. W przypadku dłuższych inwestycji, których roboty potrwają dłużej niż rok, przedsiębiorca już na starcie pozna zasady waloryzacji swojego wynagrodzenia jeśli doszłoby do wzrostu cen materiałów, czy kosztów pracy, czego przecież nigdy wykluczyć nie można.

Nowe przepisy zakładają także, że w przypadku umów zawieranych na dłużej niż rok, wykonawcy otrzymają zaliczki. Ma być to co najmniej 5% ustalonego wynagrodzenia. Inną możliwością jest podzielenie realizacji zamówienia na etapy, gdzie wynagrodzenie będzie wypłacane w częściach po zakończeniu każdego z nich.

Zmniejszenie zabezpieczenie należnego wykonania umowy

O połowę zostanie zmniejszone zabezpieczenie należytego wykonania umowy. Ma być to co do zasady 5% całkowitej ceny, jaka znalazła się w ofercie oraz wadium w przypadku zamówień niższych od progów UE.

Klauzule zakazane i kary umowne w Prawie zamówień publicznych

Nowe przepisy sprecyzowały także katalog niedozwolonych klauzul (tzw. abuzywnych), które mogłyby naruszać interes stron. Przykładem takiego zapisu może być np. brak odpowiedzialności wykonawcy za opóźnienia, które powstały nie z jego winy. Ograniczone będzie także stosowanie kar umownych. Kontrakt ma jasno określać informacje o ich łącznej, maksymalnej wysokości.

Dialog w Prawie zamówień publicznych

Jak informuje resort rozwoju, nowe Pzp zawiera także „wzmocnienie roli dialogu między zamawiającym a wykonawcą – obie strony mają się ze sobą częściej konsultować w czasie realizacji zamówienia, omawiać możliwe warianty techniczne konieczne do jego wykonania”. Co więcej, będzie również nałożony obowiązek aktualizowania rocznych planów postępowań.

Największe spory między zamawiającym a wykonawcą mają być załatwiane ugodowo. Jeżeli zajdzie taka konieczność, strony będą mogły złożyć wniosek o przeprowadzenie mediacji. W grę będą także wchodziły inne polubowne rozwiązania sporu takie jak koncyliacja. Organami właściwymi do rozstrzygania sporów będą m.in. Sąd Polubowny przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej. Takie rozwiązanie ma ograniczyć koszty oraz czas rozwiązywania problemów w porównaniu do ścieżki sądowej.

POBIERZ bezpłatne wydanie “RODOmagazyn”. Chroń siebie i najbliższych, bądź na bieżąco z informacjami na temat cyberbezpieczeństwa, RODO i ochrony danych.

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami prawnymi, zapraszamy do naszego serwisu ponownie!
Jeżeli podobał Ci się artykuł podziel się z innymi udostępniając go w mediach społecznościowych - poniżej masz szybkie linki do udostępnień.

Czy ten artykuł był przydatny?

Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Zapisz się na newsletter, a raz na jakiś czas wyślemy Ci powiadomienie o najważniejszych tematach. Dla subskrybentów newslettera przygotowujemy specjalne wydarzenia np. webinaria. Nie pożałujesz!