PIT dla emerytów i rencistów

Każda osoba, która w 2020 roku choć raz pobrała świadczenie z ZUS, otrzyma od zakładu deklaracje podatkowe za ubiegły rok. W skrzynkach emerytów i rencistów pojawią się PIT-40A lub PIT-11A (w niektórych przypadkach PIT-11) – informuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych

PIT dla emerytów i rencistów
  • Michał Górecki
  • /
  • 20 stycznia 2021

Nadpłata lub niedopłata podatku

PIT-40A otrzymają podatnicy z kwotąniedopłaty podatku, tj. w sytuacji, w której suma zaliczek przekazanych dourzędu skarbowego nie przekracza całej kwoty należnego podatku.

W 2021 roku ZUS nie będzie rozliczał emerytówi rencistów z nadpłatą podatku. Tacy świadczeniobiorcy otrzymają PIT-11A, azwrot wynikający z nadpłaty podatku, zostanie przekazany bezpośrednio z UrzęduSkarbowego. Co do zasady, zwrot takiej nadpłaty powinien nastąpić w terminie 45dni od złożenia w urzędzie zeznania podatkowego.

Kiedy emeryt nie musi składać zeznania PIT

Jeżeli emeryt lub rencista nie uzyskał innychdochodów i nie korzysta z odliczeń, nie musi składać zeznania podatkowegoPIT-37 lub PIT-36. Natomiast świadczeniobiorcy, którzy chcą skorzystać zodliczeń dochodu lub od podatku, mają taką możliwość, wypełniając wymienionewyżej zeznania. Termin na ich złożenie mija 30 kwietnia 2021 roku.

Wnioskujesz o pomoc? ZUS przekazał dane o Twojej firmie do weryfikacjiWnioskujesz o pomoc? ZUS przekazał dane o Twojej firmie do weryfikacji Anna Malinowska

Czy emeryt może przekazać 1% podatku?

Zarówno emeryci jak i renciści mogą przekazać1% podatku dla wybranej OPP, czyli Organizacji Pożytku Publicznego. Jeśli jestto inna organizacja niż w roku ubiegłym, konieczne jest wypełnienie drukuPIT-OP, którą następnie przekazujemy do Urzędu Skarbowego. Jeśli emeryt lubrencista, chce wesprzeć tę samą organizację, co rok wcześniej, nie musi nicrobić. Zgodnie z zasadami wsparcia OPP jednym procentem podatku, Urząd Skarbowyzrobi to za niego poprzez usługę Twój e-PIT. 

Dla kogo PIT-11A

PIT-11A jest przeznaczony m.in. dlapodatników, którzy nie pobierali świadczeń do końca roku podatkowego, lub wmomencie rozliczenia nie są świadczeniobiorcami. Jak wspomnieliśmy, ten samformularz otrzymają osoby, które mają nadpłatę podatku.

Formularz jest przeznaczony dla tych, któryzłożyli w 2020 roku wniosek przed końcem roku podatkowego o niesporządzaniurocznego obliczenia podatku na PIT-40A, lub które przekazały do ZUSoświadczenie o tym, że mają zamiar wspólnie opodatkować swoje dochody zmałżonkiem, a przed końcem roku podatkowego nie złożyły oświadczenia orezygnacji z takiego zamiaru.

Innym przypadkiem są podatnicy, którzyzłożyli wniosek o obliczanie i pobieranie zaliczki na podatek według wyższejskali podatkowej lub bez pomniejszania o miesięczną kwotę zmniejszenia, tj. okwotę 43,76 zł, a także którzy pobierali zasiłki przysługujące z FUS w raziechoroby lub macierzyństwa.

Kto otrzyma PIT-11 od ZUS

PIT-11 —  informację o przychodach z innych źródeł orazdochodach i o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy zostanie przesłany m.indo osób, które otrzymały świadczenie należne po osobie zmarłej lub alimenty,które zostały potrącone ze świadczenia wypłacanego przez Zakład UbezpieczeńSpołecznych, co było wynikiem sądowego wyroku lub ugody (pow. 700 zł).

Nieotrzymałem PIT od ZUS

Deklaracje doświadczeniobiorców ZUS powinny dotrzeć do końca lutego 2021 roku. Jeśli tak sięnie stanie, uprawnione osoby powinny zgłosić się do placówki ZUS, która wypłacaich świadczenie.

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami prawnymi, zapraszamy do naszego serwisu ponownie!
Jeżeli podobał Ci się artykuł podziel się z innymi udostępniając go w mediach społecznościowych - poniżej masz szybkie linki do udostępnień.

Security Magazine

Czy ten artykuł był przydatny?

Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Zapisz się na newsletter, a raz na jakiś czas wyślemy Ci powiadomienie o najważniejszych tematach. Dla subskrybentów newslettera przygotowujemy specjalne wydarzenia np. webinaria. Nie pożałujesz!