Nowe zasady rozliczania wynagrodzeń polskich kierowców pracujących za granicą

Jakie konsekwencje niesie ze sobą wprowadzenie nowych przepisów z Pakietu Mobilności 2023 dla kierowców w Polsce? Czy zmiany w delegowaniu wpłyną na wynagrodzenia i warunki pracy?

Nowe zasady rozliczania wynagrodzeń polskich kierowców pracujących za granicą
  • Katarzyna Leszczak
  • /
  • 3 listopada 2023

W dniu 19 sierpnia 2023 roku weszły w życie nowe przepisy Pakietu Mobilności, które gruntownie przekształciły zasady wynagradzania polskich kierowców delegowanych do pracy w innych krajach Unii Europejskiej. Kluczowym aspektem tych zmian jest znaczne rozszerzenie zakresu świadczeń, które mogą być odliczane od podstawy składek na ubezpieczenia społeczne. Jak dokładnie te zmiany wpłynęły na polskich kierowców?

Zmiany w systemie delegowania

Warto wspomnieć, że to już nie pierwsza rewolucja, która dotyczy wynagrodzenia kierowców. Od lutego 2022 roku, kierowcy wykonujący zadania służbowe w ramach międzynarodowych przewozów nie są już uważani za osoby w podróży służbowej. Co to oznacza? Diety i ryczałty przestały dominować w ich wynagrodzeniach, co wymusiło konieczność podniesienia ich pensji zasadniczej.

Młode pokolenie zadłużone na 1 mld złMłode pokolenie zadłużone na 1 mld złMonika Świetlińska

Delegacje wyłącznie w kraju

Teraz podróż służbowa może mieć miejsce tylko w przypadku krajowych przewozów drogowych, co jest wynikiem specyfiki obecnych przepisów dotyczących czasu pracy kierowców. W praktyce oznacza to, że kierowcy wykonują zadania służbowe wyłącznie w Polsce. Kierowcy wykonujący takie zadania mają prawo do diet i ryczałtów zgodnie z Kodeksem Pracy i rozporządzeniem. Ważne jest, że te świadczenia są zwolnione z podatków i składek.

Jednakże w przypadku delegacji w transporcie międzynarodowym, kierowcy nie otrzymują diet ani ryczałtów, a ich wynagrodzenie zależy od przepisów państwa, w którym wykonywana jest usługa. Jak te zmiany wpłynęły na opodatkowanie i składki na ubezpieczenia społeczne?

Zmiany w opodatkowaniu i składkach na ubezpieczenia społeczne

Od 19 sierpnia 2023 roku nastąpiło znaczące rozszerzenie możliwości odliczania wydatków od podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne. Oznacza to, że kierowcy mogą odliczać więcej świadczeń, co ma wpływ na ich podatki i składki.

Dotychczas, możliwość odliczenia opierała się na równowartości diety przysługującej za każdy dzień podróży służbowej poza granicami kraju, z zastrzeżeniem, że miesięczny przychód, który stanowił podstawę do obliczania składek, nie mógł być niższy od średniej krajowej płacy. Jednakże obecnie, w przypadku kierowców międzynarodowych, którzy osiągają wynagrodzenie przekraczające przeciętny przychód, kwota równowartości 60 euro za każdy dzień pobytu nie jest wliczana do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne. Tak ustalony dochód nie może być mniejszy niż średnie wynagrodzenie.

Które prawo jest ważniejsze, polskie czy unijne?Które prawo jest ważniejsze, polskie czy unijne?Jakub Stasak

Te zmiany oznaczają, że polscy kierowcy, którzy pracują w transporcie międzynarodowym, mogą cieszyć się korzyściami z rozszerzenia zakresu odliczeń.

Nowe przepisy Pakietu Mobilności z 2023 roku wprowadziły znaczące zmiany w sposobie wynagradzania polskich kierowców delegowanych za granicę. Chociaż modyfikacje te dostosowują praktyki do unijnych standardów, to przyniosły one zmiany w opodatkowaniu i składkach na ubezpieczenia społeczne kierowców.

Polski sektor transportu musi się przystosować do nowych realiów rynku międzynarodowego. Dla kierowców oznacza to dostosowanie swoich wynagrodzeń do lokalnych przepisów, co może wpłynąć na konkurencyjność polskich przewoźników na arenie międzynarodowej.

Bez nalepek w strefach czystego transportuBez nalepek w strefach czystego transportuJoanna Gościńska

Pakiet Mobilności 2023 ma na celu wyrównanie szans na konkurencyjnym rynku przewozów międzynarodowych, co z jednej strony chroni prawa pracowników, a z drugiej może przynieść wyzwania dla sektora TSL. Te zmiany, choć dostosowują praktyki do unijnych standardów, mają również wpływ na opodatkowanie i składki na ubezpieczenia społeczne kierowców.

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami prawnymi, zapraszamy do naszego serwisu ponownie!
Jeżeli podobał Ci się artykuł podziel się z innymi udostępniając go w mediach społecznościowych - poniżej masz szybkie linki do udostępnień.

Security Magazine

Czy ten artykuł był przydatny?

Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Zapisz się na newsletter, a raz na jakiś czas wyślemy Ci powiadomienie o najważniejszych tematach. Dla subskrybentów newslettera przygotowujemy specjalne wydarzenia np. webinaria. Nie pożałujesz!