Monitoring w szkole. Gdzie mogą być instalowane kamery?

Monitoring w szkołach jest ważnym elementem bezpieczeństwa. Nie oznacza to jednak, że kamery stanowiące część systemu mogą być zakładane w dowolnym miejscu. Przepisy ściśle określają, gdzie mogą być instalowane kamery w placówkach oświatowych. 

Monitoring w szkole. Gdzie mogą być instalowane kamery?
  • Mikołaj Frączak
  • /
  • 4 października 2021

Monitoring szkół a prawo oświatowe

Jak przypomina Urząd Ochrony Danych Osobowych, pełny katalog regulacji dotyczących wykorzystywania monitoringu wizyjnego w szkołach określa ustawa Prawo oświatowe. Przepisy dotyczą szczególnych warunków dla stosowania tego typu rozwiązań w środowisku szkolnym.

Zgodnie z prawem jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników lub ochrony mienia dyrektor szkoły lub placówki, w uzgodnieniu z organem prowadzącym szkołę lub placówkę oraz po przeprowadzeniu konsultacji z radą pedagogiczną, radą rodziców i samorządem uczniowskim, może wprowadzić szczególny nadzór nad pomieszczeniami szkoły lub placówki lub terenem wokół szkoły lub placówki w postaci środków technicznych umożliwiających rejestrację obrazu (monitoring)” – dowiadujemy się z artykułu 108a ust. 1 Prawa oświatowego.

Do czego uprawnia legitymacja szkolna?Do czego uprawnia legitymacja szkolna?Michał Górecki

Czy kamery mogą być instalowane w klasach?

Zgodnie z przepisami, monitoring nie może obejmować tych pomieszczeń, w których prowadzone są wszelkiego rodzaju zajęcia (klasopracownie, świetlice, sale gimnastyczne, gabinet pedagoga szkolnego). 

Kamer nie można również instalować także w pomieszczeniach, które są przeznaczone do odpoczynku lub rekreacji pracowników. Są to np. pokoje socjalne. W żadnym wypadku zasięg monitoringu nie może obejmować pomieszczeń sanitarno-higienicznych, szatni, przebieralni czy gabinetów profilaktyki zdrowotnej. 

Pewne wyjątki dotyczą sytuacji, w których tego typu środki są niezbędne ze względu na istniejące zagrożenie. Niemniej muszą być zastosowane techniki uniemożliwiające rozpoznanie w tych pomieszczeniach osób. 

Czy teren szkoły objęty monitoringiem musi być oznaczony graficznie? 

Tę kwestie również regulują przepisy oświatowe. Dodatkowo wynika to z ogólnych zasad RODO. Dyrektor działający w imieniu szkoły jako administrator danych rejestrowanych za pomocą monitoringu odpowiada za właściwe oznaczenie pomieszczenia i terenu objętego takim nadzorem” – informuje Urząd Ochrony Danych Osobowych.

Warto pamiętać, że oznaczenie terenu objętego monitoringiem musi być dobrze widoczne, a także czytelne dla wszystkich. W grę wchodzi zarówno odpowiednie przedstawienie graficzne, jak również komunikaty dźwiękowe. Te elementy muszą jednak działać nie później niż na jeden dzień przed uruchomieniem monitoringu. Wskazują na to przepisy ustawy Prawo oświatowe. 

Czy monitoring może służyć do kontroli jakości pracy nauczyciela?

Nie! Monitoring to po pierwsze narzędzie służące do zapewnienia bezpieczeństwa, a nie weryfikowania jakości pracy nauczycieli. Po drugie, jak już wskazaliśmy, kamery należące do takiego systemu nie mogą być instalowane w salach, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne. Nawet jeżeli o taką formę kontroli wnioskowaliby rodzice uczniów, dyrektor szkoły powinien odrzucić taki postulat, powołując się na obowiązujące przepisy. 

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami prawnymi, zapraszamy do naszego serwisu ponownie!
Jeżeli podobał Ci się artykuł podziel się z innymi udostępniając go w mediach społecznościowych - poniżej masz szybkie linki do udostępnień.

Security Magazine

Czy ten artykuł był przydatny?

Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Zapisz się na newsletter, a raz na jakiś czas wyślemy Ci powiadomienie o najważniejszych tematach. Dla subskrybentów newslettera przygotowujemy specjalne wydarzenia np. webinaria. Nie pożałujesz!