Jak portal bezpiecznedane.gov.pl przetwarza Twoje dane?

Platforma bezpiecznedane.gov.pl umożliwia użytkownikowi sprawdzenie, czy jego dane osobowe, takie jak login i powiązane z nim hasło, zostały ujawnione publicznie w wyniku np. wycieku danych. Po zalogowaniu się za pomocą Profilu Zaufanego na stronie, można dowiedzieć się, czy dane są bezpieczne. Sprawdź, jak to zrobić!

Jak portal bezpiecznedane.gov.pl przetwarza Twoje dane?
  • Anna Petynia-Kawa
  • /
  • 29 czerwca 2023

Jak są przetwarzane dane z serwisu bezpiecznedane.gov.pl? 

Informacje gromadzone w systemie, który wspiera działanie platformy bezpiecznedane.gov.pl, są pozyskiwane przez zespół CSIRT NASK w ramach działań operacyjnych. Zespół CSIRT NASK następnie przekazuje te bazy danych Ministrowi Cyfryzacji, a następnie trafiają one do Centralnego Ośrodka Informatyki, który jest odpowiedzialny za utrzymanie portalu bezpiecznedane.gov.pl.

Jak zadbać o dane osobowe w wakacje?Jak zadbać o dane osobowe w wakacje?Anna Malinowska

Minister Cyfryzacji pełni rolę administratora danych osobowych przetwarzanych w serwisie bezpiecznedane.gov.pl. Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO, przetwarzanie danych jest zgodne z prawem, gdy jest niezbędne do spełnienia obowiązku prawnego, który spoczywa na administratorze.

Jakie obowiązki ma administrator serwisu? 

Obowiązki prawne, które dotyczą administratora w tej sytuacji, obejmują między innymi:

  • Obowiązek informowania o dobrych praktykach, programach edukacyjnych, kampaniach i szkoleniach w zakresie cyberbezpieczeństwa, włącznie z bezpiecznym korzystaniem z Internetu przez różne grupy użytkowników — art. 45 ust. 1 pkt 4 UKSC.
  • Obowiązek przygotowywania rekomendacji wraz z CSIRT NASK, CSIRT GOV, CSIRT MON i sektorowymi zespołami cyberbezpieczeństwa mających na celu wzmocnienie cyberbezpieczeństwa — art. 42 ust. 1 pkt 5 UKSC.
  • Obowiązek promowania nowych rozwiązań i inicjowania działań w celu zapewnienia cyberbezpieczeństwa na poziomie krajowym — art. 62 ust. 1 pkt 4 UKSC.
  • Obowiązek zapewnienia zgodności systemów teleinformatycznych z Rozporządzeniem KRI wydanym na podstawie art. 18 ustawy o informatyzacji.
  • Obowiązek przetwarzania informacji, w tym danych osobowych, dotyczących świadczonych usług kluczowych lub dostawców usług cyfrowych oraz operatorów usług kluczowych lub dostawców usług cyfrowych, w zakresie niezbędnym do realizacji zadań wynikających z UKSC — art. 42 ust. 1 pkt 10 UKSC.

Co jeszcze warto wiedzieć? 

Przetwarzanie danych zebranych w systemie odbywa się również w kontekście realizacji zadania służącego interesom publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e RODO). Minister Cyfryzacji realizuje to zadanie poprzez podejmowanie odpowiednich działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa państwa i obywateli, zgodnie z sytuacją.

Czy Policja może udostępnić poszkodowanemu dane sprawcy wypadku?Czy Policja może udostępnić poszkodowanemu dane sprawcy wypadku?Jan Wróblewski

Jeśli chodzi o legalność przetwarzania danych osobowych w serwisie bezpiecznedane.gov.pl, uprawniony do przetwarzania danych jest Minister Cyfryzacji jako administrator danych osobowych. Obejmuje to także wykonywanie zadań wynikających szczególnie z UKSC oraz związanych z realizacją zadania służącego interesom publicznym.

NASK-PIB ma również prawo do przetwarzania danych w ramach pełnienia powierzonych mu zadań przez CSIRT NASK. Przetwarzanie danych, w tym danych osobowych, odbywa się w związku z prowadzeniem operacji związanych z wykonywanymi zadaniami określonymi w UKSC, włączając obsługę zgłoszeń incydentów.

Centralny Ośrodek Informatyki ma uprawnienie do przetwarzania danych osobowych na podstawie postanowień umowy i jest to związane ze świadczeniem usługi utrzymania portalu bezpiecznedane.gov.pl.

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami prawnymi, zapraszamy do naszego serwisu ponownie!
Jeżeli podobał Ci się artykuł podziel się z innymi udostępniając go w mediach społecznościowych - poniżej masz szybkie linki do udostępnień.

Security Magazine

Czy ten artykuł był przydatny?

Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Zapisz się na newsletter, a raz na jakiś czas wyślemy Ci powiadomienie o najważniejszych tematach. Dla subskrybentów newslettera przygotowujemy specjalne wydarzenia np. webinaria. Nie pożałujesz!