fb

Jak wnieść pozew o rozwód?

W ostatnich latach w Polsce zawieranych jest niespełna 200 tysięcy małżeństw rocznie. W tym samym czasie ponad 60 tysięcy par decyduje się na rozwód. Każda z nich, niezależnie od przyczyn takiej decyzji musiała przejść przez podobną procedurą prawną, której początkiem jest pozew. Jak wnieść pozew o rozwód? Jakich formalności należy dokonać by wziąć rozwód? Odpowiedzią na te pytania zajmiemy się w niniejszym artykule.

Jak wnieść pozew o rozwód?
  • Mikołaj Frączak
  • /
  • 12 sierpnia 2020

Rozwody w Polsce

Statystycznie rzecz biorąc, obecnie stosunek ślubów do rozwodów w Polsce kształtuje się w okolicach poziomu 3:1. To oznacza, że każdego roku, na trzy zawarte małżeństwa przypada mniej więcej jedno orzeczenie o rozwodzie. Patrząc na dane historyczne, zauważalna jest ogromna zmiana. 50 lat temu (dane za 1970 rok) stosunek ten wynosił 8:1. Różnicę zauważamy patrząc na „bliższy nam” 2000 rok. 20 lat temu jeden rozwód przypadał na około pięciu nowo zawartych związków małżeńskich.

Dwudziesty pierwszy wiek przyniósł ogromną zmianę tych statystyk. Jak wynika z badań CBOS-u opublikowanych w styczniu 2019 roku, w ciągu dekady odsetek zagorzałych przeciwników rozwodów zmalał z 15 do 12 procent. Rośnie za to udział ankietowanych, deklarujących się jako zwolennicy rozwodów tzn. uważających, że pary, które chcą się rozstać nie powinny mieć z tym większych (formalnych) problemów. Taką postawę w 2008 roku wskazywało 20 procent badanych. Dziesięć lat później było to już 32 procent. Jednocześnie maleje grupa osób niepopierających rozwodów, ale dopuszczających taką możliwość w określonych sytuacjach (spadek z 62 procent w 2008 r. do 52 w 2018 r.)

Pozew o rozwód – co to jest?

Zgodnie z definicją, rozwód to rozwiązanie ważnego aktualnie związku małżeńskiego na żądanie zarówno jednego jak i obojga małżonków. Zgodnie z prawem może tego dokonać jedynie sąd okręgowy. To jedna z trzech okoliczność powodujących formalny i prawny koniec związku małżeńskiego – pozostałymi są: unieważnienie małżeństwa oraz śmierć współmałżonka (wliczając w to np. uznanie za zmarłą osoby zaginionej)

Złożenie pozwu o rozwód (pozwu rozwodowego) jest warunkiem koniecznym i pierwszym krokiem na drodze do prawnego zakończenia trwającego związku małżeńskiego.

Gdzie złożyć pozew o rozwód?

Pozew o rozwód musi być złożony w wydziale cywilnym odpowiedniego sądu okręgowego na piśmie wraz z wymaganymi załącznikami Prawo dopuszcza złożenie go osobiście jak również przesłanie dokumentu pocztą. Ważne, aby do sądu trafiła odpowiednia liczba egzemplarzy – po jednym dla sądu i pozwanego.

Zazwyczaj nie ma problemu z ustaleniem właściwego sądu, przed którym ma toczyć się sprawa rozwodowa. Jest nim bowiem sąd okręgowy obejmujący swoim działaniem miejsce ostatniego, wspólnego miejsca zamieszkania rozwodzących się małżonków. Jest tutaj jeden warunek – przynajmniej jeden z małżonków musi w danym miejscu przebywać nadal. Sytuacja nieco może się skomplikować jeśli rozwodząca się para nie ma wspólnego miejsca zamieszkania – np. mieszkają w różnych województwach. W takim wypadku pozew powinien trafić do sądu okręgowego właściwego dla miejsca zamieszkania osoby pozwanej. Jeśli ustalenie takiego miejsca z różnych przyczyn nie jest możliwe, właściwym adresatem jest sąd okręgowy obejmujący swym działaniem miejsce zamieszkania powoda.

Ile kosztuje złożenie pozwu o rozwód?

Po pierwsze, wniesienie pozwu o rozwód wiąże się ze stałą opłatą w wysokości 600 PLN. Do tego należy doliczyć koszt wynagrodzenia pełnomocnika, jeśli zdecydujemy się na jego pomoc jak również wszelkie opłaty sądowe.

Strony w pozwie rozwodowym

W przypadku postępowania o rozwód mamy do czynienia z dwiema stronami. Małżonek, który wniósł pozew jest określany mianem powodu. Drugą stroną jest małżonek, z którym powód chce się rozstać czyli pozwany.

Jak sporządzić pozew o rozwód?

Ustaliliśmy już właściwy sąd, wiemy już kto jest powodem a kto pozwanym. W tym momencie możemy zacząć przygotowywać pozew o rozwód. Prawo i praktyka dają w tym zakresie jasne wytyczne. Po pierwsze, jak w każdym piśmie urzędowym, w prawym górnym rogu wpisujemy miejscowość oraz dzień, miesiąc oraz rok sporządzenia dokumentu.

Konieczne jest określenie stron i uwzględnienie istotnych danych identyfikujących dokładnie zainteresowane osoby. Należy zatem wpisać imiona i nazwiska małżonków, zawody przez nich wykonywane, a także aktualne adresy.

W dalszej części pozwu konieczne jest opisanie żądań powoda. Tu dochodzimy do istotnego rozgraniczenia – rozwodów z orzeczeniem o winie, jak i bez orzekania o winie. Już na tym etapie osoba składająca pozew musi się zdecydować, którą z wyżej wymienionych dróg wybierze.

Jeżeli powód uzna za stosowne powołanie świadków, konieczne jest zawarcie żądania ich przesłuchania wraz z podaniem danych personalnych (imiona, nazwiska, aktualne adresy zamieszkania). To jednak nie wszystko. W pozwie powinna zostać określona okoliczność, na jaką wymienieni świadkowie mieliby zostać przesłuchani przez sąd.

Osoby wnoszące pozew o rozwód miewają problemy z wymaganym uzasadnieniem pozwu. Z reguły sprowadza się ono do podania przyczyn trwałego i zupełnego rozkładu pożycia małżonków. Często niezbędne jest tutaj przytoczenie odpowiednich dokumentów oraz zeznań świadków. Niezbędne jest również opisanie aktualnej sytuacji majątkowej małżeństwa oraz liczby wspólnych dzieci – to niezbędne, jeżeli przy okazji rozwodu powód zamierza domagać się od pozwanego alimentów na małoletnie dzieci. Istotne jest tu, aby opisać ich potrzeby np. związane z edukacją, kosztami leczenia czy rehabilitacji, uczestnictwa ich w płatnych kursach czy zajęciach dodatkowych.

Jakie załączniki muszę dołączyć do pozwu rozwodowego?

Sam pozew, nawet najlepiej przygotowany musi zostać wsparty odpowiednimi załącznikami takimi jak akt małżeństwa, zaświadczenia o pobieranym wynagrodzeniu czy akt urodzenia dzieci małżonków. W ostanim z wymienionych punktów mówimy oczywiście o wspólnych dzieciach rozwodzącej się pary.  

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami prawnymi, zapraszamy do naszego serwisu ponownie!
Jeżeli podobał Ci się artykuł podziel się z innymi udostępniając go w mediach społecznościowych - poniżej masz szybkie linki do udostępnień.

Security Magazine

Czy ten artykuł był przydatny?

Jak odliczyć VAT z faktury zagranicznej?
podatki

Jak odliczyć VAT z faktury zagranicznej?

Prowadzisz działalność gospodarczą i podróżujesz po krajach Unii Europejskiej? Jeśli tankujesz lub kupujesz towary na fakturę, możesz wystąpić o zwrot zagranicznego podatku. Jak odliczyć VAT...

Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Zapisz się na newsletter, a raz na jakiś czas wyślemy Ci powiadomienie o najważniejszych tematach. Dla subskrybentów newslettera przygotowujemy specjalne wydarzenia np. webinaria. Nie pożałujesz!