Kradzież w szkole. Jakie kroki podjąć?

Kradzieże w placówkach oświatowych stanowią wyzwanie — dotykają zarówno uczniów, jak i pracowników szkół. To problem, który wymaga szczególnej uwagi i podejmowania skutecznych działań w celu zapobieżenia i stworzenia bezpiecznego otoczenia edukacyjnego.

Kradzież w szkole. Jakie kroki podjąć?
  • Małgorzata Łaziuk
  • /
  • 10 listopada 2023

Kto i dlaczego dopuszcza się kradzieży w szkole?

W środowisku szkolnym kradzież może przybierać różne formy i być popełniana z różnych powodów. Należy jednak podkreślić, że kradzież to zjawisko nieakceptowalne w jakiejkolwiek sytuacji.

Na przywłaszczenie nieswoich rzeczy mogą decydować się uczniowie z różnych przyczyn, takich jak na przykład chęć posiadania cennych przedmiotów, brak środków na zakup potrzebnych rzeczy, czy nawet wpływ rówieśników, chęć zaimponowania grupie.

Choć jest to znacznie mniej powszechne również pracownicy szkoły także mogą być zaangażowani w kradzieże, zwłaszcza gdy mają dostęp do mienia szkoły. Mogą to być kradzieże drobnych przedmiotów należących do współpracowników, czy uczniów, sprzętu, a nawet funduszy.

Osoby z zewnątrz także mogą ukraść sprzęt szkolny lub uczniów, dlatego bardzo ważne jest kontrolowanie, aby do szkoły nie dostawały się osoby postronne, nieumiejące określić celu wizyty w placówce.

W przypadku wykrycia kradzieży w szkole podejmowane są odpowiednie kroki, takie jak skierowanie sprawy do organów ścigania lub wdrożenie działań dyscyplinarnych w przypadku uczniów, lub pracowników.

Jakie kroki może podjąć rodzic oraz nauczyciel?

W przypadku występowania kradzieży w szkole, zarówno rodzice, nauczyciele, jak i dyrektor mogą podjąć różne kroki w celu rozwiązania sytuacji.

Przede wszystkim — jeśli nikt nie przyznaje się do winy konieczne jest zgłoszenie tego faktu odpowiednim osobom lub instytucjom. Można to zrobić poprzez poinformowanie dyrektora lub innych pracowników szkoły oraz, w razie potrzeby, skontaktowanie się z organami ścigania, takimi jak policja.

Dyrektor lub pracownicy szkoły mogą próbować ustalić okoliczności zdarzenia. Jednak w ramach takich działań nie powinni prowadzić rozmów z uczniami, przesłuchiwać świadków bez obecności rodziców. W przypadku poważniejszych sytuacji szkoła może współpracować z organami ścigania. Policja może przeprowadzić dochodzenie i pomóc w ustaleniu sprawcy.

Jak przeciwdziałać kradzieżom w miejscu pracy?Jak przeciwdziałać kradzieżom w miejscu pracy? Małgorzata Łaziuk

Dobrym pomysłem jest zorganizowanie przez dyrektora lub nauczycieli spotkania z rodzicami, aby poinformować ich o sytuacji i wspólnie rozważyć, jak najlepiej postąpić w interesie ucznia i rozwiązania problemu. W przypadku, gdy sprawca kradzieży jest uczniem szkoła może podjąć odpowiednie działania dyscyplinarne, takie jak udzielenie nagany, zawieszenie w prawach ucznia lub inne sankcje zgodne z regulaminem (statutem) szkolnym.

W każdym przypadku konieczne jest podejmowanie działań z poszanowaniem prawa, przepisów szkolnych i z naciskiem na dobro uczniów. Zgłaszanie kradzieży i współpraca ze wszystkimi zaangażowanymi stronami pomaga w rozwiązaniu problemu i przywróceniu poczucia bezpieczeństwa w szkole.

Jak można przeciwdziałać kradzieżom w szkole?

Edukacja odgrywa kluczową rolę w przeciwdziałaniu takim sytuacjom. Ważne jest, aby nauczyć uczniów znaczenia szacunku dla mienia innych oraz omówić konsekwencje takiego działania. Przeprowadzanie lekcji lub warsztatów na temat etyki i odpowiedzialności może przyczynić się do zwiększenia świadomości uczniów.

Szkoła powinna posiadać jasny regulamin dotyczący mienia osobistego oraz przewidzieć sankcje za kradzież. Regulamin ten powinien być dostępny dla wszystkich uczniów i nauczycieli, aby wszyscy byli świadomi zasad i konsekwencji.

Wprowadzenie systemu monitoringu w postaci kamer bezpieczeństwa może działać zarówno zapobiegawczo, jak i pomocniczo w identyfikacji sprawców. Kamery stanowią nie tylko środek prewencyjny, ale także cenny dowód w przypadku wystąpienia kradzieży. Uczniów warto zachęcać do przechowywania wartościowych przedmiotów, takich jak telefony komórkowe, laptopy czy portfele, w bezpiecznych miejscach.

W szkole warto promować kulturę wzajemnego poszanowania, gdzie uczniowie szanują mienie innych i starają się pomagać sobie nawzajem w utrzymaniu bezpiecznego środowiska. Wspieranie wzajemnego poszanowania może przyczynić się do zmniejszenia przypadków kradzieży.

Monitoring w szkole. Gdzie mogą być instalowane kamery?Monitoring w szkole. Gdzie mogą być instalowane kamery?Mikołaj Frączak

Nauczyciele i personel szkolny powinni być dostępni dla uczniów jako osoby, do których można zgłaszać problemy lub obawy. Ważne jest, aby uczniowie czuli się swobodnie, wiedzieli, że mają wsparcie w rozwiązywaniu problemów.

Szkoła może podjąć kroki w celu ograniczenia dostępu uczniów do niektórych obszarów, w których może dochodzić do kradzieży. Dostęp do szatni lub innych pomieszczeń może być ograniczony w określonych godzinach, co może pomóc w zminimalizowaniu ryzyka kradzieży.

Rodzice również mogą odegrać istotną, wspierając edukację swoich dzieci na temat odpowiedzialności i konsekwencji kradzieży. Wspólna praca między szkołą a opiekunami może przynieść pozytywne rezultaty.

Szkoła powinna konsekwentnie egzekwować regulamin i wdrażać odpowiednie sankcje wobec uczniów, którzy złamali te zasady. Działania te mogą obejmować naprawę szkód lub inne środki mające na celu naprawienie sytuacji i nauczenie odpowiedzialności.

Przeciwdziałanie kradzieżom w szkole wymaga zaangażowania i współpracy wszystkich zaangażowanych stron. Poprzez edukację, monitorowanie i wprowadzenie odpowiednich procedur można stworzyć bardziej bezpieczne środowisko szkolne.

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami prawnymi, zapraszamy do naszego serwisu ponownie!
Jeżeli podobał Ci się artykuł podziel się z innymi udostępniając go w mediach społecznościowych - poniżej masz szybkie linki do udostępnień.

Security Magazine

Czy ten artykuł był przydatny?

Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Zapisz się na newsletter, a raz na jakiś czas wyślemy Ci powiadomienie o najważniejszych tematach. Dla subskrybentów newslettera przygotowujemy specjalne wydarzenia np. webinaria. Nie pożałujesz!