Gdzie można uzyskać ubezpieczenie zdrowotne?

Zdrowie — ważna sprawa! Informacje, gdzie możliwe jest uzyskanie ubezpieczenia zdrowotnego powinien posiadać każdy — to oznaka odpowiedzialności życiowej.

Gdzie można uzyskać ubezpieczenie zdrowotne?
  • Małgorzata Łaziuk
  • /
  • 8 marca 2024

Dostęp do ubezpieczenia zdrowotnego jest bardzo ważnym elementem zapewnienia opieki zdrowotnej dla każdego obywatela. W Polsce istnieje kilka sposobów uzyskania ubezpieczenia zdrowotnego, które mogą zależeć od indywidualnej sytuacji życiowej oraz potrzeb danej osoby. Dziś omówimy różne sytuacje i miejsca, do których można się udać, aby zapewnić możliwość dostęp do kompleksowej opieki medycznej. 

Ubezpieczenie w związku małżeńskim

Obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne: W Polsce obowiązuje system ubezpieczeń zdrowotnych, który zapewnia dostęp do opieki zdrowotnej dla wszystkich obywateli. Ubezpieczenie zdrowotne jest finansowane przez składki zdrowotne pobierane od pracujących oraz innych źródeł finansowania, takich jak budżet państwa.

Małżonek może zgłosić drugą osobę do ubezpieczenia, jeśli druga osoba nie jest nim objęta z innego tytułu (np. jako osoba pracująca lub emerytowana) oraz jeśli drugi małżonek nie prowadzi działalności gospodarczej.

Kompas Prawny: Czy twoje ubezpieczenie zdrowotne obowiązuje za granicą?Kompas Prawny: Czy twoje ubezpieczenie zdrowotne obowiązuje za granicą? Anna Petynia-Kawa

Procedura zgłoszeniowa polega na złożeniu odpowiednich dokumentów — druku ZCNA przez pracodawcę / płatnika składek.

Dzieci mogą być objęte ubezpieczeniem zdrowotnym na podstawie ubezpieczenia rodziców. Po ukończeniu 18. roku życia dzieci nadal mogą być objęte ubezpieczeniem rodziców, jeśli spełniają określone kryteria, np. uczą się (wtedy mogą z niego korzystać do lat 26). Inną sytuacją jest, gdy jest orzeczenie o niepełnosprawności o stopniu znacznym: wtedy nie ma limitu wiekowego, do którego może podlegać pod ubezpieczenie rodzica. Skorzystać mogą również inne osoby zależne: dzieci przysposobione (a także te, dla których jesteśmy rodziną zastępczą lub opiekunami prawnymi), dzieci męża/żony, rodzice, dziadkowie (warunkiem jest wspólne gospodarstwo), wnuki,

Czy w Urzędzie Pracy można uzyskać ubezpieczenie zdrowotne?

Rejestracja w UP jest związana z procesem aktywizacji zawodowej oraz możliwością podjęcia zatrudnienia. Osoby zarejestrowane mogą być objęte ubezpieczeniem zdrowotnym na jej podstawie. Jednak osoba bezrobotna może zostać wyrejestrowana, jeśli odrzuca oferty pracy lub nie podejmuje innych działań w celu znalezienia zatrudnienia. Skutkuje to utratą dostępu do ubezpieczenia zdrowotnego.

W przypadku osób bezrobotnych, które chcą uzyskać ubezpieczenie zdrowotne, istotne jest podjęcie aktywności zawodowej. Trzeba wykazywać chęć znalezienia pracy lub podejmować inne działania mające na celu zwiększenie szans na zatrudnienie, aby zachować prawo do ubezpieczenia zdrowotnego. Ubezpieczenie zdrowotne staje się zatem jednym z motywatorów do poszukiwania zatrudnienia i aktywności zawodowej wśród osób bezrobotnych.

Ubezpieczenie z Pomocy Społecznej

Ci, którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej mogą ubiegać się o pomoc społeczną, która obejmuje różne formy wsparcia, w tym także dostęp do opieki zdrowotnej. Ma to na celu zapewnienie podstawowych potrzeb życiowych osobom, które nie są w stanie samodzielnie zapewnić sobie odpowiednich warunków życia. Jest to szczególnie istotne, ponieważ dostęp do opieki zdrowotnej jest podstawowym prawem człowieka, które powinno być zapewnione niezależnie od sytuacji materialnej.

Jak sprawdzić, czy pracodawca płaci składki zdrowotne?Jak sprawdzić, czy pracodawca płaci składki zdrowotne?Martyna Kowalska

Uzyskanie pomocy wymaga zwykle złożenia odpowiednich dokumentów potwierdzających trudną sytuację materialną, takich jak zaświadczenia o dochodach czy otrzymywanych świadczeniach socjalnych oraz wniosek. Przeprowadzany jest także wywiad środowiskowy.

Warto podkreślić, że ubezpieczenie zdrowotne z pomocy społecznej jest tymczasowe (90 dni) i zazwyczaj ma na celu zapewnienie dostępu do podstawowej opieki zdrowotnej w sytuacji nagłych potrzeb. Osoby korzystające z tego rodzaju wsparcia mogą być zachęcane do podjęcia działań mających na celu poprawę swojej sytuacji finansowej i objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym z innych źródeł w przyszłości.

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami prawnymi, zapraszamy do naszego serwisu ponownie!
Jeżeli podobał Ci się artykuł podziel się z innymi udostępniając go w mediach społecznościowych - poniżej masz szybkie linki do udostępnień.

Security Magazine

Czy ten artykuł był przydatny?

Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Zapisz się na newsletter, a raz na jakiś czas wyślemy Ci powiadomienie o najważniejszych tematach. Dla subskrybentów newslettera przygotowujemy specjalne wydarzenia np. webinaria. Nie pożałujesz!