Pomoc de minimis - czym jest i kto może z niej skorzystać?

Pomoc de minimis jest szczególną kategorią wsparcia udzielanego przez państwo. Ze względu na swoją małą wartość nie zakłóca ona bowiem konkurencji w wymiarze unijnym. Jakie są aktualne zasady jej przyznawania? Wyjaśniamy.

Pomoc de minimis - czym jest i kto może z niej skorzystać?
  • Jakub Stasak
  • /
  • 23 maja 2024

Czym jest pomoc de minimis?

Według postanowień Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, państwa członkowskie Wspólnoty nie mogą przyznawać pomocy, która w jakikolwiek sposób groziłaby zakłóceniem konkurencji w wymiarze unijnym.

Powyższy stan rzeczy wynika przede wszystkim z faktu, że sprzyjanie wybranym przedsiębiorstwom bądź produkcji konkretnych towarów jest niezgodne z rynkiem wewnętrznym, ponieważ wykazuje niekorzystny wpływ na wymianę handlową między krajami UE.

Czym jest i co zakłada Krajowy Plan Odbudowy?Czym jest i co zakłada Krajowy Plan Odbudowy?Jakub Stasak

Od wspomnianej zasady przewidziano jednak szereg wyjątków, jeden z nich stanowi zaś właśnie pomoc de minimis.

Koncepcja analizowanej formy wsparcia wywodzi się z założenia, iż pomoc o stosunkowo niskiej wartości nie narusza konkurencji, ani nie wywiera negatywnego wpływu na handel wewnętrzny Unii.

Kraje członkowskie samodzielnie decydują więc o wysokości przyznawanej pomocy de minimis, która nie podlega ponadto procedurze zgłaszania.

Jakie są aktualne zasady udzielania pomocy de minimis?

Aktualne regulacje w sprawie udzielania pomocy de minimis weszły w życie 1 stycznia 2024 roku i mają obowiązywać do 31 grudnia 2030 roku.

Jakie są założenia Europejskiego Zielonego Ładu?Jakie są założenia Europejskiego Zielonego Ładu?Jakub Stasak

Rozporządzenie Komisji (UE) 2023/2831 (tzw. ogólne rozporządzenie de minimis) przewiduje:

• zwiększenie limitu pomocy de minimis do kwoty 300 tysięcy euro w okresie 3 lat dla jednego przedsiębiorcy (dotychczas 200 tysięcy euro),

• usunięcie odrębnego limitu pomocy de minimis dla przedsiębiorstw prowadzących działalność zarobkową w zakresie drogowego transportu towarów (dotychczas 100 tysięcy euro, obecnie ogólny limit 300 tysięcy euro),

• usunięcie zakazu wykorzystania pomocy de minimis na nabycie pojazdów przeznaczonych do transportu drogowego towarów,

• zmianę sposobu obliczania 3-letniego okresu przy sumowaniu limitu de minimis z lat podatkowych (bieżący rok podatkowy plus 2 poprzednie lata podatkowe) na okres 3 minionych lat,

• dopuszczenie udzielania pomocy przedsiębiorcom prowadzącym działalność w sektorze przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rybołówstwa i akwakultury (pod warunkiem że kwoty pomocy nie ustalono na podstawie ceny lub ilości produktów nabytych bądź wprowadzonych do obrotu),

• wprowadzenie obowiązku prowadzenia przez państwa członkowskie centralnego rejestru pomocy de minimis na poziomie krajowym lub unijnym.

Pomoc de minimis – przeznaczenie

Pomoc de minimis może zostać spożytkowana jedynie na z góry określony (w dokumentach programu) cel.

Które prawo jest ważniejsze, polskie czy unijne?Które prawo jest ważniejsze, polskie czy unijne?Jakub Stasak

Najczęściej są to zaś:

• specjalistyczne szkolenia i usługi doradcze,

• inwestycje,

• zwolnienia podatkowe,

• umorzenia odsetek ZUS,

• kredyty i pożyczki preferencyjne.

W przypadku przyznania pomocy, odpowiedzialny za nią podmiot wydaje (z urzędu) stosowne zaświadczenie, co następuje w dniu przyznania wsparcia lub wydania odpowiedniej decyzji (jeśli pomoc de minimis udzielana jest na podstawie decyzji).

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami prawnymi, zapraszamy do naszego serwisu ponownie!
Jeżeli podobał Ci się artykuł podziel się z innymi udostępniając go w mediach społecznościowych - poniżej masz szybkie linki do udostępnień.

Security Magazine

Czy ten artykuł był przydatny?

Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Zapisz się na newsletter, a raz na jakiś czas wyślemy Ci powiadomienie o najważniejszych tematach. Dla subskrybentów newslettera przygotowujemy specjalne wydarzenia np. webinaria. Nie pożałujesz!