Pensja nie wpłynęła w terminie. Co robić?

Czy zdarzyło ci się, że pensja nie wpłynęła w terminie albo była zaniżona? Co wtedy zrobić? Wyjaśniamy w materiale.

Pensja nie wpłynęła w terminie. Co robić?
  • Mikołaj Frączak
  • /
  • 1 czerwca 2020

Jednym z obowiązków pracodawcy jest terminowe wypłacanie wynagrodzenia. Niezależnie od tego, co się będzie działo w firmie, to pensja pracownika musi wpłynąć w terminie. W innym wypadku pracodawca naraża się na różne sankcje. Wśród nich są kary finansowe i odpowiedzialność karna. W sytuacji opóźnienia wypłaty pensji, pracownik ma prawo rozwiązać umowę o pracę w trybie natychmiastowym.

Kodeks pracy nakazuje pracodawcy terminowo wypłacać wynagrodzenie. Musi ono zostać wypłacone przynajmniej raz w miesiącu, w stałym i z góry uzgodnionym terminu. Mało tego. Może ono być przekazane pracownikowi najpóźniej 10 dnia następnego miesiąca. Jeśli dzień wypłaty przypada na dzień wolny, to musi być wypłacone w dniu poprzedzającym.

CZYTAJ TEŻCzy wybory korespondencyjne będą tajne i jaka musi być frekwencja, aby wybory były ważne?

Co mogę zrobić, jeśli pracodawca wypłaca pensję nieterminowo?

Jeśli wynagrodzenie wpływa z opóźnieniem, pracownik może domagać się odsetek za opóźnienie, a także odszkodowanie, jeśli pracownik poniósł szkodę w wyniku opóźnienia wypłaty. Ostatecznie pracownik ma możliwość rozwiązania stosunku pracy bez wypowiedzenia.

Odsetki w przypadku opóźnienia przysługują pracownikowi niezależenie od tego, jaka jest przyczyna opóźnienia. Może też się zdarzyć, że z powodu nieterminowej wypłaty wynagrodzenia, pracownik mógł ponieść stratę. W takim przypadku może zażądać odszkodowania. Jest to ważne o tyle, że np. nieterminowa wypłata może spowodować opóźnienie w spłacie kredytu i bank zdecydował się wymierzyć karę. Wtedy można zażądać by pracodawca naprawił tę szkodę. Odszkodowanie nie będzie zasądzone, jeśli pracodawcy uda się udowodnić przed sądem, że nie zawinił w kwestii opóźnienia.

Pracownik może też wypowiedzieć umowę o pracę bez wypowiedzenia. Można to zrobić tylko wtedy, gdy działanie pracodawcy jest zawinione. Wina musi być umyślna. I nie ma znaczenia, że pracodawca nie miał np. pieniędzy na wypłatę wynagrodzenia. Jeśli pracownik chciałby złożyć takie wypowiedzenie, to ma na to miesiąc od dnia, w którym pracodawca nie wypłacił wynagrodzenia.

CZYTAJ TEŻBudowa ogrodzenia a zgłoszenie w urzędzie

Kodeks pracy zakłada też możliwość kary finansowej dla pracodawcy. Grzywna wynosi od 1000 nawet do 30 000 zł. Mało tego. Jeśli opóźnienia w wypłacie zdarzają się często albo pracodawca bezprawnie je obniża, popełnia przestępstwo zagrożone karą określoną w kodeksie karnym. Zgodnie z zapisami kodeksu, jeśli pracodawca narusza prawa pracownika, które wynikają ze stosunku pracy, to podlega grzywnie, ograniczeniu wolności, a także karze pozbawienia wolności nawet do 2 lat. Jeśli pracodawca nie wypłaca pensji mimo wyroku, który mu to nakazuje, grozi mu grzywna lub kara pozbawienia wolności do lat 3.

Skarga do PIP

Pracownik ma możliwość wnieść skargę do Państwowej Inspekcji Pracy. Skutkiem tego jest najczęściej kontrola w zakładzie pracy. Inspektor Pracy może nakazać by pracodawca wypłacił wynagrodzenie za pracę i wszystkie inne świadczenia. Decyzja, która jest wydawana przez inspektowa to tzw. decyzja administracyjna. Oznacza to, że może zawierać rygor natychmiastowej wykonalności. Jeśli nie zostanie on wykonany, to PIP może nałożyć grzywnę. Może ona sięgnąć nawet 50 000 zł. Najczęściej jednak inspektorzy nakładają po prostu mandaty. Ich wartość wynosi do 2 000 zł.

CZYTAJ TEŻ Zawód: listonosz. Czy to się opłaca? Kryteria naboru do zawodu i zarobki listonosza

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami prawnymi, zapraszamy do naszego serwisu ponownie!
Jeżeli podobał Ci się artykuł podziel się z innymi udostępniając go w mediach społecznościowych - poniżej masz szybkie linki do udostępnień.

Security Magazine

Czy ten artykuł był przydatny?

Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Zapisz się na newsletter, a raz na jakiś czas wyślemy Ci powiadomienie o najważniejszych tematach. Dla subskrybentów newslettera przygotowujemy specjalne wydarzenia np. webinaria. Nie pożałujesz!