Getin Noble Bank w upadłości. Jego działalność przeniesiona do innego banku

W ramach prowadzonej przymusowej restrukturyzacji Getin Noble Banku SA przeniesiona będzie działalność GNB do nowo utworzonego, odpowiednio skapitalizowanego, bezpiecznego banku należącego do Systemu Ochrony Banków Komercyjnych. Wszystko po to, by zapewnić bezpieczeństwo depozytów i zachowanie ciągłości obsługi klientów. — To rozwiązanie pozwoli uniknąć negatywnych skutków upadłości GNB, która w przypadku niewdrożenia przymusowej restrukturyzacji byłaby nieunikniona i którą odczuliby klienci tego banku, a także cały sektor bankowy w Polsce — przekazała Komisja Nadzoru Finansowego.

Getin Noble Bank w upadłości. Jego działalność przeniesiona do innego banku
  • Monika Świetlińska
  • /
  • 30 września 2022

Przymusowa restrukturyzacja

BFG skorzystał z narzędzia, które wprowadziły do polskiego porządku prawnego regulacje unijne tworzące ramy prawne przymusowej restrukturyzacji (tzw. dyrektywa o przymusowej restrukturyzacji banków). - Z perspektywy Urzędu KNF na szczególne uznanie z punktu widzenia poczucia odpowiedzialności za utrzymanie bezpieczeństwa i stabilności polskiego sektora bankowego zasługuje zaangażowanie w proces przymusowej restrukturyzacji GNB największych banków krajowych tworzących System Ochrony Banków Komercyjnych. System ten tworzą: ING Bank Śląski SA, Alior Bank SA, Bank Millennium SA, Bank Polska Kasa Opieki SA, BNP Paribas Bank Polska SA, mBank SA, Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA oraz Santander Bank Polska SA — przekazał Jacek Barszczewski, dyrektor Departamentu Komunikacji Społecznej.

Bank w trudnej sytuacji od dawna

Trudna sytuacja ekonomiczno-finansowa Getin Noble Banku SA była powszechnie znana. Bank był notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i podlegał w związku z tym stosownym obowiązkom informacyjnym. Bank w raporcie okresowym opublikowanym 29 kwietnia br. poinformował inwestorów o przekazaniu do KNF informacji o zagrożeniu upadłością.

Inflacja oszalała – wrzesień z poważnym wzrostem!Inflacja oszalała – wrzesień z poważnym wzrostem!Michał Górecki

- Getin Noble Bank, na skutek agresywnego modelu biznesowego realizowanego przez wiele lat bez dostarczenia ze strony podmiotu dominującego odpowiedniego wsparcia kapitałowego, znalazł się w bardzo złej sytuacji ekonomiczno-finansowej i był zagrożony upadłością, a dostępne działania nadzorcze Komisji Nadzoru Finansowego oraz działania samego banku nie pozwalały na usunięcie tego zagrożenia we właściwym czasie. Komisja oraz Urząd KNF od dłuższego czasu prowadziły intensywne działania nadzorcze mające na celu pełne i szczegółowe wyeksplorowanie wszystkich możliwych ścieżek mogących doprowadzić do poprawy sytuacji ekonomiczno-finansowej GNB — zaznacza Barszczewski.

Jak informuje KNF, kluczowe z punktu widzenia uzupełnienia głębokich niedoborów kapitałowych tego banku i podniesienia jego wskaźników wypłacalności do odpowiednich poziomów regulacyjnych wymaganych przez prawo (zarówno krajowe, jak i unijne) i zabezpieczających ponoszone ryzyko, było dokapitalizowanie banku przez jego wiodącego akcjonariusza – pana Leszka Czarneckiego, który jednak takiego dokapitalizowania odmówił. 

Leszek Czarnecki był zobowiązany do takiego dokapitalizowania w ramach złożonego przez niego w 2011 roku wobec KNF stosownego zobowiązania inwestorskiego, z którego się jednak nie wywiązał.

- 28 września  KNF nałożyła na pana Leszka Czarneckiego karę pieniężną w wysokości 20 mln złotych za niedochowanie przez niego zobowiązania inwestorskiego. W konsekwencji braku zapewnienia ostrożnego i stabilnego zarządzania poprzez odpowiednie wyposażenie kapitałowe, GNB znalazł się w sytuacji zagrożenia upadłością, a Bankowy Fundusz Gwarancyjny podjął decyzję o wszczęciu wobec GNB procesu przymusowej restrukturyzacji - informuje dyrektor Departamentu Komunikacji Społecznej KNF.

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami prawnymi, zapraszamy do naszego serwisu ponownie!
Jeżeli podobał Ci się artykuł podziel się z innymi udostępniając go w mediach społecznościowych - poniżej masz szybkie linki do udostępnień.

Security Magazine

Czy ten artykuł był przydatny?

Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Zapisz się na newsletter, a raz na jakiś czas wyślemy Ci powiadomienie o najważniejszych tematach. Dla subskrybentów newslettera przygotowujemy specjalne wydarzenia np. webinaria. Nie pożałujesz!