Nowelizacja ustawy o weteranach. Każdy otrzyma dodatek

Specjalny dodatek dla weteranów również dla tych, którzy niepobierają emerytury ani renty inwalidzkiej. Proponowane zmiany będą dotyczyły osób, którym odpowiedni organ przyznał status weterana poszkodowanego.

Nowelizacja ustawy o weteranach. Każdy otrzyma dodatek
  • Joanna Gościńska
  • /
  • 2 czerwca 2023

Co zakłada nowelizacja?

Nowelizacja ustawy o weteranach zakłada, że wszyscy weterani poszkodowani będą mogli otrzymać specjalny dodatek. Chodzi otych, którzy nie pobierają emerytury albo renty inwalidzkiej. Dzięki temurozwiązaniu, w większym stopniu możliwebędzie zabezpieczenie dodatkowych potrzeb weteranów, związanych z leczeniem,rehabilitacją, opłaceniem kosztów ewentualnej opieki, czy dojazdów do placówekmedycznych i rehabilitacyjnych.

Najważniejsze założenia:

  • Wszyscy weteraniposzkodowani będą mogli otrzymać specjalny dodatek – również ci, którzy niepobierają emerytury ani renty inwalidzkiej. Proponowane zmiany będą dotyczyły osób, którym odpowiedni organ przyznałstatus weterana poszkodowanego.
  • Wysokość dodatku dlaweteranów poszkodowanych uzależniona jest od ustalonego procentu uszczerbku nazdrowiu. Chodzi o wypadek pozostający w związku z działaniami poza granicamipaństwa lub chorobę nabytą podczas wykonywania zadań lub obowiązków służbowych,z tytułu których przyznano świadczenia odszkodowawcze. Dodatek wynosi od 5proc. do 130 proc. najniższej emerytury. 

W 2019 r. rządzwiększył wysokości dodatku dla weterana poszkodowanego dla osób z orzeczonymuszczerbkiem na zdrowiu powyżej 30 proc. Nadał także uprawnienia do dodatkugrupie weteranów, którzy posiadają uszczerbek na zdrowiu w wysokości od 1 do 9proc. Nowe przepisy przegłosowało 445 posłów, 1 był przeciw, nikt niewstrzymał się od głosu.

Dzień Weterana 

O nowelizacji ustawy Mariusz Błaszczak, wicepremier i szefMinisterstwa Obrony Narodowej mówił m.in. w Dniu Weterana. W Polsce to święto obchodzimy29 maja. Prezydent RP ustanowił je w 2011 roku. Święto to jest zbieżnez Międzynarodowym Dniem Uczestników Misji Pokojowych Organizacji NarodówZjednoczonych. To międzynarodowe święto zostało ustanowione przez ZgromadzenieOgólne 11 grudnia 2002 r., a po raz pierwszy obchodzone w roku 2003, w rocznicępowstania Organizacji Narodów Zjednoczonych Nadzoru Rozejmu (UNTSO) w 1948roku. UNTSO powołano w celu monitorowania zawieszenia broni po zakończeniuwojny izraelsko-arabskiej, która była pierwszą w historii misję pokojową ONZ.

Dodatek finansowy dla żołnierzy-weteranów, którzy nadal służą w wojskuDodatek finansowy dla żołnierzy-weteranów, którzy nadal służą w wojskuMonika Świetlińska

Pojęcie weterana niejest nowe w polskiej historii, jednak jego rozumienie zmieniało się naprzestrzeni lat. Dawniej słowo to kojarzone było ze starym, wysłużonymżołnierzem lub uczestnikiem działań zbrojnych. W przedwojennej Polsce przejęłosię określać tym mianem głownie osoby biorące udział w powstaniach narodowych,w szczególności zaś uczestników Powstania Styczniowego.

Docenieni przez Piłsudskiego 

Takiemu stanowi rzeczysprzyjał fakt, że wciąż żyli uczestnicy tych wydarzeń a ich historie były jednąz podstaw budowy etosu odrodzonego wojska polskiego. Odzyskania przez Polskęniepodległości po zakończeniu I wojny światowej dożyła liczna grupa uczestnikówXIX-wiecznych powstań narodowych. Ich poświęcenie zostało docenione przezówczesne władze RP z Józefem Piłsudskim na czele. W myśl wydanego 21 stycznia1919 r. specjalnego rozkazu Naczelnika Państwa, weteranów powstania uznano zażołnierzy Wojska Polskiego.

Żerują na tragedii Ukraińców. Uważaj na które zbiórki przelewasz pieniądzeŻerują na tragedii Ukraińców. Uważaj na które zbiórki przelewasz pieniądzeMonika Świetlińska


W grudniu tego rokuspecjalna komisja przyznała prawa weteranów 3644 osobom. Na mocy ustawy z 2sierpnia 1919 r. weteranom powstań z 1831 i 1863 r. przysługiwało prawopobierania stałej pensji, a pół roku później wszystkich żyjących uczestnikówzrywów narodowych awansowano na pierwszy stopień oficerski.

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami prawnymi, zapraszamy do naszego serwisu ponownie!
Jeżeli podobał Ci się artykuł podziel się z innymi udostępniając go w mediach społecznościowych - poniżej masz szybkie linki do udostępnień.

Security Magazine

Czy ten artykuł był przydatny?

Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Zapisz się na newsletter, a raz na jakiś czas wyślemy Ci powiadomienie o najważniejszych tematach. Dla subskrybentów newslettera przygotowujemy specjalne wydarzenia np. webinaria. Nie pożałujesz!