Jak założyć żłobek?

Jak założyć żłobek i jakie warunki należy spełnić? Jak uzyskać dofinansowanie na założenie żłobka? Jakie wymogi musi spełniać lokal?

Jak założyć żłobek?
  • Jan Wróblewski
  • /
  • 8 lutego 2021

Czym jest żłobek?

Żłobek to jednostka organizacyjna, która zajmuje się zapewnieniem dziecku opieki w warunkach zbliżonych do domowych. Placówka gwarantuje swoim podopiecznym zarówno opiekę pielęgnacyjną, jak i edukacyjną przy uwzględnieniu indywidualnych potrzeb.

Żłobek jako instytucja opieki, prowadzi zajęcia opiekuńczo-wychowawcze i edukacyjne, oraz jak wynika z badań, wpływa pozytywnie na rozwój psychosomatyczny dziecka. Dziecko w żłobku może przebywać od ukończenia 20 tygodnia życia.

Czym jest katalog podmiotów uprawnionych?

Proces zakładania żłobka warto podzielić na kilka etapów. Pierwszym z nich jest katalog podmiotów uprawnionych

Od 13 lipca 2013 roku poszerzony został katalog podmiotów, którym ustawa umożliwia prowadzenie placówki opieki nad dziećmi do lat trzech. Obok gminy, która może prowadzić taką instytucję w formie gminnej jednostki budżetowej, zostały uprawnione także inne podmioty. Również osoby fizyczne, prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą założyć taką placówkę. Żłobek może być więc działalnością prowadzoną przez osobę prywatną.

Założenie żłobka a warunki lokalowe

Chcąc prowadzić instytucję opieki nad dziećmi do lat trzech, należy spełnić określone warunki. Przede wszystkim należy dysponować lokalem, który składa się z minimum dwóch pomieszczeń. Jedno do zabawy i spożywania posiłków, drugie do odpoczynku.

Zakładanie żłobka — działalność gospodarcza

Chcąc założyć żłobek, musimy pamiętać, o ważnym elemencie, jakim jest otworzenie własnej działalności gospodarczej. Żeby to zrobić, musimy wypełnić formularz CEIDG. W polu zatytułowanym „rodzaj prowadzonej działalności” należy wpisać „opieka nad dziećmi”. Wypełniony druk, trzeba uzupełnić o wniosek o nadanie nr NIP i REGON, a następnie złożyć go w urzędzie gminy.

Żłobek — kadra opiekuńcza

Należy wiedzieć, że jeden opiekun może zajmować się maksymalnie ośmiorgiem dzieci. Inaczej wygląda sytuacja, gdy dziecko nie ukończyło roku lub jest niepełnosprawne.  W takim przypadku, jeden opiekun przypada na pięcioro dzieci.

Co więcej, osoba, która chce pełnić funkcję opiekuna, musi posiadać odpowiednie kwalifikacje np.:

  • pielęgniarki, 

  • położnej, 

  • opiekunki dziecięcej, 

  • nauczyciela wychowania przedszkolnego, 

  • nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej, 

  • pedagoga opiekuńczo-wychowawczego,

  • być osobą o wykształceniu średnim o co najmniej dwuletnim doświadczeniu lub zakończonym 280-godzinnym szkoleniem. 

Przyszły opiekun, zostaje również poddany badaniom sanitarno-epidemiologicznym, zgodnie z określonymi, odrębnymi przepisami w tym zakresie.

Rejestr żłobków

Jednym z najważniejszych etapów zakładania żłobka, jest wpisanie placówki do prowadzonego przez gminę, rejestru żłobków i klubów dziecięcych. Warto wiedzieć, że pisemny wniosek o wpis do rejestru jest odpłatny. O wysokości opłaty corocznie i w drodze uchwały decyduje gmina. Warto jednak zaznaczyć, że opłata nie może przekraczać 50% minimalnego miesięcznego wynagrodzenia. Przed zgłoszeniem żłobka do rejestru należy także opracować statut i regulamin placówki, które będą określały podstawowe zasady jej funkcjonowania.

Dotacja na żłobek

Warto przypomnieć, że podmioty, które zostały uprawnione do prowadzenia tego typu placówki, mogą na pomoc finansową z budżetu państwa. Wysokość dotacji może wynieść nawet 80% kosztów związanych z założeniem żłobka. Co więcej, podmioty prywatne mogą również ubiegać się o dotację z budżetu gminy, którą przyznaje się na każde dziecko objęte opieką. Zasady dofinansowania są określane (w drodze uchwały) przez radę gminy.

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami prawnymi, zapraszamy do naszego serwisu ponownie!
Jeżeli podobał Ci się artykuł podziel się z innymi udostępniając go w mediach społecznościowych - poniżej masz szybkie linki do udostępnień.

Security Magazine

Czy ten artykuł był przydatny?

Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Zapisz się na newsletter, a raz na jakiś czas wyślemy Ci powiadomienie o najważniejszych tematach. Dla subskrybentów newslettera przygotowujemy specjalne wydarzenia np. webinaria. Nie pożałujesz!