Pomoc z tarczy branżowej – rozszerzona i przedłużona

Rada Ministrów przyjęła kolejne rozporządzenie rozszerzające i przedłużające wsparcie z tzw. tarczy branżowej – informuje resort rozwoju. Rząd przewiduje zwolnienie z opłacania składki ZUS na następne dwa miesiące, kolejną dotację dla mikro i małych firm do 5 tys. zł, dodatkowe postojowe oraz dopłatę do wynagrodzeń

Pomoc z tarczy branżowej – rozszerzona i przedłużona
  • Michał Górecki
  • /
  • 20 stycznia 2021

Pomoc dla firm COVID

Jak informuje resort rozwoju, wsparcie zapisane w rozporządzeniu ma wejść w życie z początkiem lutego 2021 roku. Wartość pomocy szacowana jest na 5 mld złotych i może objąć ok. 300 tysięcy firm.

Jak tłumaczył już wcześniej wicepremier Jarosław Gowin, — „Przedsiębiorcy z branż już objętych tarczą branżową będą zwolnieni dodatkowo ze składek ZUS za grudzień oraz styczeń. Otrzymają także postojowe za te miesiące. To rozwiązanie może być przedłużone ewentualnie na następne miesiące, o ile stan pandemiczny wymagałby wydłużenia restrykcji”.

Pomoc z tarczy branżowej – wydłużona

Wydłużenie działania przepisów zawartych w tzw. tarczy branżowej nastąpiło dzięki ustawowemu zapisowi, który upoważnił rząd do takiego ruchu na mocy rozporządzenia.

W tym przypadku, jego celem jest wsparcie przedsiębiorców, którzy w wyniku obecnych obostrzeń związanych z pandemią ponieśli straty. Jak tłumaczy rząd, do kolejny pakiet osłonowy dla firm z najbardziej dotkniętych branż. Jego celem jest zapobieganie utraty płynności finansowej w ramach prowadzonej działalności.

Pomoc dla hoteli

Tym razem wsparciem będą objęte m.in. hotele, obiekty noclegowe i tzw. miejsca krótkiego zakwaterowania. Nie zmienia się podejście do dotychczas wspieranych branż wymienionych w ustawie o tarczy branżowej. Mowa m.in. o gastronomi i ośrodkach kultury.

Wnioskujesz o pomoc? ZUS przekazał dane o Twojej firmie do weryfikacjiWnioskujesz o pomoc? ZUS przekazał dane o Twojej firmie do weryfikacji Anna Malinowska

Czy będzie pomoc dla handlu?

Rozporządzenie z 19 stycznia 2021 r. nie przewiduje wsparcia działalności związanej z handlem za grudzień. Jak tłumaczy resort rozwoju, to dlatego, że w tamtym miesiącu handel nie był zamrożony. Takie firmy skorzystają jedynie ze wsparcia za miesiąc styczeń”

Kto otrzyma pomoc? PKD

Pomoc w ramach tarczy branżowej zostanie rozszerzona o sześć kodów PKD (wpisanych jako przeważająca działalność przedsiębiorstwa). Cytujemy za komunikatem MRPiT:

- 55.10.Z hotele i podobne obiekty zakwaterowania

- 55.20.Z obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania,

- 55.30.Z pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe,

- 79.11.A działalność agentów turystycznych,

- 79.12.Z działalność organizatorów turystyki,

- 52.23.Z działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy.Wsparcie zostanie skierowane m.in. do hoteli, restauracji oraz obiektów kulturalnych.

Jaka pomoc w ramach tarczy branżowej

Przedsiębiorcy objęci wsparciem mogą liczyć na cztery instrumenty pomocy. Cytujemy objaśnienia do przepisów, przedstawione przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii:

1. Zwolnienie z opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych za grudzień 2020 r. i styczeń 2021 r. albo za sam styczeń 2021 r. – jeżeli przedsiębiorca był zgłoszony, jako płatnik składek przed 1 listopada 2020 r. i przychód z działalności uzyskany w jednym z dwóch miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku był niższy o co najmniej 40 proc. w stosunku do przychodu uzyskanego w odpowiednim okresie porównawczym.

2. Wypłata ponownego świadczenia postojowego – w sytuacji, gdy spadek przychodu z działalności, uzyskanego w jednym z dwóch miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku był co najmniej o 40% niższy w stosunku do okresu porównawczego. Postojowe będzie przysługiwać jednokrotnie albo dwukrotnie.

3. Jednorazowa dotacja na pokrycie bieżących kosztów działalności – dla mikro i małych przedsiębiorców, gdy przychód z działalności uzyskany w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku był niższy w następstwie COVID-19 co najmniej o 40 proc. wobec przychodu w odpowiednim okresie porównawczym.

4. Dofinansowanie wynagrodzenia pracowników ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – warunkiem otrzymania dopłaty będzie spadek przychodu uzyskanego w jednym z trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku co najmniej o 40 proc. w stosunku do przychodu uzyskanego w odpowiednim okresie porównawczym. Dofinansowanie będzie przysługiwało przez 3 miesiące, od momentu złożenia wniosku; wnioski będzie można składać do 31 marca 2021 r.

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami prawnymi, zapraszamy do naszego serwisu ponownie!
Jeżeli podobał Ci się artykuł podziel się z innymi udostępniając go w mediach społecznościowych - poniżej masz szybkie linki do udostępnień.

Security Magazine

Czy ten artykuł był przydatny?

Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Zapisz się na newsletter, a raz na jakiś czas wyślemy Ci powiadomienie o najważniejszych tematach. Dla subskrybentów newslettera przygotowujemy specjalne wydarzenia np. webinaria. Nie pożałujesz!