Jak uzyskać dostęp do informacji publicznej?

Każdy może uzyskać dostęp do informacji publicznych. Niezależnie od tego, czy chcesz się dowiedzieć, jakie jest zadłużenie twojej gminy, jakie są wydatki partii politycznej itd. itp. Musisz tylko złożyć odpowiedni wniosek.

Jak uzyskać dostęp do informacji publicznej?
  • Damian Jemioło
  • /
  • 8 listopada 2023

Czym jest informacja publiczna?

Informacja publiczna dotyczy działalności organów władzy publicznej, osób pełniących funkcje publiczne oraz innych podmiotów, które takowe wykonują lub gospodarują mieniem publicznym, komunalnym czy majątkiem Skarbu Państwa. 

UE dąży do uproszczenia sprawozdawczości dla firmUE dąży do uproszczenia sprawozdawczości dla firm Damian Jemioło

Może to obejmować dokumenty, dane, informacje i treści wytworzone lub przechowywane przez te podmioty. W skrócie – informacja publiczna jest wiadomością dostępną publicznie, związana z działalnością instytucji publicznych lub korzystających z publicznych środków.

Jak wnioskować o informację publiczną?

Istnieją trzy podstawowe sposoby, dzięki którym możesz uzyskać informację publiczną. Mowa tutaj o:

  • Korzystaniu ze strony BIP, na której instytucje publiczne publikują informacje publiczne. Możesz przeszukiwać BIP danej instytucji, a wiele informacji jest dostępnych do samodzielnego pobrania;

  • Składaniu wniosku ustnego lub pisemnego do instytucji publicznej, która jest zobowiązana do udostępnienia informacji. Wniosek nie musi zawierać uzasadnienia ani wyjaśnienia, dlaczego potrzebujesz informacji;

  • Uczestniczeniu w posiedzeniach publicznych organów władzy, takich jak rady gmin, z możliwością rejestracji dźwięku lub obrazu. To pozwala na bieżące monitorowanie działań władz publicznych.

Jak stworzyć wniosek o informację publiczną?

Wniosek o informację publiczną może być prosty. Wskazując, o jaką informację chodzi, jak chciałbyś ją otrzymać (na przykład w formie elektronicznej lub papierowej), oraz podając swój adres lub sposób kontaktu. Wniosek nie musi zawierać uzasadnienia ani motywacji. Jeśli instytucja ma obowiązek udzielenia danej informacji, powinna to uczynić zgodnie z prawem.

Warto pamiętać, że dostęp do informacji publicznej jest jednym z fundamentów demokracji i przejrzystości w działaniach instytucji publicznych, co pozwala obywatelom monitorować i oceniać działania władz oraz uczestniczyć w życiu publicznym.

Kiedy otrzymasz informację publiczną?

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, z zastrzeżeniem ust. 2 i art. 15 ust. 

Tzn. jeśli informacja publiczna nie może być udostępniona w rzeczonym terminie, to podmiot musi wskazać, dlaczego nastąpiło opóźnienie i kiedy przekaże informacje. Ma na to czas nie dłuższy niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Jednak jeśli informacja publiczna nie może być udostępniona w sposób lub w formie określonej we wniosku, podmiot obowiązany do udostępnienia powiadamia pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem.

Dodatek mundurowy. O ile wzrośnie?Dodatek mundurowy. O ile wzrośnie?Monika Świetlińska

A następnie wskazuje, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. W takim przypadku, jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami prawnymi, zapraszamy do naszego serwisu ponownie!
Jeżeli podobał Ci się artykuł podziel się z innymi udostępniając go w mediach społecznościowych - poniżej masz szybkie linki do udostępnień.

Security Magazine

Czy ten artykuł był przydatny?

Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Zapisz się na newsletter, a raz na jakiś czas wyślemy Ci powiadomienie o najważniejszych tematach. Dla subskrybentów newslettera przygotowujemy specjalne wydarzenia np. webinaria. Nie pożałujesz!