Przyszłość JPK_VAT w kontekście Krajowego Systemu e-Faktur

Niezwykle istotną częścią prac nad projektami aktów prawnych w procesie legislacyjnym są konsultacje publiczne. Trwają właśnie te, dotyczące projektu zmiany rozporządzenia w sprawie JPK_VAT z deklaracją, dostosowanego do obowiązku wystawiania faktur w Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF).

Przyszłość JPK_VAT w kontekście Krajowego Systemu e-Faktur
  • Jakub Stasak
  • /
  • 13 listopada 2023

Czym jest JPK_VAT z deklaracją?

Od 1 października 2020 roku czynni podatnicy VAT zobowiązani są do składania (w miejsce oddzielnych deklaracji VAT i plików JPK) tzw. JPK_VAT z deklaracją.

Niezłożenie deklaracji podatkowej w terminie – jakie są konsekwencje?Niezłożenie deklaracji podatkowej w terminie – jakie są konsekwencje?Rafał Stępniewski

To dokument elektroniczny, który zbudowany jest z dwóch części:

ewidencyjnej – zawierającej, rozszerzoną o dodatkowe oznaczenia, ewidencję VAT zakupów i sprzedaży (dotychczas ujmowaną w pliku JPK),

deklaracyjnej – zawierającej zestaw informacji o zakupach i sprzedaży za dany okres (dane ujmowane dotychczas w deklaracjach VAT-7 i VAT-7K).

Obowiązek złożenia JPK_VAT z deklaracją ciąży na wszystkich podatnikach zarejestrowanych jako czynni podatnicy VAT, niezależnie od wielkości ich przedsiębiorstwa (duże, średnie, małe przedsiębiorstwa oraz mikroprzedsiębiorcy).

Jakie są założenia konsultowanego rozporządzenia?

Rozwiązania zawarte w projekcie rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług, mają na celu dostosowanie JPK_VAT z deklaracją do wymogów funkcjonowania obowiązkowego Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF).

W związku z powyższym w życie wejdą one równolegle z odpowiednimi regulacjami ustawowymi – 1 lipca 2024 roku.

Jak przygotować swoją firmę do KSeF i e-fakturowania?Jak przygotować swoją firmę do KSeF i e-fakturowania?Anna Petynia-Kawa

Do głównych założeń analizowanego projektu rozporządzenia należą:

• dostosowanie do zmian w zakresie terminów zwrotu VAT (uwzględniające skrócenie podstawowego terminu zwrotu z 60 do 40 dni),

• wprowadzenie do JPK_VAT z deklaracją numeru identyfikującego fakturę w Krajowym Systemie e-Faktur,

• oznaczanie faktur wystawianych w czasie awarii Krajowego Systemu e-Faktur oraz braku dostępu do niego.

Jak wziąć udział w konsultacjach?

Wprowadzone w JPK_VAT z deklaracją nowe funkcjonalności, mają ponadto umożliwić automatyczną weryfikację spójności między zadeklarowanym a zapłaconym VAT przy jednoczesnym zwiększeniu dokładności weryfikacji wniosków o zwrot VAT składanych przez podatników.

Doprecyzowane zostaną także niektóre konstrukcje prawne, zawarte już w rozporządzeniu w sprawie JPK_VAT z deklaracją.

Projekt rozporządzenia dostępny jest na stronach internetowych Rządowego Centrum Legislacji.

Jak odliczyć VAT z faktury zagranicznej?Jak odliczyć VAT z faktury zagranicznej?Redakcja dziennikprawny.pl

Ostateczny termin przesyłania uwag do niego mija 14 listopada bieżącego roku. 

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami prawnymi, zapraszamy do naszego serwisu ponownie!
Jeżeli podobał Ci się artykuł podziel się z innymi udostępniając go w mediach społecznościowych - poniżej masz szybkie linki do udostępnień.

Security Magazine

Czy ten artykuł był przydatny?

Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Zapisz się na newsletter, a raz na jakiś czas wyślemy Ci powiadomienie o najważniejszych tematach. Dla subskrybentów newslettera przygotowujemy specjalne wydarzenia np. webinaria. Nie pożałujesz!