Kto może ubiegać się o azyl na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej?

Azyl to jedna z form ochrony udzielanej cudzoziemcom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W jaki sposób złożyć wniosek o azyl i kto jest do tego uprawniony? Wyjaśniamy.

Kto może ubiegać się o azyl na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej?
  • Jakub Stasak
  • /
  • 9 lutego 2024

Czym jest azyl?

Azyl na terenie naszego kraju udzielany jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 13 czerwca 2003 roku o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W myśl artykułu 90. niniejszego aktu prawnego:

„Cudzoziemcowi można, na jego wniosek, udzielić azylu w Rzeczypospolitej Polskiej, gdy jest to niezbędne do zapewnienia mu ochrony oraz gdy przemawia za tym ważny interes Rzeczypospolitej Polskiej”.

Udzielenie azylu równoznaczne jest z udzieleniem zezwolenia na osiedlenie się w Polsce.

Komu przysługuje ochrona międzynarodowa i jakie są jej rodzaje?Komu przysługuje ochrona międzynarodowa i jakie są jej rodzaje?Jakub Stasak

Co niezwykle istotne, azylu nie należy mylić z ochroną międzynarodową, czyli statusem uchodźcy oraz ochroną uzupełniającą.

Złożenie wniosku o udzielenie azylu

Wnioski o udzielenie azylu rozpatruje Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców.

Złożenie wniosku możliwe jest zarówno w Polsce, jak i podczas pobytu cudzoziemca-wnioskodawcy poza granicami Rzeczypospolitej.

Wniosek, który składa się bezpośrednio do Szefa Urzędu, może dotyczyć również innych osób, zwłaszcza małżonka lub małoletnich dzieci wnioskodawcy – w tym jednak przypadku bezwzględnie wymaga się także pisemnej zgody małżonka na złożenie wniosku w imieniu jego bądź małoletniego dziecka.

Zgoda niniejsza traktowana jest jako udzielenie wnioskodawcy pełnomocnictwa uprawniającego do działania w imieniu wyżej wymienionych osób.

Czym jest Karta Polaka?Czym jest Karta Polaka?Jakub Stasak

Nie istnieje uniwersalny wzór formularza wniosku o udzielenie azylu, ważne natomiast, by wspomniany dokument zawierał:

• dane wnioskodawcy i osoby, w której imieniu wnioskodawca występuje, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia postępowania o udzielenie azylu,

• określenie kraju pochodzenia wnioskodawcy i osoby, w której imieniu wnioskodawca występuje,

• określenie istotnych zdarzeń będących przyczyną ubiegania się o azyl.

Przebieg postępowania o udzielenie azylu

Całość postępowania w sprawie o udzielenie azylu prowadzona jest w języku polskim.

Jeśli zachodzi taka potrzeba, tłumaczenie dopuszczonych jako dowód w postępowaniu, a sporządzonych w języku obcym dokumentów zapewnia Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców.

W razie konieczności uzyskania od wnioskodawcy dodatkowych informacji Szef Urzędu wzywa go w celu przesłuchania lub złożenia wyjaśnień, co odbywa się w zrozumiałym dla cudzoziemca języku, w obecności tłumacza, którego zapewnia organ prowadzący postępowanie.

Jak wygląda procedura nadania polskiego obywatelstwa?Jak wygląda procedura nadania polskiego obywatelstwa?Jakub Stasak

Decyzja w sprawie o udzielenie azylu wydawana jest w terminie sześciu miesięcy od dnia złożenia wniosku, z zastrzeżeniem, że w szczególnych przypadkach ulega on wydłużeniu maksymalnie do 15 miesięcy.

Od wydanej w pierwszej instancji decyzji przysługuje prawo do wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy przez ten sam organ.

Wnioskodawca uprawniony jest ponadto (bez konieczności wcześniejszego korzystania z powyższego prawa) do wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ma to miejsce za pośrednictwem Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców.

Pisma zawierające decyzje w sprawie o udzielenie azylu doręczane są pod adres wskazany we wniosku lub w każde inne miejsce, w którym przebywa aktualnie adresat.

Doręczenie może przyjąć również formę elektroniczną.

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami prawnymi, zapraszamy do naszego serwisu ponownie!
Jeżeli podobał Ci się artykuł podziel się z innymi udostępniając go w mediach społecznościowych - poniżej masz szybkie linki do udostępnień.

Security Magazine

Czy ten artykuł był przydatny?

Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Zapisz się na newsletter, a raz na jakiś czas wyślemy Ci powiadomienie o najważniejszych tematach. Dla subskrybentów newslettera przygotowujemy specjalne wydarzenia np. webinaria. Nie pożałujesz!