Jak samodzielnie napisać pozew o rozwód bez orzekania o winie?

Podejmujecie decyzję o zakończeniu małżeństwa bez sporów, batalii o opiekę nad dziećmi i dzielenia majątku podczas sprawy rozwodowej. Najszybszą drogą w takiej sytuacji jest pozew o rozwód bez orzekania o winie. Nie trzeba zatrudniać adwokata, aby złożyć w sądzie taki dokument. Jakie niezbędne informacje musi zawierać pozew o rozwód bez orzekania o winie? Ile kosztuje taki rozwód i ile czasu zajmuje cała procedura?

Jak samodzielnie napisać pozew o rozwód bez orzekania o winie?
 • Rafał Stępniewski
 • /
 • 20 czerwca 2021

Czy rozwód bez orzekania o winie musi być poprzedzony separacją?

Odpowiedź brzmi — nie. Separacja nie jest warunkiem koniecznym do uzyskania rozwodu. Rozwód skutkuje definitywnym rozwiązaniem małżeństwa, dlatego jeśli para nie chce jeszcze podejmować ostatecznej decyzji o zakończeniu małżeństwa, może zdecydować się na separację. Na taki krok decydują się zwykle pary wychowujące małoletnie dzieci oraz te, które widzą szansę na uratowanie małżeństwa, ale potrzebują jeszcze czasu na podjęcie ostatecznych decyzji.

Aby uzyskać orzeczenie o separacji trzeba złożyć pozew o separację do właściwego sądu okręgowego i wnieść wpisowe sądowe w wysokości 600 zł. Sprawa może być przeprowadzona w trybie postępowania zwykłego, ale orzeczenie może być również wydane w trybie nieprocesowym. Sąd orzeknie separację, kiedy stwierdzi zupełny rozkład pożycia pomiędzy małżonkami (ustanie więzi emocjonalnej, fizycznej i ekonomicznej). 

Małżonkowie przebywający w separacji nie mogą zawrzeć innych związków małżeńskich. Jeśli w wyniku rozłąki małżonkowie podjęli decyzją o kolejnej szansie na wspólne pożycie, muszą wystąpić do sądu z wnioskiem o zniesienie separacji. Jeśli natomiast separacja ugruntowała decyzję o formalnym rozstaniu, trzeba złożyć pozew rozwodowy.

CZYTAJ TEŻ Czym różni się separacja od rozwodu?

Co napisać w pozwie rozwodowym bez orzekania o winie?

Jakie niezbędne informacje trzeba podać w pozwie rozwodowym?

 1. Wpisujesz datę złożenia pozwu oraz adres właściwego sądu okręgowego.

 2. Podajesz swoje dane, czyli powoda (powódki) oraz pozwanego (pozwanej):  imiona i nazwiska, adresy zamieszkania, numery PESEL.

A następnie wnosisz o rozpatrzenie następujących kwestii:

 1. Rozwiązanie małżeństwa poprzez rozwód bez orzekania o winie, zawartego pomiędzy XY przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w miejscowości Z, podajesz numer aktu małżeństwa.

 2. Jeśli dotyczy — wnosisz o powierzenie wykonywania władzy rodzicielskiej i opieki nad małoletnimi dziećmi obu stronom oraz ustalenie miejsce pobytu dzieci. Jeśli małżonkowie mają te kwestie ustalone, najlepiej od razu wskazać w pozwie: wnoszę o ustalenie miejsca pobytu dziecka przy matce dziecka (lub przy ojcu dziecka).  

 3. Ustalenie nieograniczonych kontaktów powoda (lub pozwanej) z małoletnimi dziećmi.

 4. Jeśli dotyczy — wnosisz o zobowiązanie obu stron do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania małoletnich dzieci oraz o zasądzenie od strony powoda lub strony pozwanej na rzecz małoletnich dzieci alimentów w kwocie X zł płatnych co miesiąc w określonym terminie, następnie podajesz sposób zapłaty alimentów (na konto, do rąk własnych).  

 5. Zniesienie wzajemne kosztów procesu między stronami.

 6. Podajesz imię i nazwisko świadka, który potwierdzi okoliczności dotyczące rozkładu pożycia małżeńskiego oraz sytuacji dzieci (jeśli dotyczy).

Po podaniu tych wszystkich informacji czas na uzasadnienie pozwu. W tym miejscu należy rzeczowo opisać, jak obecnie wygląda relacja pomiędzy małżonkami i podać argumenty na rzecz trwałego rozkładu pożycia małżeńskiego.

Pozew należy podpisać własnoręcznie imieniem i nazwiskiem i złożyć w 2 egzemplarzach w sądzie okręgowym właściwym dla miejsca zamieszkania powoda.

Do obu egzemplarzy pozwu należy dodać następujące załączniki:

 1. skrócony odpis aktu małżeństwa wraz z dowodem wniesienia opłaty skarbowej,

 2. skrócony odpis aktu urodzenia dziecka wraz z dowodem wniesienia opłaty skarbowej — jeśli dotyczy,

 3. opłata sądowa w wysokości 600 zł — opłatę regulujesz na rachunek bankowy sądu lub zakupionymi w kasie sądu znakami opłaty sądowej,

 4. jeśli chcesz zostać zwolniony z opłaty sądowej — składasz wniosek o zwolnienie z opłaty, który musi zawierać oświadczenie o dochodach składającego pozew i jego o stanie majątkowym,

 5. jeśli dotyczy — do pozwu można również dołączyć porozumienie małżonków o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej, co znacznie przyspieszy sprawę rozwodową.

CZYTAJ TEŻ Czy można wystąpić o alimenty bez rozwodu?

Kiedy pierwsza rozprawa rozwodowa?

Trudno wprost podać, ile poczekasz na ustalenie terminu pierwszej rozprawy po wniesieniu pozwu o rozwód. Czas oczekiwania zależy od wielu czynników: obłożenia pracą sądu okręgowego, wielkości miasta, możliwości kadrowych danego sądu, a także od aktualnej sytuacji, co możemy obecnie obserwować w czasach pandemii koronawirusa, kiedy wiele spraw spada z wokandy i jest przekładana na późniejsze terminy. 

Zwykle od wniesienia pozwu do pierwszej rozprawy upływa kilka miesięcy. Zanim sąd ustali termin pierwszej rozprawy rozwodowej, strona pozwana otrzyma odpis pozwu o rozwód, dzięki czemu będzie mogła przesłać sądowi swoje stanowisko (ale nie ma takiego obowiązku). Jeśli stanowisko strony pozwanej nie wpłynie do sądu w ciągu 2 tygodni, sąd wyznacza termin pierwszej rozprawy o rozwód. 

CZYTAJ TEŻ Rozwód z orzekaniem o winie

Jak długo trwa sprawa rozwodowa bez orzekania o winie?

Postępowanie w przypadku rozwodu bez orzekania o winie (nawet jeśli małżonkowie mają małoletnie dzieci) jest zdecydowanie krótsze niż w sytuacji, kiedy małżonkowie zdecydują się orzekać o winie. Jeśli strony są zgodne co do zakończenia małżeństwa, sposobu opieki nad dziećmi, wysokości alimentów na dzieci, rezygnują z orzekania o wysokości alimentów wzajemnie na siebie, sprawa rozwodowa może zakończyć się po 1-2 rozprawach sądowych. 

Podczas pierwszej rozprawy trwającej około godziny sąd przesłucha małżonków na okoliczność ustania pożycia małżeńskiego. W sytuacji pełnej zgodności stron w kwestii rozwiązania małżeństwa sąd może wydać orzeczenie o rozwodzie nawet podczas pierwszej rozprawy (zdecydowanie częściej w sytuacji, jeśli strony nie mają małoletnich dzieci). W większości przypadków na orzeczenie rozwodu potrzeba trochę więcej czasu. 

Kolejny termin rozprawy zostanie wyznaczony przez sąd za ok. 3 miesiące, ale lepiej nastawić się na to, że kwartał stanowi raczej modelowy przedział czasowy. Wszystko zależy od liczby rozpatrywanych spraw przez dany sąd okręgowy. W zależności od regionu na drugą rozprawę możemy poczekać znacznie dłużej niż kwartał. 

Średni czas trwania rozwodu bez orzekania o winie, od momentu złożenia pozwu do orzeczenia prawomocnego wyroku trwa ok. 3 miesięcy (w przypadku ok. ⅓ wszystkich pozwów bez orzekania o winie) do maksymalnie 1 roku. 

Od ogłoszenia wyroku rozwodowego do jego uprawomocnienia musi minąć 21 dni. Strony mogą w terminie 7 dni od ogłoszenia wyroku złożyć wniosek o uzasadnienie.

CZYTAJ TEŻ Mediacje przed rozwodem. Prawo czy konieczność?

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami prawnymi, zapraszamy do naszego serwisu ponownie!
Jeżeli podobał Ci się artykuł podziel się z innymi udostępniając go w mediach społecznościowych - poniżej masz szybkie linki do udostępnień.

Security Magazine

Czy ten artykuł był przydatny?

Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Zapisz się na newsletter, a raz na jakiś czas wyślemy Ci powiadomienie o najważniejszych tematach. Dla subskrybentów newslettera przygotowujemy specjalne wydarzenia np. webinaria. Nie pożałujesz!