Praca zdalna (telepraca). Obowiązki pracodawcy

Długo czekaliśmy na to, by nasz ustawodawca unormował popularne świadczenie telepracy. Chodzi bowiem o świadczenie pracy zdalnej z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej. Związane z tym jest dopełnienie przez pracodawcę wielu obowiązków.

Praca zdalna (telepraca). Obowiązki pracodawcy
 • Anna Petynia-Kawa
 • /
 • 27 lutego 2023

Jakie obowiązki ma pracodawca? 

Jeśli pracodawca zawarł ze swoim pracownikiem umowę na podstawie której świadczy on pracę przykładowo telepracę z doku, ma on obowiązek: 

 • zapewnić pracownikowi niezbędny do wykonywania pracy sprzęt (np. komputer, smartfon), 
 • ubezpieczyć sprzęt przekazany pracownikowi, 
 • zapewnić swojemu pracownikowi pomoc techniczną oraz, jeśli są potrzebne, to niezbędne szkolenia z zakresu obsługi przekazanego sprzętu do pracy, 
 • pokryć wszelkie koszty związane z serwisem, instalacją, eksploatacją i konserwacją sprzętu. 

Istnieje możliwość, że pracodawca nie będzie zapewniać powyższych elementów niezbędnych pracownikowi do pracy. W takim wypadku należy określić to w specjalnie sporządzonej, odrębnej umowie. Można w niej określi między innymi: 

 • zakres ubezpieczenia i zasady wykorzystywania przez telepracownika sprzętu niezbędnego do wykonywania pracy w formie telepracy, stanowiącego własność telepracownika,
 • zasady porozumiewania się pracodawcy z telepracownikiem, w tym sposób potwierdzania obecności telepracownika na stanowisku pracy,
 • sposób i formę kontroli wykonywania pracy przez telepracownika.

Czy pracownika świadczonego telepracę można kontrolować? 

Jeśli pracownik, który podjął telepracę, wykonuje ją w domu, to pracodawca ma możliwość kontrolowania go w miejscu pracy. Pracodawca ma prawo skontrolować: 

 • wykonywanie przez pracownika pracy, 
 • w celu przeprowadzenia serwisu, konserwacji, inwentaryzacji albo naprawy powierzonego sprzętu, jak i również jego prawidłowej instalacji, 
 • przestrzeganie bezpieczeństwa i higieny pracy. 

W tym celu musi mieć jednak szybciej zgodę pracownika wykonującego telepracę, najlepiej na piśmie. Zgodą taką można również wyrazić z pomocą różnych środków komunikacji elektronicznej do porozumiewania się na odległość. 

Wszystkie elementy związane ze świadczeniem telepracy reguluje Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1510, z późn. zm.).

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami prawnymi, zapraszamy do naszego serwisu ponownie!
Jeżeli podobał Ci się artykuł podziel się z innymi udostępniając go w mediach społecznościowych - poniżej masz szybkie linki do udostępnień.

Security Magazine

Czy ten artykuł był przydatny?

Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Zapisz się na newsletter, a raz na jakiś czas wyślemy Ci powiadomienie o najważniejszych tematach. Dla subskrybentów newslettera przygotowujemy specjalne wydarzenia np. webinaria. Nie pożałujesz!