Kto to jest prokurent?

Kim jest prokurent? Jakie pełni funkcje i czy zawsze trzeba go powoływać?

Kto to jest prokurent?
  • Mikołaj Frączak
  • /
  • 16 lipca 2020

Prokurent to funkcja związana ze spółką z ograniczoną odpowiedzialnością. Prokurent może reprezentować spółkę gdy dokonywane są różne czynności przez zarząd.

Co robi prokurent?

Prokurentem jest osoba, której udzielono prokury. Prokura to specjalny rodzaj pełnomocnictwa udzielanego przez przedsiębiorcę, które pozwala na dokonywanie określonych czynności jako reprezentant spółki. Prokurent musi mieć pełną zdolność do czynności prawnych. Warto pamiętać, że prokury nie można przenieść na kogoś innego. Nie znaczy to jednak, że prokurent nie może upoważnić na podstawie pełnomocnictwa innej osoby do dokonania określonej czynności prawnej.

Prokurent ma praktycznie takie same uprawnienia jak zarząd. Może więc zawierać umowy i zaciągać zobowiązania. Prokurent nie może jednak zbyć przedsiębiorstwa albo nieruchomości.

Jak powołać prokurenta?

Prokurent powoływany jest przez zarząd. Zgoda co do wyboru prokurenta musi być jednomyślna. Nie obowiązuje tutaj zwykła większość

Kto nie może zostać prokurentem?

Prokurentem nie może być osoba niepełnoletnia albo ubezwłasnowolniona, a także skazana prawomocnie z kodeksu karnego. Prokurentem nie może być też osoba prawna.

Czy prokurent odpowiada za zobowiązania?

Często podnosi się kwestię odpowiedzialności prokurenta za zobowiązania spółki. Kodeks cywilny określa, że to zarząd odpowiada za niewykonanie zobowiązań spółki. Także przepisy dotyczące prawa upadłościowego i naprawczego nie stwierdzają, że prokurent ponosi odpowiedzialność za szkodę związaną z niezłożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości w terminie. Można więc uznać, że prokurent, choć reprezentuje spółkę, to nie odpowiada za zobowiązanie. Jeśli jednak ktoś poniósł szkodę z powodu działania prokurenta, to może dochodzić odpowiedzialności odszkodowawczej.

Warto wiedzieć, że prokurent nie musi wcale być pracownikiem firmy.

W firmie może być kilku prokurentów. Jeśli przedsiębiorca zdecydował się na prokurę łączną, to prokurenci muszą działać razem.

Prokura musi być udzielona na piśmie. W innym wypadku będzie ona nieważna. Prokurent musi być zgłoszony do rejestru KRS choć prokurent może reprezentować spółkę nawet jeśli nie jest wpisany do rejestru. Póki prokurent nie jest wpisany do KRS, każdorazowo musi przedstawiać uchwałę zarządu o tym, że został ustanowiony prokurentem.

Czy prokura może być odwołana?

Prokura może być odwołana w każdym czasie. Nie musi być podawana przyczyna takiego odwołania. Prokura może też samodzielnie wygasnąć. Stanie się tak jeśli przedsiębiorca zostanie wykreślony z rejestru KRS, zostanie ogłoszona upadłość albo przedsiębiorstwo będzie przekształcone. Fakt wygaśnięcia prokury musi być zgłoszony do KRS.

Ile zarabia prokurent?

Wysokość wynagrodzenia prokurenta zależy wyłącznie od zarządu. Jeśli prokurent pełni swoją funkcję na podstawie powołania, to wynagrodzenie nie podlega opodatkowaniu. W innym przypadku przychód jest opodatkowany jako przychód z innych źródeł. 

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami prawnymi, zapraszamy do naszego serwisu ponownie!
Jeżeli podobał Ci się artykuł podziel się z innymi udostępniając go w mediach społecznościowych - poniżej masz szybkie linki do udostępnień.

Czy ten artykuł był przydatny?

Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Zapisz się na newsletter, a raz na jakiś czas wyślemy Ci powiadomienie o najważniejszych tematach. Dla subskrybentów newslettera przygotowujemy specjalne wydarzenia np. webinaria. Nie pożałujesz!