Czy umowa przedwstępna musi być podpisana u notariusza?

Czy umowa przedwstępna musi być podpisana u notariusza?
  • Michał Górecki
  • /
  • 17 sierpnia 2020

Niezależnie od tego jaki rodzaj nieruchomości kupujemy, do skutecznego przeniesienia własności dochodzi poprze podpisanie umowy u notariusza. Zanim jednak zostanie podpisana ostateczna umowa, często podpisuje się umowę przedwstępną, która jest swego rodzaju rezerwacją i zobowiązaniem do zawarcia umowy ostatecznej. Czy taka umowa musi być zawarta przed notariuszem?

Zakup nieruchomości zawsze wymaga obecności u notariusza. Jeśli podpisalibyśmy umowę kupna-sprzedaży nieruchomości bez zachowania formy aktu notarialnego, to taka umowa będzie nieważna.

Dlaczego opłaca się podpisać umowę u notariusza?

Umowa sprzedaży nieruchomości u notariusza zabezpiecza interesy obu stron. Notariusz musi bowiem zawsze sprawdzić stan prawny danej nieruchomości, dokładnie rozważyć zapisy księgi wieczystej, a także po podpisaniu umowy złożyć wniosek do sądu o wpisanie do księgi wieczystej nowego właściciela.

Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości poprzedza często zakup nieruchomości. Umowa przedwstępna jest zawierana, gdy kupujący chce sfinansować zakup nieruchomości kredytem bankowym. Zawarcie umowy przedwstępnej zabezpiecza kupującego, że właściciel nie sprzeda nieruchomości komuś innemu.

Umowa przedwstępna nie musi być zawarta u notariusza. Można ją podpisać w formie zwykłej umowy.

Co to jest umowa przedwstępna?

Umowa przedwstępna jest zobowiązaniem do zawarcia określonej umowy przyrzeczonej (w tym wypadku podpisania umowy kupna-sprzedaży nieruchomości). Umowa przedwstępna musi określać dokładne warunki ostatecznej umowy sprzedaży. Trzeba więc w umowie przedwstępnej określić dokładnie przedmiot sprzedaży i cenę nieruchomości.

Warto wiedzieć, że w umowie przedwstępnej nie trzeba wskazywać terminu, w jakim powinno się podpisać ostateczną umowę sprzedaży. Zwykle jednak taki termin określa się w umowie przedwstępnej. Jeśli go nie określono, to każda ze stron może go wskazać samodzielnie. Wtedy obie strony wiąże data wskazana przez stronę, która złożyła takie oświadczenie wcześniej. W przypadku gdy w umowie przedwstępnej nie wyznaczono terminu zawarcia umowy przyrzeczonej, a nie został on wskazany w ciągu roku od chwili podpisania umowy przedwstępnej, to zgodnie z z art. 389 § 2 Kodeksu cywilnego nie musimy już takiej umowy podpisywać.

Czy umowa przedwstępna bez notariusza jest ważna?

Żeby umowa przedwstępna była ważna, nie trzeba jej podpisywać w formie aktu notarialnego. Warto jednak skorzystać z pomocy notariusza w tej kwestii ponieważ taka forma lepiej chroni jedną ze stron, jeśli druga uchyla się od podpisania przyrzeczonej umowy sprzedaży. Wszystko dlatego, że jeśli jedna ze stron nie chce zawrzeć umowy przyrzeczonej, to można ją zmusić do tego na drodze sądowej. Mało tego. Jeśli po podpisaniu umowy przedwstępnej, sprzedający będzie chciał sprzedać nieruchomość innej osobie (bo np. ten zaoferował lepszą cenę), to nie będzie to możliwe. Umowa przedwstępna skutecznie blokuje możliwość sprzedaży innej osobie.

Co się stanie jeśli umowę przedwstępna nie będzie podpisana u notariusza?

Jeśli umowa przedwstępna nie będzie podpisana u notariusza to jest ona ważna ale zdecydowanie gorzej chroni strony umowy. Jeśli podpiszemy ją bez współpracy z notariuszem, nie będzie można zmusić sądownie drugiej strony, by tak zawarła umowę przyrzeczoną. Możliwe będzie jedynie staranie się o odszkodowanie. Niezależnie od przyczyny niewywiązania się z umowy przedwstępnej zawsze można żądać naprawienia szkody, która powstała w wyniku tego, że umowa nie została zawarta. W ramach odszkodowania można zażądać zwrotu kosztów zawarcia umowy przyrzeczonej, czyli np. kosztów prawnika. Odszkodowanie nie może jednak pokrywać strat, związanych np. z kosztami zebrania pieniędzy na zakup.

Jak uzyskać odszkodowanie z umowy przedwstępnej?

W umowie przedwstępnej można dodatkowo zapisać, że jeśli jedna ze stron nie wywiąże się z umowy, to druga strona będzie mogła żądać naprawienia szkody w pełnej wysokości. Dobrym zabezpieczeniem umowy przedwstępnej jest zadatek płacony przez kupującego. Jeśli umowa przyrzeczona nie zostanie zawarta przez kupującego, to sprzedający może zatrzymać zadatek. Jeśli umowa nie będzie zawarta przez sprzedającego, będzie musiał zwrócić kupującemu zadatek w podwójnej wysokości.

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami prawnymi, zapraszamy do naszego serwisu ponownie!
Jeżeli podobał Ci się artykuł podziel się z innymi udostępniając go w mediach społecznościowych - poniżej masz szybkie linki do udostępnień.

Security Magazine

Czy ten artykuł był przydatny?

Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Zapisz się na newsletter, a raz na jakiś czas wyślemy Ci powiadomienie o najważniejszych tematach. Dla subskrybentów newslettera przygotowujemy specjalne wydarzenia np. webinaria. Nie pożałujesz!