Komu przysługuje ochrona międzynarodowa i jakie są jej rodzaje?

Ochrona międzynarodowa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przysługuje cudzoziemcom, którzy ze względu na prześladowania zmuszeni zostali do ucieczki ze swojego kraju. Jakie są jej rodzaje i kryteria przyznawania? Wyjaśniamy.

Komu przysługuje ochrona międzynarodowa i jakie są jej rodzaje?
  • Jakub Stasak
  • /
  • 29 stycznia 2024

Status uchodźcy

W myśl regulacji prawnych zawartych w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 roku (z późniejszymi zmianami) o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, to właśnie status uchodźcy jest jednym z dwóch podstawowych wariantów ochrony międzynarodowej, o jakie cudzoziemiec może ubiegać się w naszym kraju.

Czym jest Karta Polaka?Czym jest Karta Polaka?Jakub Stasak

Zgodnie z artykułem 13. wspomnianego aktu prawnego:

„Cudzoziemcowi nadaje się status uchodźcy, jeżeli na skutek uzasadnionej obawy przed prześladowaniem w kraju pochodzenia z powodu rasy, religii, narodowości, przekonań politycznych lub przynależności do określonej grupy społecznej nie może, lub nie chce korzystać z ochrony tego kraju”.

Status uchodźcy otrzymuje również małoletnie dziecko cudzoziemca, któremu nadano w Rzeczpospolitej Polskiej status uchodźcy, jeśli dziecko to urodziło się na terytorium Polski.

Zachowania wyczerpujące znamiona prześladowania polegają m.in. na:

• użyciu przemocy fizycznej lub psychicznej, w tym przemocy seksualnej,

• zastosowaniu środków prawnych, administracyjnych, policyjnych lub sądowych w sposób dyskryminujący, lub o charakterze dyskryminującym,

• wszczęciu lub prowadzeniu postępowania karnego albo ukaraniu, w sposób, który ma charakter nieproporcjonalny, lub dyskryminujący,

• braku prawa odwołania się do sądu od kary o charakterze nieproporcjonalnym lub dyskryminującym,

• wszczęciu lub prowadzeniu postępowania karnego albo ukaraniu z powodu odmowy odbycia służby wojskowej podczas konfliktu, jeżeli odbywanie służby wojskowej stanowiłoby zbrodnię,

• czynach skierowanych przeciwko osobom ze względu na ich płeć lub małoletniość.

Ochrona uzupełniająca

Cudzoziemcowi niespełniającemu warunków niezbędnych do nadania statusu uchodźcy może zostać udzielona tzw. ochrona uzupełniająca.

Dzieje się tak w przypadku, gdy powrót cudzoziemca do ojczyzny wiąże się dla niego z rzeczywistym ryzykiem doznania poważnej krzywdy.

Jak wygląda procedura nadania polskiego obywatelstwa?Jak wygląda procedura nadania polskiego obywatelstwa?Jakub Stasak

Według artykułu 15. ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej mowa przede wszystkim o ryzyku:

• orzeczenia wobec cudzoziemca kary śmierci lub wykonania egzekucji,

• tortur, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania,

• poważnego i zindywidualizowanego zagrożenia dla życia lub zdrowia wynikającego z powszechnego stosowania przemocy wobec ludności cywilnej w sytuacji międzynarodowego, lub wewnętrznego konfliktu zbrojnego – kiedy, ze względu na tego rodzaju ryzyko, cudzoziemiec nie może lub nie chce korzystać z ochrony kraju pochodzenia.

Postępowania dotyczące ochrony międzynarodowej w 2023 roku

Z opublikowanych przez Urząd do Spraw Cudzoziemców danych wynika, że wnioski o udzielenie w Polsce ochrony międzynarodowej złożyło w całym 2023 roku 9,5 tysiąca osób, a ich liczba była o około 4% mniejsza, niż w roku 2022.

Na jaką pomoc możesz liczyć w konsulacie?Na jaką pomoc możesz liczyć w konsulacie?Jakub Stasak

Najwięcej wniosków pochodziło od obywateli:

• Białorusi – 3,7 tysiąca,

• Ukrainy – 1,8 tysiąca,

• Rosji – 1,8 tysiąca,

• Turcji – 0,3 tysiąca,

• Egiptu – 0,2 tysiąca.

Warunki przyznania ochrony spełniło 4,6 tysiąca cudzoziemców, decyzje negatywne otrzymało 1,9 tysiąca wnioskodawców, umorzeniem zakończyło się natomiast 2,3 tysiąca postępowań.

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami prawnymi, zapraszamy do naszego serwisu ponownie!
Jeżeli podobał Ci się artykuł podziel się z innymi udostępniając go w mediach społecznościowych - poniżej masz szybkie linki do udostępnień.

Security Magazine

Czy ten artykuł był przydatny?

Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Zapisz się na newsletter, a raz na jakiś czas wyślemy Ci powiadomienie o najważniejszych tematach. Dla subskrybentów newslettera przygotowujemy specjalne wydarzenia np. webinaria. Nie pożałujesz!