Komisja Europejska przedstawiła projekt regulacji rynku cyfrowego. Będą wysokie kary?

KE przedstawiła akt prawny, który zapowiada kompleksową reformę przestrzeni cyfrowej. Przepisy mają dotyczyć zarówno usług, jak i samego rynku cyfrowego.  

Komisja Europejska przedstawiła projekt regulacji rynku cyfrowego. Będą wysokie kary?
 • Jan Wróblewski
 • /
 • 16 grudnia 2020

Kogo obejmą nowe przepisy?

Nowy projekt Komisji Europejskiej uznawany jest za jedną z najodważniejszych prób uregulowania działalności tzw. gigantów technologicznych na terenie UE. Chodzi o firmy pokroju Facebooka, Apple, czy Amazon i Google. 

Regulacje na rynku cyfrowym, mają dotyczyć firm, których roczny obrót w Europie przekracza 6,5 miliarda euro w ciągu ostatnich trzech lat. Dodatkowo ich wartość rynkowa musi wynosić minimum 65 miliardów euro, a ich usługi oferowane są w co najmniej trzech krajach UE.

Jak mają wyglądać nowe przepisy?

Na nowe przepisy w kwestii regulacji rynku cyfrowego składa się lista nakazów. Do podstawowych wymogów należą:

 • udostępnianie pewnych rodzajów danych rywalom i organom regulacyjnym; 

 • zaprzestanie faworyzowania własnych usług na platformach należących do tzw. gigantów;

 • zakazanie wyraźnie nieuczciwych praktyk, polegających na uniemożliwianiu użytkownikom odinstalowywania wcześniej pobranego oprogramowania lub aplikacji.

Jakie regulacje dla platform internetowych?

Oprócz regulacji rynku cyfrowego KE przedstawiło również projekt regulacji usług cyfrowych. Ma on dotyczyć ogromnych platform internetowych, które posiadają ponad 45 milionów użytkowników. Z propozycji przedstawionej przez Komisję, wynika, że głównym celem regulacji ma być zwrócenie uwagi właścicielom wspomnianych platform na to, iż powinni oni w większym niż dotychczas stopniu przeciwdziałać nielegalnym treściom, oraz świadomej manipulacji.

Do najważniejszych regulacji, dotyczących usług cyfrowych należą obowiązki w zakresie:

 • usuwania nielegalnych towarów, usług lub treści w internecie;

 • zabezpieczenia dla użytkowników, których treści zostały błędnie usunięte przez platformy;

 • działań dot. zapobiegania nadużyciom ich systemów;

 • środków dot. przejrzystości, np. w odniesieniu do reklamy internetowej, ale też algorytmów wykorzystywanych do rekomendowania użytkownikom określonych treści;

 • nowych uprawnień do kontrolowania funkcjonowania platform, ułatwiania analitykom dostępu do kluczowych danych platform;

 • nowych przepisów w kwestii identyfikowania użytkowników biznesowych na internetowych platformach handlowych;

 • współpracy między organami publicznymi, mającej na celu zagwarantowanie skutecznego egzekwowania przepisów.

Firmom, które nie podporządkują się nowym przepisom, będzie groziła grzywna do 10 procent rocznego obrotu. Co więcej, mogą one zostać podzielone, w przypadku gdy nie będą respektować unijnych regulacji.

Nowe regulacje pomogą stworzyć jednolity rynek cyfrowy? 

Głównym celem proponowanych regulacji ma być ułatwienie rozwoju mniejszym platformom, należącym do małych i średnich przedsiębiorstw. Oprócz tego nowe przepisy mają ułatwić życie przedsiębiorstwom typu start-up. Chodzi głównie o zapewnienie im łatwego dostępu do klientów na całym jednolitym rynku, przy jednoczesnym obniżeniu kosztów przestrzegania przepisów.

Jak czytamy w komunikacie KE:

"Nowe przepisy zapewnią lepszą ochronę konsumentów i ich praw podstawowych w internecie oraz doprowadzą do powstania bardziej sprawiedliwych i otwartych rynków cyfrowych dla wszystkich". "Ponadto nowe przepisy zakazują nieuczciwych warunków narzucanych przez platformy internetowe, które stały się lub mają stać się 'strażnikami dostępu' na jednolitym rynku".

Co więcej:

"Dzięki zharmonizowanym przepisom, obowiązkom ex ante, lepszemu nadzorowi, szybkiemu egzekwowaniu przepisów i odstraszającym karom dopilnujemy, by każda osoba oferująca usługi cyfrowe i korzystająca z nich w Europie czerpała korzyści z bezpieczeństwa, zaufania, innowacji i możliwości biznesowych" — zapewnia Thierry Breton, pełniący funkcję komisarza do spraw rynku wewnętrznego.

Kiedy regulacje wejdą w życie?

Parlament Europejski wraz z państwami członkowskimi będzie omawiać wnioski Komisji w ramach procedury ustawodawczej. Oznacza to, że ostateczny tekst (o ile zostanie przyjęty) będzie obowiązywał w całej Unii Europejskiej.

W celu wprowadzenia w życie nowych regulacji projekt przepisów musi zostać zatwierdzony przez kraje Unii Europejskiej i Parlament Europejski.

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami prawnymi, zapraszamy do naszego serwisu ponownie!
Jeżeli podobał Ci się artykuł podziel się z innymi udostępniając go w mediach społecznościowych - poniżej masz szybkie linki do udostępnień.

Security Magazine

Czy ten artykuł był przydatny?

Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Zapisz się na newsletter, a raz na jakiś czas wyślemy Ci powiadomienie o najważniejszych tematach. Dla subskrybentów newslettera przygotowujemy specjalne wydarzenia np. webinaria. Nie pożałujesz!