fb

Podrobienie i sfałszowanie podpisu. Co mi grozi, gdy podpiszę się za kogoś?

Co grozi za podpisanie się „za kogoś”? Jakie jest ryzyko złożenia takiego podpisu pod dokumentem?  

Podrobienie i sfałszowanie podpisu. Co mi grozi, gdy podpiszę się za kogoś?
  • Martyna Kowalska
  • /
  • 9 grudnia 2019

Kamil D. i podrobienie dokumentów

Kiedy dziennikarz Kamil D. został przesłuchany na okoliczność podejrzenia związanego z podrobieniem podpisu żony przy składaniu dokumentów kredytowych, od razu pojawiły się głosy, że „przecież podpisanie się za żonę nie jest niczym złym”, że często dochodzi do sytuacji, gdy małżonek mówi drugiemu „dobrze, podpisz się za mnie”. W przypadku znanego dziennikarza chodziło o dokumenty kredytowe, na mocy których otrzymał on z banku bardzo wysoki kredyt. Warto jednak pamiętać, że taki czyn jest fałszerstwem i stanowi przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów.

W takim przypadku mamy do czynienia z przepisami kodeksu karnego. Art. 270 kk wskazuje, że zabronione jest podpisanie się za kogoś, może to pociągać za sobą poważne konsekwencje. Jest to bowiem sfałszowanie całego dokumentu.

W świetle prawa do sfałszowania dokumentu dochodzi, gdy podrobimy podpis, sfałszujemy podpis, przerobimy dokument albo gdy posłużymy się podrobionym lub przerobionym dokumentem.

Kto odpowiada za fałszywy podpis na dokumencie?

Zgodnie z paragrafem 1 art. 270 kodeksu karnego, sprawcą przestępstwa jest ten, kto podrabia lub przerabia dokument, aby użyć go jako autentyczny. Odpowiedzialność karną w takim zakresie ponosi osoba, która dokument podrobiła.

Dokument w świetle prawa

W świetle prawa dokument to każdy przedmiot albo zapisany nośnik informacji, z którym związane jest prawo, albo też jest dowodem prawa. Sfałszowanie podpisu jest to jego przerobienie lub podrobienie. Podrobienie podpisu to zgodnie z definicją stworzenie podpisu od nowa, a przerobienie to modyfikacja istniejącego. Ważne jest to, że do podrobienia podpisu dochodzi dopiero wtedy, gdy użyjemy dokumentu z podrobionym podpisem. Jeśli podpiszemy się za kogoś na dokumencie, ale tego dokumentu nie wprowadzimy do obrotu, do fałszerstwa nie dochodzi.

CZYTAJ TEŻ Podpis odbioru przesyłek na tablecie — czy to bezpieczne?

Podpis pod przesyłką pocztową

Trzeba pamiętać, że nie wolno podpisywać się „za kogoś” nawet jeśli mamy na to jego zgodę. Praktyka pokazuje, że kiedy odbieramy paczkę od kuriera czy z poczty, małżonek prosi, aby podpisać się za niego. Żeby podpisać się w czyimś imieniu musimy mieć od takiej osoby pełnomocnictwo. Często jednak zdarza się, że faktycznie odbieramy paczkę albo też podpisujemy ją w imieniu kogoś innego. Jeśli w takiej sytuacji zostalibyśmy oskarżeni o sfałszowanie dokumentu (podrobienie podpisu), to sądowa praktyka pokazuje, że takie sprawy są zwykle traktowane ulgowo i uznawane jako te mniejszej wagi.

Jeśli jednak mamy do czynienia z podrobieniem podpisu na dokumentach znacznie większej wagi, to taki czyn zagrożony jest grzywną, ograniczeniem wolności albo pozbawieniem wolności nawet do 5 lat.

Sąd ma prawo warunkowego umorzenia postępowania, jeśli wina i szkodliwość nie jest znaczna. Sąd może też odstąpić wtedy od wymierzenia kary.

CZYTAJ TEŻ Czy podpis elektroniczny jest bezpieczny?

Przepisanie umowy za kogoś

Jeden z kurierów, który dostarczał umowy telekomunikacyjne podrobił podpis na jednym z dokumentów. Okazało się, że była literówka w adresie. On przepisał samodzielnie całą umowę i podpisał się za klientkę. Ta zgłosiła przestępstwo. W takiej sytuacji bezspornie doszło do podrobienia dokumentu. Sąd Najwyższy w wyroku z 25 października 1979 roku (sygn. akt II KR 10/79, OSNPG 1980, nr 11, poz. 127) stwierdził, że „dokument jest podrobiony wówczas, gdy nie pochodzi od tej osoby, w której imieniu został sporządzony”.

Warto pamiętać jednak, że jeśli sąd zaliczy sprawę do niskiej szkodliwości społecznej, może ją warunkowo umorzyć. W takiej sytuacji podejrzany nie będzie miał na swoim koncie wyroku skazującego.

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami prawnymi, zapraszamy do naszego serwisu ponownie!
Jeżeli podobał Ci się artykuł podziel się z innymi udostępniając go w mediach społecznościowych - poniżej masz szybkie linki do udostępnień.

Security Magazine

Czy ten artykuł był przydatny?

Będzie 800+ zamiast 500+?
świadczenia/zasiłki

Będzie 800+ zamiast 500+?

Rosnąca inflacja sprawia, że wartość pieniądza spada. Według ekspertów świadczenie 500 plus jest dziś warte ok. 350 zł. Aby miało swoją wartość, jaką miało w czasie jego wprowadzenia, dziś...

Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Zapisz się na newsletter, a raz na jakiś czas wyślemy Ci powiadomienie o najważniejszych tematach. Dla subskrybentów newslettera przygotowujemy specjalne wydarzenia np. webinaria. Nie pożałujesz!