Jak wygląda postępowanie przed stałym polubownym sądem konsumenckim?

Stałe polubowne sądy konsumenckie działają przy wojewódzkich inspektorach Inspekcji Handlowej. Ich zadaniem jest rozpatrywanie sporów pomiędzy konsumentami a przedsiębiorcami, które powstały w związku z zawartymi przez te podmioty umowami sprzedaży lub świadczenia usług. Jak wygląda postępowanie przed stałym polubownym sądem konsumenckim?

Jak wygląda postępowanie przed stałym polubownym sądem konsumenckim?
 • Michał Górecki
 • /
 • 23 lutego 2019

Postępowanie przed sądem polubownym zostaje wszczęte na wniosek konsumenta lub przedsiębiorcy, ale obie strony muszą wyrazić zgodę na załatwienie istniejącego konfliktu właśnie w ten sposób.

Ile kosztuje postępowanie przed sądem polubownym?

Wnioskodawca nie musi uiszczać żadnej opłaty wstępnej. Rozpoczęcie postępowania jest bezpłatne. Ale możliwe jest, że w jego trakcie jedna ze stron lub obie zostaną zobowiązane do uiszczenia zaliczki na przeprowadzenie czynności, o którą wnioskują np. zasięgnięcie opinii rzeczoznawcy.

Zadaniem inicjatora jest wskazanie przedmiotu sporu spośród propozycji przedstawionych we wzorze wniosku i określenie jego wartości. Przepisy nie określają jej maksymalnej wysokości.

Co ważne, polubowne sądy konsumenckie nie zajmują się sprawami z zakresu:

 • ochrony dóbr osobistych oraz zadośćuczynienia w związku z ich naruszeniem,
 • umów zawartych pomiędzy konsumentami a:
  • przedsiębiorcami energetycznymi,
  • przewoźnikami kolejowymi,
  • przedsiębiorcami z branży telekomunikacyjnej,
  • przedsiębiorcami świadczącymi usługi pocztowe,
  • przedsiębiorstwami z sektora finansowego.

Pierwszym ruchem, jaki wykonuje przewodniczący sądu, gdy wpłynie do niego wniosek będzie zaproponowanie stronom polubownego załatwienia sprawy. Jeśli konsument i przedsiębiorca zawrą ugodę przedsądową, sprawa zostaje zakończona.

W przypadku, gdy do ugodowego zakończenia sporu nie dojdzie, przewodniczący nada sprawie dalszy bieg po zbadaniu wniosku pod względem formalnym i wezwaniu do ewentualnych uzupełnień we wskazanym terminie. Niewypełnienie tego obowiązku skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.

Sąd orzeka w składzie trzyosobowym, przewodniczy mu arbiter przewodniczący. Dwóch pozostałych arbitrów wybierają strony z listy upoważnionych od tego osób, współpracujących z sądem polubownym. Jeżeli strony nie skorzystają z prawa do wyboru arbitra, decyzję podejmie przewodniczący sądu. Poza składem orzekającym w postępowaniu mogą brać udział przedstawiciele stron. W takiej sytuacji pamiętać należy o obowiązku opłacenia pełnomocnictwa i dołączenia go do akt.

Postępowanie przed sądem polubownym kończy wydanie wyroku, ma ono moc równą z wyrokiem sądu powszechnego. Sąd powszechny potwierdza jedynie skuteczność rozstrzygnięcia lub nadaje mu klauzulę wykonalności, jeżeli nadaje się do egzekucji. Oznacza to, że mogą wtedy zostać wykonane przez komornika.

Rozstrzygnięcie konsumenckiego sądu polubownego jest ostateczne. Strona przegrana może zaskarżyć rozstrzygnięcie do sądu powszechnego.

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami prawnymi, zapraszamy do naszego serwisu ponownie!
Jeżeli podobał Ci się artykuł podziel się z innymi udostępniając go w mediach społecznościowych - poniżej masz szybkie linki do udostępnień.

Czy ten artykuł był przydatny?

Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Zapisz się na newsletter, a raz na jakiś czas wyślemy Ci powiadomienie o najważniejszych tematach. Dla subskrybentów newslettera przygotowujemy specjalne wydarzenia np. webinaria. Nie pożałujesz!