Ruszył nabór wniosków na inwestycje rolnicze. Sprawdź, na które

Od 5 czerwca do 5 lipca 2023 r. rolnicy, którzy planują w swoich gospodarstwach inwestycje związane m.in. z racjonalizacją produkcji, wprowadzaniem innowacji czy zmianą profilu swojego gospodarstwa będą mogli starać się o dofinansowanie. Wsparcie finansowane będzie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Ruszył nabór wniosków na inwestycje rolnicze. Sprawdź, na które
  • Joanna Gościńska
  • /
  • 5 czerwca 2023

Wsparcie dla posiadaczy co najmniej 1ha

O wsparcie, tak jak miało to miejsce dotychczas, będą mogliubiegać się rolnicy – osoby fizyczne (w tym „wspólnie wnioskujące”), wspólnicyspółek cywilnych, osoby prawne, spółki osobowe prawa handlowego i oddziałyprzedsiębiorcy zagranicznego. Muszą oni posiadać gospodarstwo rolne opowierzchni co najmniej 1 ha i nie większej niż 300 ha lub nieruchomość, którasłuży do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej,o wielkości ekonomicznej nie mniejszej niż 13 tys. euro i nie większej niż 200tys. euro. Wnioskujący muszą też prowadzić w celach zarobkowych działalnośćrolniczą w zakresie produkcji zwierzęcej lub roślinnej.

Ostatnie tygodnie spisu rolnego – krótszy czas na wypełnienie formularzaOstatnie tygodnie spisu rolnego – krótszy czas na wypełnienie formularzaMikołaj Frączak

W obszarze D można realizować inwestycje związane zarówno zzakupem nowych maszyn i urządzeń rolniczych czy wyposażenia do produkcjirolnej, jak i z budową, remontem połączonym z modernizacją budynków lub budowliwykorzystywanych do produkcji rolnej. Pomoc może zostać przyznana również nazakładanie sadów lub plantacji krzewów owocowych, gatunków owocującychefektywnie dłużej niż 5 lat.

Dofinasowanie także do urządzeń pozyskujących energię

Co ważne, inwestycje trwale związane z gruntem lubnieruchomością, w tym te związane z zakładaniem sadów lub plantacji krzewówowocowych, nie mogą być realizowane przez „osoby wspólnie wnioskujące”. W tymnaborze będzie również można złożyć wniosek o dofinansowanie zakupu iinstalacji urządzeń do pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych, podwarunkiem że energia produkowana z tych urządzeń wykorzystywana będzie napokrycie potrzeb wynikających z prowadzenia działalności rolniczej. Z pomocytej mogą skorzystać na przykład ci, którzy otrzymali wsparcie z programu„Zielona energia dla wsi” wdrażanego przez NFOŚiGW.

Jak kupić ziemię rolną po zmianach?Jak kupić ziemię rolną po zmianach?Martyna Kowalska


Wsparcie przyznawane będzie w formie refundacji częścikosztów. Standardowy poziom dofinansowania to 50 proc. poniesionych kosztówkwalifikowanych. W przypadku gdy o wsparcie ubiegać się będzie młody rolnik lubgdy zrobi to wspólnie kilku rolników, poziom dofinansowania wzrośnie do 60proc.

Jedno gospodarstwo może otrzymać 600 tys. zł

Minimalny poziom kosztów kwalifikowanych musi być wyższy niż50 tys. zł. Jeden beneficjent i jedno gospodarstwo może otrzymać maksymalnie600 tys. zł, jeżeli zaplanowane przedsięwzięcia związane będą bezpośrednio zbudową, modernizacją budynków inwentarskich lub magazynów paszowych, w którychprowadzona jest produkcja zwierzęca, lub adaptacją innych istniejących wgospodarstwie budynków na budynki inwentarskie, (w tym ich wyposażenie). Wpozostałych przypadkach limit wynosi 250 tys. zł.

O wsparcie mogą ubiegać się również rolnicy, którzyotrzymali wcześniej dofinansowanie w ramach działania „Modernizacja gospodarstwrolnych” w innych obszarach (A, B, C), pod warunkiem że nie wykorzystalidostępnego limitu, np.  jeżeli rolnik składał wniosek w obszarze B inie wykorzystał całej kwoty (limit 600 tys. zł), to w obszarze D może złożyć wtym naborze wniosek o pomoc na pozostałą do wykorzystania kwotę. Należy jednakpamiętać, że pomoc na inwestycje niezwiązane bezpośrednio z „budowlanką” niemoże przekroczyć 250 tys. zł.

O kolejności będą decydować punkty

Złożone przez rolników wnioski zostaną poddane oceniepunktowej. O kolejności przysługiwania pomocy będzie decydowała suma uzyskanychpunktów. Premiowane będą m.in. inwestycje służące ochronie środowiska lubzapobiegające zmianom klimatu czy te związane ze zwiększeniem skali produkcjilub zmianą profilu produkcji rolnej wpływającej na jej zróżnicowanie. Punktybędą przyznawane również za uczestnictwo w unijnych lub krajowych systemachjakości; budowę lub modernizację budynków inwentarskich i magazynów paszowychczy wiek wnioskodawcy.

Wnioski będą przyjmowały biura powiatowe i oddziałyregionalne ARiMR. Dokumenty będzie można dostarczyć osobiście lub przezpełnomocnika, wysłać poleconą przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce PocztyPolskiej lub za pośrednictwem platformy ePUAP.

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami prawnymi, zapraszamy do naszego serwisu ponownie!
Jeżeli podobał Ci się artykuł podziel się z innymi udostępniając go w mediach społecznościowych - poniżej masz szybkie linki do udostępnień.

Security Magazine

Czy ten artykuł był przydatny?

Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Zapisz się na newsletter, a raz na jakiś czas wyślemy Ci powiadomienie o najważniejszych tematach. Dla subskrybentów newslettera przygotowujemy specjalne wydarzenia np. webinaria. Nie pożałujesz!