PIT, a koszty podróży służbowej w prywatnym pojeździe

Czy podatkiem dochodowym od osób fizycznych (PIT) objęte są zwroty kosztów opłat za parkingi oraz przejazdy autostradami, ponoszone przez pracowników wykorzystujących w celach służbowych prywatne auta? Sprawdzamy.

PIT, a koszty podróży służbowej w prywatnym pojeździe
  • Jakub Stasak
  • /
  • 22 listopada 2023

Wniosek do Krajowej Informacji Skarbowej

O zajęcie oficjalnego stanowiska w analizowanej materii, poprosiła Krajową Informację Skarbową osoba prowadząca własną firmę.

W ramach wspomnianej działalności gospodarczej płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) zatrudnia również pracowników, których kieruje niekiedy w podróże służbowe.

Zdarza się, że jego podwładni wykorzystują do tego celu prywatne auta, otrzymując zwrot poniesionych wydatków (m.in. opłaty parkingowe, noclegi czy przejazdy drogami płatnymi).

Co zmieniło się w prawie dla przedsiębiorców prowadzących działalność nierejestrowaną?Co zmieniło się w prawie dla przedsiębiorców prowadzących działalność nierejestrowaną?Monika Świetlińska

Wnioskodawca zapytał, czy zwrot powyższych środków, w szczególności opłat związanych z przejazdami autostradami ponad kwotę pełnej stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu, podlega obowiązkowi obliczania, pobierania i odprowadzania PIT.

Zainteresowany zaznaczył także, iż uważa zwrot kosztów korzystania z parkingów i przejazdów drogami płatnymi za zwolniony z podatku dochodowego od osób fizycznych, podkreślając jednocześnie całkowitą niezależność rzeczonej należności od zwrotu kosztów korzystania z prywatnego samochodu pracownika do celów służbowych.

Odpowiedź organu podatkowego

W opublikowanym na stronach internetowych Systemu Informacji Celno-Skarbowej piśmie, Dyrektor KIS wyjaśnia, że zwrot dodatkowych (udokumentowanych) kosztów, które stanowiły przedmiot zapytania, jest wprawdzie przychodem pracownika, zwolnionym jednak od PIT.

Wspomniany stan rzeczy wynika m.in. z pierwszego podpunktu 21. artykułu ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Przyszłość JPK_VAT w kontekście Krajowego Systemu e-FakturPrzyszłość JPK_VAT w kontekście Krajowego Systemu e-FakturJakub Stasak

W myśl przytoczonego przepisu:

„Wolne od podatku dochodowego są […] diety i inne należności za czas podróży służbowej pracownika […] do wysokości określonej w odrębnych ustawach lub w przepisach wydanych przez ministra właściwego do spraw pracy”.

Z analizowanej interpretacji przepisów podatkowych dowiadujemy się ponadto, że:

„Kwota zwolnienia z tytułu zwrotu kosztów z tytułu opłat za płatne parkingi oraz opłat za autostrady nie podlega wliczeniu do kwoty zwolnienia limitowanego, dotyczącego kosztów samego przejazdu (tzw. kilometrówki)”.

Czym jest Krajowa Informacja Skarbowa?

Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) to jednostka organizacyjna Krajowej Administracji Skarbowej.

Na jej czele stoi dyrektor powoływany (na wniosek Szefa Krajowej Administracji Skarbowej) przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

Masowe wykreślenia firm z rejestru VATMasowe wykreślenia firm z rejestru VATDamian Jemioło

Zgodnie z artykułem 22. ustawy z dnia 16 listopada 2016 roku o Krajowej Administracji Skarbowej, do zadań dyrektora KIS należy:

• zapewnianie jednolitej i powszechnie dostępnej informacji podatkowej i celnej, w tym jej przetwarzanie i udostępnianie,

• prowadzenie spraw dotyczących interpretacji indywidualnych przepisów prawa podatkowego (również odnoszących się do wiążących informacji stawkowych, akcyzowych, taryfowych oraz wiążących informacji o pochodzeniu),

• prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przepisów prawa podatkowego i celnego,

• realizacja polityki kadrowej i szkoleniowej w Krajowej Informacji Skarbowej,

• identyfikowanie obszarów zagrożeń mogących mieć wpływ na prawidłowość wykonywania obowiązków podatkowych i celnych,

• wykonywanie innych zadań określonych w odrębnych przepisach.

Opisaną działalność dyrektor KIS wykonuje (za pośrednictwem Krajowej Informacji Skarbowej) na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami prawnymi, zapraszamy do naszego serwisu ponownie!
Jeżeli podobał Ci się artykuł podziel się z innymi udostępniając go w mediach społecznościowych - poniżej masz szybkie linki do udostępnień.

Security Magazine

Czy ten artykuł był przydatny?

Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Zapisz się na newsletter, a raz na jakiś czas wyślemy Ci powiadomienie o najważniejszych tematach. Dla subskrybentów newslettera przygotowujemy specjalne wydarzenia np. webinaria. Nie pożałujesz!